ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ

ພິທີ​ເປີດ​ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ, ຮ່ອງ​ລະບາຍ​ນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ພະຈິກ 2019, ທີ່​ເມືອງ​ຊຳ​ເໜືອ ​ແຂວງ​ຫົວພັນ ​ໂດຍ​ເປັນ​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ນາງ ວິ​ໄລ​ຄຳ​ ໂພ​ສາລາ​ດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ​ແລະ ທ່າ​ນ ພູໂຊນ ທຳມະວິໄຊ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫົວພັນ; ນອກຈາກ​ນີ້ຍັງ​ມີ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງໆຊຳເໜືອ, ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ຍທຂ, ຕາງໜ້າພະແນກການຕ່າງໆ ແລະ ລັດວິສາຫາກິດ ນ້ຳປະປາ ແຂວງຫົວພັນ, ບັນດາທ່ານ ຕາງໜ້າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາອົງການປົກຄອງບ້ານ 12 ບ້ານ​ເທດສະບານ​ເມືອງ​ຊຳ​ເໜືອ ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ, ຮ່ອງ​ລະບາຍ​ນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນໂຄງການ ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ມີກຳລັງການຜະລິດປະມານ 8,800 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນ ແລະ ສາມາດສະໜອງນ້ຳປະປາໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນເນື້ອທີ່ບໍລິການໄດ້ 12 ບ້ານ ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,265 ຄອບຄົວ, ຊຶ່ງມັນເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂຄງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຍືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB), ຊຶ່ງ​ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ 6 ໜ້າວຽກຄື :

 

1.ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການນ້ຳປະປາ ທາງດ້ານການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ

 ດ້ານການດັດສົມຂະແໜງການ; 2. ການພັດທະນາລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ການບູລະນະສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; 3.ການປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ; 4.ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ; 5.ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ເພດຍິງ ໃນຂະແໜງການນ້ຳປະປາ; ແລະ 6.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ. ໃນນັ້ນ, ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ໃນມູນຄ່າ 4.971.600,58 ໂດລາສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ໜ້າ​ວຽກຫຼັກປະ​ກອມີ ສະຖານີດູດນໍ້າພ້ອມດ້ວຍນໍ້າສູບສົ່ງ ແລະ ສາຍທໍ່ສົ່ງຂື້ນໂຮງງານ; ໂຮງງານຜິດນ້ຳປະປາປະກອບມີ: ອ່າງຕົກຕະກອນ ເບື້ອງຕົ້ນ, ເຄື່ອງສີດສານເຄມີ, ຢ່າງກວນ, ອ່າງນ້ຳນອນ, ອ່າງຕອງຊາຍແບບໄວ, ອ່າງລ້າງ, ອ່າງນ້ຳສະອາດ (2,0003), ເຮືອນປະສົມສານເຄມີ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງການສາຂານ້ຳປະປາ, ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ ແລະ ອ່າງຖີ້ມຕົມ; ຄວາມຍາວສາຍສົ່ງທັງໝົດ 2,875 ແມັດ ແລະ ສາຍທໍ່ແຈກ 17,935 ແມັດ; ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍສາທາລະນະ 11 ຫຼັງ (2 ຫ້ອງ 10 ຫຼັງ ແລະ 4 ຫ້ອງ 1 ຫຼັງ); ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ 666 ແມັດ; ຄາດຄະເນຕິດຕັ້ງໝໍ້ແທກນ້ຳເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ 710 ໜ່ວຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງກ໋ອກດັບເພິງຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍ. ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີ່ດີ ເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ເປັນການຫລຸດຜ່ອນພະຍາດຫລາຍປະການທີ່ຕິດມາກັບນ້ຳ, ເປັນການຫລຸດຜ່ອນແຮງງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍໃຫ້ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2030 ສາມາດສະໜອງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານພື້ນຖານໃຫ້ປະຊາຊົນ 90% ຊຶ່ງ ເປັນຄາດໝາຍທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB) ຈົ່ງສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງ ນ້ຳປະປາ ແກ່ ສປປ ລາວ, ບໍ່ວ່າດ້ານການພັດທະນາໂຄງລ້າງນ້ຳປະປາ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ແກ່ພະນັກງານ ຂອງ ຂະແໜງນ້ຳປະປາ.

Additional information