ຂ່າວ

ພິທີເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 

ພິທີເຊັນສັນຍາ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ, ຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ຫົວໜ້າບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພີ້ມ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB Grant 0604-Lao, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນກະຊວງ ຍທຂ, ກົມນໍ້າປະປາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ຊຶ່ງຫ້ອງການຄະນະປະສານງານໂຄງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍານົດເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018 - 30 ກັນຍາ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດວຽກສໍາເລັດລວມ 45.00 ຂອງແຜນການລວມ, ສໍາລັບມູນຄ່າຂອງສັນຍາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພີ້ມທີ່ໄດ້ເຊັນຄັ້ງວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018 ຈໍານວນ 35,930,000 ໂດຣາສະ ຫະຣັດ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ADB (ADB Grant 0604-Lao) 30,500.00 ໂດຣາສະຫາຣັດ, ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 3,380,000.00 ໂດຣາສະຫາຣັດ, ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ 1.420,000.00 ໂດຣາສະຫາຣັດ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກອບສ່ວນ 630,000.00 ລວມທັງໝົດ 35,930,000.00 ໂດຣາສະຫາຣັດ.

ບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 4 ແຂວງ ໃນຈໍານວນ 6 ເມືອງຄື: ເມືອງຊໍາເໜືອແຂວງຫົວພັນ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ, ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງ ຫົວພັນ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ, ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ, ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2020 ແລະ ເຂດຈຸດສຸມບ້ານພັດທະນານໍ້າຖ້ວມ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສໍາເລັດການເປີດຊອງປະມູນ, ກໍາລັງປະເມີນຜົນເອກະສານປະມູນ, ຄາດວ່າຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນໄຕມາດ 1 ປີ 2021.

          ສໍາລັບຂໍ້ມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແຫຼ່ງທືນຂອງໂຄງການ ADB Grant 0604-Lao, ຊື່ສັນຍາເລກທີ WS-CW-40 ວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ມື້ປະກາດປະມູນໂຄງການແມ່ນວັນທີ 07 ກັນຍາ 2020 ແມ່ນການ ເປີດປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ, ມື້ເປີດຊອງປະມູນແມ່ນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ອະນຸມັດອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜົນການຕີລາຄາເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃຫ້ເຊັນສັນຍາ ເລກທີ 31124/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 29 ທັນວາ 2020, ມື້ເຊັນສັນຍາແມ່ນວັນທີ 30 ທັນວາ 2020, ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021, ຄາດຕະເນໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ຕາມແຜນການແມ່ນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022, ມື້ສິ້ນສຸດໄລຍະຄໍ້າປະກັນ 1 ປີພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ, ກໍານົດເວລາການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 18 ເດືອນ, ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 14,155,038,060 ກີບ (ໃນນີ້ບໍ່ລວມພາສີ-ອາກອນນໍາເຂົ້າ ແຕ່ລວມພາສີມູນຄ່າເພີ້ມ 10%), ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຮັບ  ເໝົາການກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍລິສັດ ສະເປັກໄອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາຄຸນມິງ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄັອບໂປເລເຊິນ ຈໍາກັດ.

ສໍາລັບຈໍານວນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງມີທັງໝົດ 7 ບ້ານ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 3528 ຄົນ, 681 ຄົວເຮືອນ, ກໍາກົດເອົາການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນປີ 2024 ແມ່ນ 80 ລິດ/ຄົນ/ວັນ, ຮອດປີ 2039 ປະມານ 86 ລິດ/ຄົນ/ວັນ, ກໍາລັງການຜະລິດຂອງໂຮງງານນໍ້າປະປາແມ່ນ 1,000 ແມັດກ້ອນ/ມື້, ໂຮງງານນໍ້າປະປາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເປັນໂຮງງານລະບົບຄົບຊຸດ, ເຮືອນປະສົມເຄມີ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນໂຮງງານ, ມີອ່າງເກັບນໍ້າຈໍານວນ 1 ອ່າງ, ອ່າງເກັບນໍ້າສູງ 1 ອ່າງ, ທີ່ມີຂະໜາດບັນຈຸ 200 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ບໍລິເວນໂຮງງານ, ຕິດຕັ້ງລະບົບ SCADA ປະກອບລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ເພື່ອການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການບໍລິການໃໝ່ 1 ຫຼັງພ້ອມດ້ວຍສາງມ້ຽນເຄື່ອງ, ວາງລະບົບທໍ່ແມ່ປະເພດ HDPE ແລະ DIC ທີ່ມີຂະໜາດແຕ່ DN110-DN400 ທີ່ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ ຂອງສາຍທໍ່ແມ່ນ 14,747 ແມັດ, ວາງລະບົບສາຍທໍ່ແຈກປະເພດ HDPE ທີ່ມີຂະໜາດ DN25- DN90 ທີ່ມີຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງສາຍທໍ່ແມ່ນ 17,817 ແມັດ, ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແທກນໍ້າຈໍານວນ 632 ໜ່ວຍ, ຕິດຕັ້ງກ໊ອກດັບເພີງຈໍານວນ 7 ຈຸດ, ຕິດຕັ້ງປະຕູລົມຈໍານວນ 31 ຈຸດ ແລະຕິດຕັ້ງປະຕູລະບາຍລົມຈໍານວນ 24ຈຸດ.

ໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຍາມໃດກໍ່ເລັ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທຸລະກັນດານ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າທີ່ສະອາດ, ຖືກຫຼັກອານາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢູ່ດີກິນດີຂື້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ວຍພັດທະນາ.

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການປະຈໍາປີ 2020 ສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ

 

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການປະຈໍາປີ 2020 ສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍນໍ້າສະອາດ ແລະໂພຊະນາການ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ເສດຖາປຣັດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມປອງ ສິດທິວົງ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ; ທ່ານ  Baiba ZARINA ຮອງເລຂາ ທ່ານເອອັກຄະຣັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ; ທ່ານ Jan Wiegelmqnm ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW) ປະຈຳ ສປປ ລາວ; ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ Scaling up Nutrition and WASH Infrastructure Project (SUNWIP) ແມ່ນໂຄງການ SUNWIP ໄດ້ມີພິທີລົງນາມ ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃນເດືອນ ມີນາ 2018 ທີ່ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພິທີປະກາດການລິເລີ່ມໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຄງການ SUNWIP ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້່າໝາຍ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020 ແລະ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາທີຍືນຍົງ SDG2 ທີ່ວ່າ “ຍຸດຕິຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸໄດ້ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໃຫ້ດີຂື້ນ” ແລະ SDG6 “ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖີງການນຳໃຊ້ນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີສະອາດ ເເລະ ປອດໄພ”.

      ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າໃນປີ 2021, ຊຶ່ງໂຄງການປະກອບມີ 3 ໜ້າວຽກຄື: 1) ແຜນວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ; 2) ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປູກຈິດສຳນຶກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ກ່ຽວກັບ (WASH) ແລະ 3) ແຜນວຽກສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ລັດວິສະຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (capacity building). ນອກຈາກນີ້ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນປີ 2021, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕໍ່ເວລາໂຄງການ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານທີຍັງເຫຼືອຂອງໂຄງການ. ໂຄງການນີ້ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫາກສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ ກໍ່ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນ 4 ເມືອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 2 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມທີດີ ຢ່າງຫນ້ອຍປະມານ 80,000 ຫາ 100,000 ຄົນ.


ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ປະຈຳປີ 2020 (Annual National Steering Committee Meeting) ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ Scaling up Nutrition and WASH Infrastructure Project (SUNWIP). ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ ໜຶ່ງວັນເຕັມ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໝົດທຸກສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ບົນພື້ນຖານເຕັກ ນິກ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

 

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ (ວຽກປັບປຸງບໍ່ບາດານ, ໂຮງງານເກົ່າ, ວາງສາຍທໍ່ສົ່ງນໍ້າດີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສູງ) ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ທີ່ບໍລິສັດ DM ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ປອ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຫ້ອງການ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ໄດ້ຮັບທືນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອາຊີ (ADB Loan No.3041), ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງ ຍທຂ, ກົມນໍ້າປະປາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກໍານົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 9 ຕຸລາ 2013-31 ມີນາ 2022, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013, ໂດຍມີຜົນສໍາເລັດລວມຍອດໃນປະຈຸບັນ 64.00% ຂອງແຜນລວມ ແລະ ຈະປິດສະຫຼຸບກິດຈະກໍາ, ບັນຊີທັງໝົດ ຮ່ວມກັບ ADB ສໍາເລັດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022; ໂດຍແຫຼ່ງທຶນທີ່ໄດ້ມາມີ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ADB Loan No 3041 ມູນຄ່າ 35,000,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 5,380,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ຜູ້ໄດ້ຮັບຜູ້ປະໂຫຍດປະກອບສ່ວນ 170,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 40,550,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍອີງຕາມສັນຍາເລກທີ WS-REHAB1 ວຽກກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ້ມປະກາດການປະມູນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ໄດ້ປິດຮັບຊອງປະມູນໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຜົນການປະມູນໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020; ມາຮອດວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ຈິ່ງໄດ້ລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືການກໍ່ສ້າງໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄາດວ່າຈະເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021 ນີ້, ໂດຍຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ 12 ເດືອນ, ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 9,905,364,142 ກີບ (ລາຄານີ້ບໍ່ລວມພາສີນໍາເຂົ້າ ແລະ ອາກອນເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ) ແຕ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ VAT 10%. ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງແມ່ນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍຂອບເຂດໂຄງການແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ ໃຫ້ມີປະລິມານການຜະລິດທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ ເຊິ່ງຈໍານວນບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ນໍາ້ປະປາມີ 16 ບ້ານ.

          ສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງປັບປຸງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ປັບປຸງແຫຼ່ງນໍ້າເກົ່າ, ນໍ້າບາດານ ຈໍານວນ 10 ບໍ່ ຢູ່ເຂດ ບ້ານປາກຊັນໃຕ້; ໄດ້ມີການອອກແບບກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ ຂະໜາດບັນຈຸ 650 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານເກົ່າ; ມີການປ່ຽນຖ່າຍປໍ້າສູບນໍ້າ ແລະ ເພີ້ມເຕີມສາຍທໍ່ DN160 ຂຶ້ນອ່າງ 200 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ບ້ານອະນຸໄຊ ແລະ ອ່າງເກັບນໍາ້ 500 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານເກົ່າ ພ້ອມທັງສ້ອມແປງອ່າງເກັບນໍ້າເກົ່າທີ່ມີແລ້ວພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານ ແລະ ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສູງໃຫມ່ຂະໜາດບັນຈຸ 350 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ບໍລິເວນ ໂຮງຮຽນ ບ້ານ ສີວິໄລ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ SCADA.

          ທັງໝົດນີ້ກໍ່ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເອກະສານສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ ນໍ້າ ເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ດ້ານທຸລະກິດຂະ ແໜງນໍ້າປະປາ ກ້າວສູູ້ຄວາມຍືນຍົງ

 

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາ ກ້າວສູູ້ຄວາມຍືນຍົງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2020 ທີ່ແຮງແຮມ ແລນມາກ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບັນດາທ່ານຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອການກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ້ແກ່ ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາກ້າວສູ້ຄວາມຍືນຍົງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ສະບັບເລກທີ 191/ນຍ, ລົງວັນທີ 1/07/2005, ຈຸດປະສົງຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າ ໄດ້ຮັບບໍລິການທີມີຄຸນະພາບດີ ແລະ ໃນລາຄາທີ     ເໝາະສົມ, ການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ແມ່ນການດັດສົມການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາ ໃນ 2 ດ້ານຄື: ດ້ານການດັດສົມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການດັດສົມທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2019 ເພື່ອຕອບສະໜອງວິໄສທັດ “ນໍ້າປະປາ ແລະສຸ ຂາພິບານ ທີປອດໄພ, ເຊື່ອຖື ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສໍາລັບຫມົດທຸກຄົນ”; ຍຸດທະສາດ “ພັດທະນາ ນໍ້າປະປາ ໃຫ້ສາມາດບໍລິການ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງໃຫ້ໄດ້ 90% ແລະ ສຸຂາພິບານໃຫ້ໄດ້ 100% ໃນປີ 2030”; ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາບລວມຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຂົ້າໃຈຜົນການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໝ້າທີ່, ພາລະບົດບາດຂອງກົມນໍ້າປະປາ ທີຊີ້ນໍາວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງນໍ້າປະປາເປັນຕົ້ນ: ຄະນະນໍາກະຊວງ ຍທຂ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນໍາຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການ (ຜູ້ບໍລິໂພກນໍ້າ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຜູ້ທີສົນໃຈໃນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນນໍ້າປະປາ, ປະເມີນຜົນການດໍາເນີນງານໂດຍນໍາໃຊ້ 23 ຕົວຊີ້ວັດໂດຍເລີ່ມຈາກ: ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານດ້ານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ, ການບໍລິຫານ-ການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຕາຕະລາງຄິດໄລ່, ການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ, ການວິເຄາະຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ການໃຫ້ຄໍາເຫັນສົ່ງເສີມສິ່ງທີບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງທີຄົງຄ້າງ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ເປົ້າໝາຍ 3S.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະແໜງ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສຸມສະຕິບັນຍາຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີເກີດຂື້ນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາກ້າວສູ່ຄວາມຍືນຍົງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນຄືວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2020, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນການພັດທະນາວຽກງານນໍ້າປະປາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງທີສຸດ.

Additional information