ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ການກໍານົດມາດຖານເຕັກນິກ ແລະມາດຕະການດ້ານການເງິນເພື່ອການຍົກລະດັບພາຫະນະໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ການກໍານົດມາດຖານເຕັກນິກ ແລະມາດຕະການດ້ານການເງິນ ເພື່ອການຍົກລະດັບພະຫະນະໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ, ເພື່ອເປັນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊ່ວຍກັນປະຢັດພະລັງງານ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂື້ນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ເຈສັນ ລີ Country Representative of GGGI-Laos, ມີບັນດາກະຊວງອອ້ມຂ້າງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະບັນດາບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020, ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ.

ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ມີການກໍານົດກົດລະບຽບສໍາລັບຍານພາຫະນະ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບຍານພາ ຫະນະໄຟຟ້າ (Evs) ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບລວມການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະກົນຈັກໃນ ສປປ ລາວ, ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ມີການແນະນໍາເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະຊ່ອງຫວ່າງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະການວິເຄາະດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບ Evs, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຖາມຕອບກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອຊ່ວຍກັນຊອກຫາວິທີທາງອອກນຳກັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ແລະປິດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.

Additional information