ກອງປະຊຸມສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2012 ແລະແຜນການປະຈຳປີ 2013

ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2012 ທີ່ີຫ້ອງປະຊຸມເບີ 1 ​ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼູການຈັດຕັ້ງ  ປະຕີບັດວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາທົ່ວປະເທດປະຈຳສົກປີ 2012 ​ແລະວາງ​​ແຜນການປະຈຳສົກປີ 2013, ​ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານບຸນຈັນສິນທະວົງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການປະທານຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາພ້ອມຄະນະ, ມີ  ບັນດາຫົວໜ້າພະແນຍທຂແຂວງ, ມີບັນດາຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກາເງິນແຂວງແລະບັນກາຫົວໜ້າພະແນຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 85 ທ່ານ.

      ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ທ່ານສົມວັນມົງພະຈັນຫົວໜ້າຫ້ອງການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາ, ຜູ້ປະຈຳການ, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີໂຄງປະຫອບການຈັກຕັ້ງສຳລັບວຽກງານທຸລະກິດນ້ຳປະປາລວມມີຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາເຊີ່ງລວມມີ: ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍທຂເປັນປະທານ, ມີຮອງປະທານ 3 ທ່ານແລະມີ 14 ທ່ານເຊີ່ງມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງການນ້ຳປະປາປະກອບເຂົ້າເປັນຄະນະແລະຫ້ອງການດັດສົມນ້ຳປະປາເປັນກອງເລຂາ, ​ເປັນຜູ້ປະຈຳການຂອງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາ, ​ເປັນຜູ້ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ, ​ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ້ການດຳ​​ເນີນງານໃນຂະແໜງການນ້ຳປະປາໄດ້ມີຄວາມຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການ,​ ປັບປຸງປະສິດທິ ພາບທັງດ້ານການດຳເນີນງານຂອງຕົນຢ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ທ່ານປະທານກໍໄດ້ຍັກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາໃນປີຜ່ານມາເພື່ອ​​ໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດນຳປະປາມີຜົນກຳໄລແລະການບໍລິການທີ່ດີໃຫເປະຊາຊົນມີຄວາມເພີ້ງພໍໃຈແລະທ່ານຍັງກ່າວອິກວ່າໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແລະຜັນຂະຫຍາຍ 5 ໜ້າທີ່ວຽກໃຫຍ່ຄື: 1) ການພັດທະນາແລະປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, 2) ວຽກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, 3) ວຽກນິຕິກຳ, 4) ວຽກດັດສົມທາງດ້ານເຕັກນິກ, 5) ວຽກດັດສົມທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

Additional information