ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປື ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເຂດເຊໂນ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປື ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເຂດເຊໂນ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ໃນເວລາ 15 : 00 ໂມງ, ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື, ຫົວໜ້າ ຍທຂ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງເຈົ້າເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີບັນດາທ່ານຈາກກົມນໍ້າປະປາ, ຍທຂ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື, ຂາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມດ້ວຍອ້າຍນ້ອງພະນັກງານທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງໃນການເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂາພິບານ ເມືອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປື (ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ນໍ້າປະປາ ແລະສຸຂະພິບານ ADB Loan 3041-Lao) ເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເຂດເຊໂນ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນໍ້າສະອາດ ແລະໂພຊະນາການ SUNWIP)

          ສຳລັບຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ, ແຫຼ່ງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB Loan 3041-Lao, ທະນາຄານດັ່ງກ່າວໄດ້ອານຸມັດເງິນກູ້ຢືມຈໍານວນ 35 00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020, ມື້ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືການກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 24 ເດືອນ, ຄາດຄະແນມື້ສໍາເລັດວຽກ 100% ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2022, ມື້ສິ້ນສຸດໄລຍະຄໍ້າປະກັນ 1 ປີ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2023, ມູນຄ່າຂອງການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 2.556.848,14 ໂດລາສະຫະລັດ (ລາຄານີ້ບໍ່ລວມພາສີ ແລະອາກອນ ນໍ່ເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ລວມມູນຄ່າເພີ້ມ VAT 10%), ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍລິສັດ ໄຊຍາກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ ຄົບວົງຈອນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນໍ້າສະອາດ ແລະໂພສະນາການມີ 4 ເມືອງ, ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄື: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງອາດສະພອນ ແລະອຸທຸມພອນ ແລະ 2 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນຄື: ເມືອງຫີນບູນ ແລະເມືອງຍົມມະລາດ, ແຫຼ່ງທືນ: EU-KFW: ໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນໍ້າສະອາດ ແລະໂພສະນາການ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ໂດຍຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ KFW, ໂຄງການ SUNWIP ໄດ້ເຊັນສັນຍາທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງ KFW ແລະກະຊວງ ການເງິນ ແລະສັນຍາມອບໝາຍໜ້າວຽກລະຫວ່າງ ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງ ຍທຂ ໂດຍເປັນພະຍານຂອງ KFW ໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2018, ໂຄງການ SUNWIP ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ທີ່ປຶກສາໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2018, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາແມ່ນ ບໍລິສັດ SCE, ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະ 1 ແລະ 2 ໄດ້ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019, ໄລຍະ 3 ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ແມ່ນຢູ່ເຂດ ເຊໂນ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງມີ 2 Lots ຄື: SVK 03 Lo13: ກໍ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງລະບົບບໍ່ບາດານເຂດເຊໂນ ເທດສະບານເມືອງອຸທຸມພອນ, SVK 03 Lo14: ການກໍ່ສ້າງປັບປຸງລະບົບນໍ້າປະປາ, ພ້ອມກັບການວາງລະບົບທໍ່ນໍ້າປະປາຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງອຸທຸມພອນ ເຂດເຊໂນ, ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແມ່ນຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແລະອອກແຈ້ງການສັ່ງວຽກ ພາຍໃນ 28 ວັນ, ກຳນົດເວລາກໍ່ສ້າງແມ່ນ 10 ເດືອນ, ໄລຍະຄໍ້າປະກັນ 1 ປີ (ພາຍຫຼັງມອບຮັບໂຄງການ), ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ (ບໍ່ລວມພາສີນໍາເຂົ້າ ແລະອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ), Lot 13, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ8.064.052.500 ກີບ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍລິສັດ ພູນທະວີກໍ່ສ້າງ + SMS ບາດານ + ຕ່າຍ ບາດານ, Lot 14 ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 15.165.257.435 ກີບ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ບໍລິສັດຈະເລີນໄຊ + ບໍລິສັດ ສະຫວັນຄໍາ ກໍ່ສ້າງ.

Additional information