ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງລະມາມແຂວງເຊກອງ

ພິທີເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງກົມນໍ້າປະປາ ແລະບໍລິສັດ ຮ້ວຍຈິນ-ແດຢຸນ ຮ່ວມສັນຍາ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ສໍາລັບ ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ (ADB Grant 0604-Lao) ໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ຢູ່ທີ່ Grand Hotel Vientiane ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນ. ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ; ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນຣາຊະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ພົມມາ ແວວລາວັນ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ; ທ່ານ ລີ ຈອງ ວອນ ປະທານບໍລິສັດ ຮ້ວຍຈິນ ສປ ເກົາຫຼີ; ທ່ານ ຢຸູນ ກີຊອຍ ຮອງປະທານບໍລິສັດ ແດຢູນ ສປ ເກົາຫຼີ ແລະ ແຂກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວັນສະແຫວງ ອຸດທະຈັກ ຫົວໜ້າໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານໂດຍລວມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງມີດັ່ງນີ້: ແຫຼ່ງທືນໄດ້ມາຈາກ ADB Grant 0604-Lao ໂຄງການນໍ້າປະປາ ສຸຂາພິບານ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB ໄດ້ອານຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພີ້ມຈໍານວນ 30,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຄັ້ງວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018, ເຊັນສັນຍາທີ່ປຶກສາໂຄງການ (PIA): 15 ມີນາ 2018, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB ຮັບຮອງເອກະສານປະມູນ 19 ມີນາ 2019, ນໍ້າເບີສັນຍາ/ຊື່ສັນຍາ: WS-CW-33 ວຽກກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ມື້ປະກາດປະມູນ 24 ມີຖຸນາ 2019, ມື້ເປີດຊອງປະມູນ 07 ສິງຫາ 2019, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB ຮັບຮອງເອົາຜົນການຕີລາຄາການປະມູນ NOL for BER 17 ທັນວາ 2019, ກະຊວງ ຍທຂ ຮັບຮອງຜົນການປະມູນອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ ກົມນໍ້າປະປາເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 20 ທັນວາ 2019, ມື້ເຊັນສັນຍາການຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ 24 ທັນວາ 2019, ມື້ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງ 31 ມັງກອນ 2020, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ, ຄາດຄະ​ເນມື້ສ້າງສໍາເລັດວຽກ 100% ຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້ 31 ມັງກອນ 2022, ມື້ສິ້ນສຸດໄລຍະຄໍ້າປະກັນ 1 ປີ, 31 ມັງກອນ 2023, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງມົດ 3.966.362,04 ໂດລາສະຫະລັດ ລາຄານີ້ບໍ່ລວມພາສີນໍາເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແຕ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ VAT 10%, ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ: ບໍລິສັດ ຮ້ວຍຈິນ-ແດຢູນ ຮ່ວມບໍລິສັດ ສປ ເກົາຫຼີ, ສໍາລັບມູນຄ່າການອອກແບບ, ຈໍານວນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການມີ 12 ບ້ານ, ຈໍານວນປະຊາກອນປີ 2017 ແມ່ນ 17,342 ຄົນ ແລະຄາດຄະເນປີ 2037 ແມ່ນ 31,322 ຄົນ, ກໍານົດເອົາການຊົມໃຊ້ນໍ້າໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນປີ 2023 ແມ່ນ 120 ລິດ/ຄົນ/ວັນ ຈົນເຖິງປີ 2043 ແມ່ນ 133 ລິດ/ຄົນ/ວັນ, ບໍລິມາດນໍ້າທີ່ຕ້ອງການປີ 2037, 7,400 ແມັດກ້ອນ/ມື້, ສໍາລັບແຫຼ່ງນໍ້າດິບແມ່ນ ນໍ້າຫ້ວຍໂທນ (ຈາດເຮ້ຍ) ແລະເຊກອງ.

ໃຫ້ກຽດເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພົມມາ ແວວລາວັນ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ທ່ານ ບຸນທະວີ ນະຄອນສິດ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ລີ ຈອງ ວອນ ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຮ້ວຍຈິນ ສປ ເກົາຫຼີ ຮ່ວມເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ.

Additional information