ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ

ງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12-13 ກັນຍາ 2019 ຂຶ້ນທີ່ທ່າລາດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງວັນ ເພັດທະວີແສງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກໍາ ກະຊວງ ຍທຂ ​ແລະ ທ່ານ ສົມບູນ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ, ມີຫ້ອງການກະຊວງ ຍທຂ, ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ, ທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ ແລະ ສະຖາບັນຂອງຂະແໜງ ຍທຂ, ໃນການສ້າງ ແລະ ການປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະເປັນເອກະພາບທົ່ວຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງນິຕິກໍາມີຄຸນະພາບ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້; ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກະກຽມເນື້ອໃນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະບາດກ້າວຕ່າງໆ ໃນການສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາ ແລະການຂຽນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາສະບັບອື່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012 ແລະເພື່ອປະຕິບັດທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ສູ້ຊົນແກ້ໄຂຂອດອຸດຕັນ ຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຂອດ ແລະການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່ອງໄວ ແລະໂປ່ງໃສ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງ, ຕິດພັນກັບຂະບວນການ 3 ສ້າງທີ່ພວມດໍາເນີນການທົດລອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຂະແໜງ ຍທຂ ມີວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດ 10ປີ ແລະແຜນພັດທະນາ 5 ປີໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນໂອກາດດີ ໃຫ້ກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ຊອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ, ຂະແໜງການຂອງຕົນ, ສາມາດສະຫຼຸບຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນ, ເພື່ອນໍາໄປເສີມຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ ຫຼືແກ້ໄຂ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະ ແໜງການຂອງຕົນ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາໃນອະນາຄົດ.

Additional information