ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ ຈັດຝຶກອົບຮົມການຮັບມືຕໍ່ການ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດສຳລັບໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ບັນ​ດາ​ເສັ້ນບັນດາໂຄງລ່າງ​ເສັ້ນທາງ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ ຈາກ​ໄພ​ຂົມ​ຂູ່​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດເຊັ່ນ: ດິນ​ເຈື່ອນ, ນ້ຳ​ສຸ​ໄຫຼ​ແຮງ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ພະ​ຍຸ ແລະ ອື່ນໆ ຊື່ງ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກການກໍ່ສ້າງ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ໄດ້ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ແລະ ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ອັນ​ໃຫ​ຍ່ຫຼວງ​ຕໍ່​ໂຄງລ່າງ ເສັ້ນ​ທາງ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ບູ​ລະ​ນະ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ທາງ ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ຈື່ງໄດ້​ຖື​​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ມື, ການ​ຕ້ານ​ທານ, ການ ຫລຸດຜ່ອນ ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ສຝຍຂ) ແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການ ຂະແໜງ ຍທຂ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສຝຍຂ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະ 1. (RDP1) ແມ່ນມີ ແຜນ ແລະ ໜ້າວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຫລັກສູດ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແມ່ນຄວາມ ຕ້ອງການ ຕົວຈິງຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນຂະແໜງ ຍທຂ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ. ສຝຍຂ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງພະນັກງານຈາກ  ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື. ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມໂດຍຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໄຕ້ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດໄລຍະ 1 ແລະ ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຄູ​ຝຶກ​ພາຍ​ໃນ ກະ​ຊວງ ຍ​ທ​ຂ, ຊື່ງເອກະສານແມ່ນໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ ລະດັບວິຊາການ.

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະ 1 (RDP1) ຈື່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຫົວ​ຂໍ້: ການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳລັບໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ ທີ່​ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງຄັ້ງ​ວັນ​ທີ່ 02-06 ເມສາ 2018 ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ສາຍ​ຄຳ ທຳ​ມະ​ໂນ​ສຸດ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ ສະ​ຖາ​ບັນ ຍ​ທ​ຂ ແລະ ທ່ານ ປະສົງສິນ ຈະເລີນສຸກ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ​ ເມືອງ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ລວມທັງ​ໝົດ 31 ຄົນ. ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະເດັນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສ້່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງ ການໃນການຮັບມື, ທາງເລຶອກໃນການຮັບມື, ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃນການຮັບມື, ທາງເລຶອກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິສະວະກໍາ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດ, ບາດກ້າວການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ເສັ້ນທາງ ແລະ ເຕັກນິກການຝຶກພະນັກງານກັບທີ່. ນອກຈາກນີ້ ໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລົງ ສະໜາມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເອົາຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກໄພທຳມະຊາດມາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີວິທີທາງເລືອກ ເພື່ອ ຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ.

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ

ກະຊວງ ຍທຂ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 27 ມີນາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ເບີ 1 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນ ທາງການ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາ ພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ສະຫາຍ ປອ. ດາວບົວລະພາ ບາວົງເພັດ ຮອງປະທານ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ. ສະຫາຍ ຈັນຕຸລາ ພະນະລາສີ, ຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງປະທານຄະນະກວດກາພັກ ກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາ, ມີສະຫາຍພະນັກງານກວດກາທີ່ມາຈາກບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ລັດວິສາຫະກິດ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ສະຫາຍ, ຍິງ 18 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານກວດກາປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິທາງແຜນການ ປີ 2018 ຂອງຄະນະພັກກະຊວງ, ຮັບຟັງບົດໂອ້ລົມຂອງສະຫາຍ ປອ. ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກຳມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຫົວໜ້າອົງການ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2017, ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ04/ຄກສພ, ລົງວັນທີ 5 ມັງກອນ 2018 ກ່ຽວກັບສິດຕົກລົງ ວິໄນຂັ້ນກ່າວເຕືອນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ລົບລ້າງຮູບການວິໄນຂອງຄະນະກວດກາພັກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ທຽບເທົ່າ ຂຶ້ນໄປ, ຂໍ້ກຳນົດ ເລກທີ05/ຄກສພ, ລົງວັນທີ 5 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະປະຕິບັດຜົນກວດກາ, ບົດແນະ ນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ27/ອກລ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018, ບົດແນະນຳ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການກວດກາຕາມຜົນກວດສອບ ເລກທີ36/ອກລ, ລົງວັນທີ 5 ມັງກອນ 2018 ແລະ ບົດປາຖະກະຖາເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນຄົບຮອບ 14 ປີ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 28 ມີນາ 2018.     

 

 

ກວດແກ້ໂດຍ ທ່ານ ແສງຈັນ ຫອມສີລາຮັກ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ຂັນທະວີໄຊ

 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ (BOD) ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະມາຄົມ ອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ GMRA

ໃນຕອນເຊົ້າ 9:00 ວັນທີ 22 ມີນາ 2018 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ (BOD) ປະຈຳປີຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະມາຄົມ ອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ GMRA ຂຶ້ນຢ່າງ ເປັນທາງການ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມມີ ທ່ານ ມັດ ສູນມາລາ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ແສງດາລິດ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,  ທ່ານ Liu Kequiang (BOD) ຮອງຜູ້ບໍລິຫານການບໍລິຫານລົດໄຟແຫ່ງຊາດ ສປ ຈີນ, ທ່ານ Yasushi Negishi ກຳມະການ ປະຈຳປະເທດລາວ. ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມ,​ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກກະຊວງ ຍທຂ, ມີ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ GMS ກຳປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ADB ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ບົດ​ບັນ​ທືກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (GMRA), ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ GMRA ແມ່ນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ລະ​ດັບ​ກົມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂື້ນ​ໂດຍ​, ຜັດ​ປ່ຽນ​ກັນ​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (GMS) 6 ປະ​ເທດ: ກຳ​ປູ​ເຈ້ຍ, ສ​ປ​ຈີນ, ສ​ປ​ປ ລາວ, ມຽນ​ມາ, ໄທ,  ແລະ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສະໜັບສະໜູນທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີ (ADB), ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (GMRA) ແລ້ວ 10.

​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ (BOD) ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ GMRA ຊື່​ຜ່າ​ນ​ມາ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ່ 1 ໃນເດືອນ​ມີ​ນາ 2015 ທີ່ ຄຸນ​ໝີງ​ສ​ປ​ຈີນ ແລະ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ໃນເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ສ​ປ​ຈີນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ສ​ປ​ ຈີນ ເປັນ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (GMRA) ຄັ້ງທີ່ 3 ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2018 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍແມ່ນ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຜັດປ່ຽນໝູນວຽນ ກັນເປັນເຈົ້າພາບ ຕາມລຳດັບຊື່ຕົວອັກສອນ ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນເຕັມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ສະເໜີໃຫ້ວິໄຈດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ກ່ຽວກັບການ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟໃນປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນນ້ຳຂອງ, ສະເໜີທົບທວນລາຕາ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທາງລົດໄຟໃນອະນາຄົດ, ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮູບແບບການຂົນສົ່ງໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ນຳເອົາຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ແທ້ ຈິງມາສູ່ບັນດາປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

 

 

 ກວດແກ້ໂດຍ ທ່ານ ແສງຈັນ ຫອມສີລາຮັກ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ຂັນທະວີໄຊ

 

 

 

 

 

 

 

Additional information