ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີ ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມ ແລະ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສາມຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີ ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມ ແລະ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ສາມຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2013 ທີ່ ໂຮງແຮມເຊີຣາຕັນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສສຫວຽດນາມ. ໃນກອງປະຊຸມ, ທັງສາມຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍ ບັນດາສາຍທາງ ແລະ ດ່ານ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ, ລວມທັງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການກວດກາປະຕູດຽວຮ່ວມກັນ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ດ່ານ ສາກົນແດນ ສະຫັວນ (ຊາຍແດນລາວ)-ລາວບາວ (ຫວຽດນາມ). ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທັງສາມຝ່າຍຍັງໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ ເຫັນ ຄວນໃຫ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລືສະເພາະກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານຂົນສົ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາມຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງສາມຝ່າຍຍັງ ໄດ້ເປັນເອກະພາບ ຈະຈັດຕັ້ງປະຊຸມພົບປະກັນເປັນປະຈຳໂດຍຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ, ແນໃສ່ເພີ້ມທະວີຊຸກຍູ້ການ ຮ່ວມມືດ້ານຄົມມະ ນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ຂອງສາມປະເທດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນໂອກາດນີ້, ທັງສາມ ຝ່າຍຍັງໄດ້ເຊັນ ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ, ຊຶ່ງເປັນການຜັນ ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນ ໃນກອບ GMS ແລະ ມີເນື້ອໃນເພີ້ມເຕີມຈາກບົດບັນທຶກ ທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນ ສາມຝ່າຍ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2007 ທີ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, ໂດຍສະເພາະການ ກຳນົດເພີ້ມບັນດາ ສາຍທາງຜ່ານແດນຂອງສາມປະເທດ. ບົດບັນທຶກສະບັບນີ້, ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ ລັດຖະບານທັງສາມ ປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

Additional information