ສຳນັກງານກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ

ສຳນັກງານໃໝ່ຂອງກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳສະຫວາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

Additional information