ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

 

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2021 ທີ່ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ      ນ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຄະນະພັກປະຈຳກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ຄຳພາວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ທ່ານ ເພັງສອນ ແກ້ວວິໄລ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຈາກກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງພັກ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງສູນກາງພັກ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ມະຕິກອງປະຊູມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ລັດຖະບານ ຕໍ່ມະຕິຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ລົບລ້າງ ສປປ ລາວ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2023, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ການຫຍັບຊ່ອງຫວ່າງລະດັບຊີວິດການ, ຄວາມເປັນຢູ່ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງການເຕີບໂຕ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງໄດ້ມີແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການນ້ຳປະປາ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສັງຄົມ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ໄດ້ 90%, ນ້ຳປະປາ ແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຍັງແມ່ນຕົວຊີ້ບອກພື້ນຖານອັນໜຶ່ງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ລະບົບນ້ຳປະປາໃຫ້ທົ່ວເຖິງທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ຢູ່ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB Loan 3041-Lao), ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013 ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ລາວຄອນຊາວຕິງກຸບ ເປັນທີ່ປຶກສາປະຈໍາໂຄງການ, ຄັ້ງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2015, ໂຄງການໄດ້ກໍານົດ ເອົາຕົວເມືອງໂຄງການເພື່ອ ກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາຢູ່ 4 ເມືອງເອກ ແລະ 5 ຕົວເມືອງນ້ອຍ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ 9 ຕົວເມືອງ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1ມີ: ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ), ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (ກໍ່ສ້າງໃໝ່) ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ກໍ່ສ້າງໃໝ່), ໄລຍະທີ 2ມີ: ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ), ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ກໍ່ສ້າງໃໝ່), ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ), ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ກໍ່ສ້າງໃໝ່) ແລະ ໄລຍະທີ 3: ເມືອງດາກຈິງ ແຂວງເຊກອງ (ກໍ່ສ້າງໃໝ່), ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື (ກໍ່ສ້າງໃໝ່), ສໍາລັບໜ້າວຽກໃນການກໍ່ສ້າງຢູ່ 2 ຕົວເມືອງປະກອບມີ: ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາແບບຄົບຊຸດ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ພ້ອມທັງວຽກປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມບ້ານ ຢູ່ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສໍາເລັດທັງມົດ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ເພື່ອກວດກາຜົນສໍາເລັດໂຄງການ ແລະ ການນໍ້າໃຊ້ທືນ ເຊິ່ງຄະນະກໍາມະການຈາກສູນກາງ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບ ຄະນະກໍາມະການແຕ່ລະແຂວງ ລົງກວດກາຜົນສໍາເລັດ, ພ້ອມທັງເປັນເອກະພາບກັນເຊັນບົດບັນທຶກ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການ ທີ່ທາງລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມໃສ່ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສາກົນຕ່າງໆເວົ້າລວມ   ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານກໍ່ຄື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານແຫຼ່ງທຶນເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕ່າງໆເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຂະແໜງນໍ້າປະປາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕໍ່ໜ້າຕື່ມ.

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທາບທາມຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ

 

ກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງທາບທາມຄວາມຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະ ນະທາງບົກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ມີຫ້ອງການ, ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ, ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດໃນທົ່ວປະເທດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດໄດ້ມາດຕະຖານ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສູດ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ  ທີ່ກໍານົດໄວ້, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ ມາດອັນແນ່ນອນໃນການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດຈາລະຈອນທາງບົກຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ແລະ ມີມາລະຍາດທີ່ດີຂອງການຂັບຂີ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງມົດໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນະພາບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ຂັບຂີ່, ຫຼຸດຜ່ອນ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການຈາລະຈອນແອອັດ, ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ມື້ເຄິ່ງ, ຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມຕັດສິນໃຈເສຍລະເວລາອັນມີຄ່າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ນັບແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກທ່ານລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຊຶ່ງເປັນອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງບົກໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສອບຂັບລົດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂອັນໜຶ່ງ ໃນການການສ້າງນັກຂັບຂີ່ຂອງລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນສູງ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາຂອງຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາຂອງຂະແໜງ ຍທຂ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກອງຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນລາວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ, ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ ຍທຂ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານກວດກາ ນັບແຕ່ຂັ້ນກະຊວງລົງຮອດພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ໃຫ້ສູງຂື້ນຕື່ມອີກກ້າວໜຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດການັບມື້ນັບມີບາດກ້າວອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ເມື່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ແລ້ວ, ເຫັນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາ ໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຈຶ່ງສາມາດປົກປັກຮັກສາສິດ, ອໍານາດຂອງພັກໄວ້ໄດ້ ແລະ ຖືກຕ້ອງເປັນທຳ ຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໄດ້ວາງໄວ້, ສະນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: ສະເໜີບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານຕິດຕາມກວດກາພັກ, ວຽກງານກວດກາລັດ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ວຽກງານຄຳຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ວຽກງານການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄູ່ມືອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ ແລະ ເອກະສານສໍາຄັນອື່ນໆ ລວມແລ້ວມີ 10 ກວ່າຫົວຂໍ້, ຈະມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງນັກສຳມະນາກອນໃສ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້, ເນື້ອໃນຕາມວາລະກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໃນບັ້ນດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1-5 ມີນາ 2021, ຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ, ສະນັ້ນ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ, ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການຕິດຕາມຮັບຟັງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງສັດຈະວິພາກຕໍ່ເນື້ອໃນເອກະສານຕ່າງໆ, ພ້ອມກັນຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ປຶກສາຫາລືຊອກວິທີ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ຖືເອົາການຕິດຕາມ, ກວດກາພັກ-ລັດ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນໃນຂະແໜງ ຍທຂ ແລະ ນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສໍາເລັດເປັນກ້າວໆໄປ, ຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການຝຶກອົບຮົມ.

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ເສັ້ນທາງ Data for Road Incident Visualization Evaluation and Reporting (DRIVER)

      ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ໄດ້້ຈັດຝຶກຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ເສັ້ນທາງ Data for Road Incident Visualization Evaluation and Reporting (DRIVER) ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ໄອຊີທີ ມິດຕະພາບ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ທ່ານ ກົງສີ ສຸວັນນະຕູ້ມ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ທ່ານ ສົມບັດ ສຸດທິວົງ, ຫົວໜ້າທິມງານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທະນາຄານໂລກ; ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ກົມຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ, ວິຊາການຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ກອງຮ້ອຍຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ 06 ຕົວເມືອງ ຈາກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (ທ່າພະບາດ, ປາກຊັ້ນ, ປາກກະດິງ) ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ (ຫີນບູນ , ທ່າແຂກ, ເຊບັ້ງໄຟ); ຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

     ການເກີດອຸບປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ທົ່ວໂລກຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານສະຖານະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ສົກປີ 2018 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ World Health Organization (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ທົ່ວໂລກມີຄົນເສັຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ເຖິງ 1,35 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 8 ຄົນຕໍ່ວັນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກປະມານ 20-50 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ເປັນອັນດັບ 1 ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 5-29 ປີ, ໂດຍປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ 66% ແມ່ນຄົນ, 26% ແມ່ນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ 8% ແມ່ນຍານພາຫະນະ.

     ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2020, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຄັ້ງທີ່ 3, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຕອກໂຮມ, ປະເທດຊູແອັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ສະຕອກໂຮມ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກມີສະຖຽນລະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃຫ້ໄດ້ 50% ຮອດປີ 2030, ໂດຍອີງໃສ່ 5 ເສົາຄ້ຳ ຄື : (1) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານ-ຈັດການ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ (Road Safety Management); (2) ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ (Safer Road and Mobility); (3) ກຳນົດມາດຕະຖານເຕັກນິກສໍາ: ລັບການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ (Safer Vehicle); (4) ສ້າງແຜນງານ, ນິຕິກຳ, ປູກຈິດສຳນຶກການ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ (Safer Road User); (5) ຜັນຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານຜູ້ບາດເຈັບ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກພື້ນທີ່ (Post-Crash Responds).

     ສຳລັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ ມີອັດຕາເພີ່ມສູງຂື້ນຈາກຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ສະເລ່ຍ 553 ຄົນ ໃນປີ 2002-2010 ແລະ 980 ຄົນ ໃນປີ 2010-2020 ເພີ່ມຂື້ນ 45% ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນສາມເທົ່າຕົວ, ໃນຄະນະດຽວ ກັນນັ້ນ ມີຈຳນວນຍານພາຫະນະເພີ່ມຂື້ນ 2,6 ເທົ່າຕົວ. ມາຮອດປີ 2020 ທົ່ວປະເທດມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6.774 ຄັ້ງ, ບາດເຈັບ 10.027 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 1.031 ຄົນ, ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 12.007 ຄັນ ສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະມື້ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນປະມານ 15-17 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3-4 ຄົນ, ບາດເຈັບ 4-5 ຄົນ ແລະ ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 24 ຄັນ, ໃນຈຳນວນຍານພາຫະນະທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົດຈັກ, ຮອງລົງມາແມ່ນລົດເກັງ, ກະບະ, ຈຳໂບ້-ຕຸກໆ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ. ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 19-31 ປີ, ໃນນັ້ນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-30 ປີ; ສ່ວນເວລາທີ່ມັກເກີດອຸບປະຕິເຫດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 17:00-22:00 ແລະ 1:00 ໂມງກາງຄືນ. ມູນຄ່າການເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,031 ຄົນ (ປີ 2020) ປະມານ 1,438 ຕື້ ກີບ.

      ໃນປະຈຸບັນ, ການເກັບກຳສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ລວມສູນ, ນຳໃຊ້ລະບົບ ຈົດ-ກ່າຍ (Paper Based) ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນຈາກ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ, ໂຮງໝໍ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ໂດຍສະເພາະບາງຂໍ້ມູນ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການສັງລວມ-ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ຄືທະນາຄານໂລກ ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ແນະນໍາ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມາ ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ນຳເອົາຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ມາປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນອີກ. ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດແບບລວມສູນ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ປກສ, ກະຊວງ ຍທຂ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ສະມາຄົມຫນ່ວຍກູ້ໄພ ຫລື ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ ດັ່ງກ່າວ ມາວິໄຈ, ວິເຄາະ ແລະ ສາມາດປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ຈຸດທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຕື່ມອີກ.

    ຄາດໝາຍ ແມ່ນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ອຸປະຕິເຫດ ສາມາດລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ , ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຕາມສະຖານທີ່/ຈຸດອັນຕະລາຍ ທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ ແລະ ພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ.

Additional information