ກອງປະຊຸມໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສາຍໃຍການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາ ມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ

ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນ່ໃສ່ ພັດທະນາຂີດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສາຍໃຍການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 225.000 USD, ມີກໍານົດເວລາ 18 ເດືອນ (2013-2014). ໂດຍອີງຕາມແຜນໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ໃນວັນທີ່ 12 ກຸມພາ 2013, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເບີ 01 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໄລຍະຕົ້ນຂື້ນ ເພື່ອສະເໜີຜ່ານແຜນການ, ບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການ ກະຊວງ ຍທຂ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ, ແລະ ມີທ່ານ Chong Chi Nai, Country Director, ADB. ມີບັນດາຜູ້ແທນມາຈາກ ເອດີບີ, ຄກມຊ, ຄະນະ ກໍາມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ, ຄະນະປະສານງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂັ້ນກົມເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ທັງໝົດ 62 ຄົນ, ຍິງ 33 ຄົນແລະ ຊາຍ 29 ຄົນ. ນອກຈາກ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີແຜນການ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລ້ວ, ບັນດາ ຜູ້ແທນແມ່ນໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສົມບູນຍິ່ງຂື້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງໂຄງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

Additional information