ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມຖະແຫລງການປັກກິ່ງ 2018

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມັງກອນ ເຖິງ 01 ກຸມພາ 2018 ທ່ານ ດຣ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນຂົງເຂດ ອາຊີ- ປາຊີຟິກ ຊຶ່ງຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ສປ ຈີນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອ ສົ່ງເສີມວຽກງານຄວາມປອດໄພການບິນ, ລະບົບການຈະລາຈອນທາງອາກາດໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ການ ສືບສວນ-ສອບສວນອຸປະຕິເຫດການບິນ ແລະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນການບິນ ເພື່ອຮອງຮັບກັບສະພາບການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສາຫະກຳການບິນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະ ໃນການເປັນປະເທດສະມາຊິກ ຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຊິຄາໂກ ທີ່ເຊັນກັນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 1944, ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ທີ່ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຕາມຜົນການສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈໃນປີ 2016, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງອຸດສາຫະກຳການບິນ ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ກາຍເປັນຕະຫຼາດການບິນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ. ນອກ ຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ທາງຄະນະລັດຖະມົນຕີ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ ຫຼາຍແຜນການ ທີ່ໄດ້ ຕົກລົງໃນບັນດາກອງປະຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ ລວມທັງບັນດາໂຄງການຈາກປະຊາຄົມເອີໂຣບ ທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການພັດທະນາວຽກງານຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານການບິນຂອງຕົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ກອງ ປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການປັກກິ່ງ 2018 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານການບິນຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຖະ​ແຫຼງ​ການ​ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ຂົງ​ເຂດ​ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ທີ່ກວມ​ເອົາ 4 ບັນຫາໃຫຍ່ ຄື: ດ້ານວຽກງານ ຄວາມປອດໄພການບິນ (Aviation Safety), ດ້ານວຽກງານການຈະລາຈອນທາງອາກາດ (Air Navigation Services), ດ້ານການສືບສວນ-ສອບສວນອຸປະຕິເຫດການບິນ (Accident Investigation) ແລະ ດ້ານການພັດ ທະນາສັບພະຍາກອນມະນຸດ (Human Resource Development).

ຮຽບຮຽງບົດຂ່າວໂດຍ: ວຽງຄອນ ວົງຄຳຈັນ

Additional information