ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດປີ 2030 ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ

ໃນ​ປີ 2018 ນີ້ ແມ່ນປີທີ 3 ຫລືວ່າ ແມ່ນກາງສະໄໝຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ໂຍທາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 5 ປິ 2016-2020 ແລະ ຂະແໜງ ຍທຂ ຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະບັນດາກົມ, ກອງ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ້ອງໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນດາແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ 5 ປີ ໄລຍະ 2016-202 ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດປີ 2030 ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງ ຂະແໜງການ ຍທຂ ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 ທີ່ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ແສງ ດາລິດ ກັດຕິຍາສັກ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ກອງ ແລະສະຖາບັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືວ່າວຽກງານແຜນການແມ່ນວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມໝາຍຄວາມ​ສຳຄັນ ​ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາມາດນໍາພາໄປ ສູ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆໃນ​ຂະແໜງ​ການ​ ​ກໍຄື: “ການວາງແຜນທີ່ດີແມ່ນສາມາດຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ຂອງວຽກແລ້ວ 60%”. ​ ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາຂະແໜງການພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບ ວຽກງານແຜນການ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ຫັນເປັນແຜນການ” ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແຜນການໂດຍລວມຂອງ ຂະແໜງ ຍທຂ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນເລື້ອຍໆ ການຝຶກອົບຮົມໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອສັງລວມຕີລາຄາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສ ທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ຍທຂ 5 ປີ 2016-2020. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນເວລາ 2 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2018 ໂດຍໄດ້ທົບທວນ ຄືນເນື້ອໃນ ພ້ອມກັບປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນບັນຫາຕ່າງໆ ຄື: ທົບທວນຄືນ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງ ຂະແໜງການ ຍທຂ : ຍຸດທະສາດແຕ່ 1 ຮອດ 11 ຢູ່ໃນສະຖານະພາບຄືແນວໃດ? ພາກສ່ວນໃດພວມຮັບຜິດຊອບ? ຄວາມຄືບໜ້າມີຄືແນວໃດ? ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ? ການປັບປຸງ ຫລື ດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການ ຕົວຈິງຄືແນວໃດ? ແລະ ທົບທວນຄືນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ  5 ປີ 2016-2020. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ, ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸແຜນງານ ແລະ ແຜນວຽກດັ່ງກ່າວ.

Additional information