ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນການກະກຽມ ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2011-2015, ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ​​ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງໄດ້ມີແຜນການ ເພື່ອຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ ຂອງຕົນຂື້ນ. ​ໂດຍມີຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມເຊັ່ນ: ​ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແລະສະເໜີຮັບຮອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ​ໃນວັນທີ່ 27 ກຸມພາ 2013 ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນໃນການຮ່າງແຜນ​​ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຈາກຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້. ໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື ເຖິງສະພາບປະຈຸບັນຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ບັນຫາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທິດທາງ​​ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ.​ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ຄົນ  ຊາຍ 18 ຄົນ ຍິງ 42 ຄົນ ມາຈາກຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ​​ແມ່ຍິງ, ກະຊວງກະສິກໍາ, ​ ຄະນະກໍາມາທິການ ​​ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ​​ແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ຄະນະປະສານງານເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ​​ແມ່ຍິງຂັ້ນກົມເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

Additional information