ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ສະຫລຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງໂຄງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ຢູ່ທີ່ສູນປະຊຸມ ICTC (ຫຼັກ 5) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ສະຫລຸບຜົນສຳເລັດ ຂອງໂຄງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ 10 ແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ 13 ເມືອງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ,ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມດຳເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 25-26 ເປັນເວລາ 2 ວັນ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົມມາ ແວວລາວັນ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີດັ່ງນີ້: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະ ແໜງການນ້ຳປະປາ ດ້ານການວາງແຜນ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງຂະແໜງການນ້ຳປະປາ,​ ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການນ້ຳປະປາ ແລະ ຕົວເມືອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ (MPWT), ສຳເລັດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງ ທີ່ມີຕົວເມືອງໂຄງການ, ສຳເລັດສັນຍາເງິນກູ້ຕໍ່ ໄດ້ເຊັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງ ທີ່ມີຕົວເມືອງໂຄງການ, ສຳເລັດການສ້າງແຜນດຳເນີນທຸລະກິດ 3 ປີ ຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງ, ສຳເລັດການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃນການຄຸ້ມຄອງສຸຂາພິບານ ໃນຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງໂຄງການ, ສຳເລັດການຮ່າງຄູ່ມື ສະພາບໍລິຫານນ້ຳປະປາ ຮ່ວມກັບໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ການນ້ຳປະປາ, ສຳເລັດການປັບປຸງລະບົບໃບບິນເກັບເງິນ ແລະ ບັນຊີເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 16 ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໃນບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ, ໄດ້ປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ, ທີ່ມີຕົວເມືອງໂຄງການ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຈ່າຍຄ່າ ການດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ການບໍລິການໜີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຫລຸຍຫ້ຽນ, ການປັບປຸງລາຄານ້ຳປະປາ ແມ່ນເຮັດ ຂະໜານກັບການລົງທຶນ ສຳລັບບັນດາລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ທີ່ມີຕົວເມືອງໂຄງການ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີໜີ້ຕ້ອງຮັບມູນຄ່າຕ່ຳ ກວ່າ 90 ວັນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ສືບຕໍ່ເນາະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຕໍ່ນ້ຳເຂົ້າບ້ານໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ ໂດຍມີການປັບປຸງລະບົບສຸຂາພິບານໃນຄົວເຮືອນ ໄປພ້ອມໆກັນ.

ການພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳປະປາ ປັບປຸງ 4 ເມືອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ເກົ້າຕົວເມືອງ ແລະ ເຮັດບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກ 2 ຕົວເມືອງ ມີປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອ້ອມຂ້າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ156.150 ຄົນ ຈາກ 13 ຕົວເມືອງ 10 ແຂວງ.

ໃນພິທິ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນໍ້າແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນລະບົດຍັງແມ່ນຕົວຊີ້ບອກ ພື້ນຖານໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍ ໃນນໍ້າປະປາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໃນຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ຊົນລະບົດໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງ ໃຫ້ກາຍ ເປັນຕົວເມືອງສົມບູນ ແບບທີ່ມີນໍ້າຊົມໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

 

 

 

ຂຽນຂ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ຂັນທະວີໄຊ

 

 

 

 

 

Additional information