ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ປະຈຳປີ 2019 ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019 ອົງການສະຫະພາບເອີ ຣົບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການຂະ ຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ຫຼື SUNWIP ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ໄບຣ ອັນ ຟໍນາລີ(Bryan Fornari) ຫົວໜ້າພົວພັນຮ່ວມມື ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍກະຊວງ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ການເງິນ ເເລະ ກະຊວງເເຜນການເເລະການລົງທືນ, ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ລັດວິສາຫະ ກິດນ້ຳປະປາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳປະປາທີ່ສະອາດ-ປອດໄພຂອງປະ ຊາຊົນຕະຫຼອດປີແລະ ການ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຂຶ້ນແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີໂພຊະນາ ການທີ່ດີຂຶ້ນແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວ ໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະ ນາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ ໃຕ້ກໍຄືສປປ ລາວ ແລະ ທັງ ໝົດນີ້ ກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງ ລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະ ນາການ SUNWIP. ໂຄງການ SUNWIP ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍ ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ KfW ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ລະບົບໂຮງງານນ້ຳປະປາ ຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດແມ່ນ 16,95 ລ້ານເອີໂຣ, ໃນນັ້ນທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ ແມ່ນ 15 ລ້ານເອີໂຣ ແລະ ລັດຖະບານລາວສົມທົບ 1.95 ລ້ານເອີໂຣ. ພິທີປະກາດການ ລິເລີ່ມໂຄງການຢ່າງເປັນທາງ ການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ25 ເມສາ ປີ2018 ແລະ ໂຄງການ ຈະຕ້ອງສຳເລັດ ໃນເດືອນ 12 ປີ 2021.

ໂຄງການ SUNWIP ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການຂອງ ສປປລາວ ຮອດປີ2025 ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານ 2016-2020 ແລະ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ SDG 2 ທີ່ວ່າ ຢຸດຕິຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸໄດ້ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາ ການໃຫ້ດີຂຶ້ນ” ແລະ SDG6 “ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ”.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ SUNWIP ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງນ້ໍາທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຕະຫຼອດປີແລະ ການສົ່ງເສີມ ຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກ ສຸຂະອະນາໄມເເລະເພື່ອສຸຂະ ອະນາໄມທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ປ້ອງ ກັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ມີໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການ SUNWIP ຈະສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫາກໂຄງການ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສຳເລັດກໍຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ປ ະຊ າຊົນໃນເຂດ ຊົນນະບົດສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ດີໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 80.000 ຄົນ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໃນ ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການ ນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາ ທີ່ສະອາດ -ປອດໄພ ໄດ້ສົ່ງຜົນໂດຍ ກົງ ຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການ SUNWIP ຈະກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາຢູ່13 ເຂດ ໃນ 6 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຄຳ ມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ. ປັດຈຸບັນໂຄງການກຳລັງ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະມູນ ຄັດ ເລືອກ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ຈະ ໄດ້ເລີ່ມໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2020.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂຄງການ SUNWIP ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມ ຊົນມີຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ແນໃສ່ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເເລະ ປ້ອງ ກັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ມີໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນເດັກນ້ອຍເຕ້ຍຂາດ ສານອາຫານ ຊຶ່ງທັງໝົດເຫຼົ່າ ນີ້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມດ້ານວິຊາການ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ຂໍຕາງໜ້າ ໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ຊາບຊຶ້ງໃນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ KfW. ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໂຄງການນີ້ຈະມີຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫາກໂຄງການ ນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສຳເລັດກໍຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນ ນະບົດສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະ ອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ຢ່າງໜ້ອຍ 90.000 ຄົນ ແລະ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG6 ກໍຄືຮອດປີ 2030 ປະຊາຊົນ ທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ໝາຍເຖິງນໍ້າປະປາທີ່ປອດໄພ”.

Additional information