ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ

  

     ກອງປະຊຸມ ເປີດກ້ວາງທາບທາມຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020 ທີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະ​ແນກ ຍທຂ ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະ​ເທດ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ຄາດໝາຍຕາມແຜນແມ່ນຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ມີຖຸນາ 2020 ນີ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງດໍາລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ຢຸດສະງັກໄປໃນໄລຍະຫນຶ່ງ ລວມທັງບໍ່ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຂຶ້ນໄດ້, ດັ່ງທີ່ທຸກທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າຮ່າງດໍາລັດ ສະບັບນີ້ ເປັນດໍາລັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການຜ່ານຮ່າງດຳລັດ, ກະຊວງ ຍທຂ, ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-18/9/2020 ແລະ ພາຍຫລັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ນຳສະເໜີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ.

 

      ປັດຈຸບັນ ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເປັນຄວາມທ້າທາຍຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບສວຍງາມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການປຸກສ້າງເຮືອນຊານ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ, ນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ການຜະລິດ, ຮ້ານຄ້າຂາຍ, ຂຸດດິນ, ຖົມດິນ, ການຕັ້ງເສົາໄຟຟ້າ, ການຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ, ການຕັ້ງເສົາໂທລະສັບ, ການວາງລະບົບສາຍໄຍແກ້ວ, ການວາງລະບົບທໍ່ນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ, ນອກຈາກນີ້, ລັກສະນະພູມີປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະເຂດພູດອຍ ກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການກໍານົດເຂດສະຫງວນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ບັນຫາການບຸກລຸກເຂດສະຫງວນທາງແບບເຄິ່ງຖາວອນ ແລະ ແບບຖາວອນ ກໍ່ນັບມື້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດີ ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍດ້ານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາມີກົດໝາຍແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍເປັນອັນລະອຽດເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນສ້າງດໍາລັດສະບັບນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ ຄະນະຮ່າງດຳລັດຂອງກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຮ່າງສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.  ໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປີດກ້ວາງ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈະໄດ້ນໍາເອົາຄໍາສະເໜີ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໄປພິຈາລະນາ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນ, ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.

    ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ   ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໝົດທຸກຄົນ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສຸມສະຕິປັນຍາ, ເຫື່ອແຮງ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນ  ຄ້ວາ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ມີເຫດມີຜົນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງດໍາລັດສະບັບນີ້ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ, ກອງປະຊຸມ ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ສຸດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນ ໃນການພັດທະນາວຽກຂອງຂະແໜງ ຍທຂ, ພັດທະນາປະ ເທດຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຊັບສິນຂອງລັດ.

 

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງກັບການຄຸ້ມຄອງນຳພາ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ແມ່ຍິງກັບການຄຸ້ມຄອງນຳພາ” ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີລິພອນ ອິນທິລາດ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈັນຖະໜອມ ສຸລີໂຍ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ມີບັນດາກົມ, ກອງ, ​ຫ້ອງ​ການ, ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ 1 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນວຽກງານໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະນອນໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ສະນັ້ນ, ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເປັນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາແມ່ຍິງຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຄຸ່ມຄອງ-ນໍາພາໃນອານາຄົດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ; ເນື້ອໃນຫົວຂໍຝຶກອົບຮົມໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ປະ​ກອບ​ມີ: ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ-ນ້ອຍ; ຮຽນຮູ້ທັກສະ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການເປັນພະນັກງານນຳພາທີ່ດີ ແລະເນື້ອໃນອື່ນໆ ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກອງປະຊຸມ; ແລະ ພິເສດ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເພດຍິງ ທີ່ຕິດພັນກັບການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານຈາກ ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພາຍໃນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 16–18 ກັນຍາ 2020.

ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງເລກ 13 ໃຕ້ມອບເຮືອໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ

    ໃນ​ອາ​ທິດ​​ທີຜ່ານ​ມາ ໂຄງ​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ທາງ​ເລກ 13 ໃຕ້ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ມອບ​ເຮືອ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ 12 ລຳ ໃຫ້​ແກ່​ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ ເມືອງ ຈຳ​ນວນ 4 ເມືອງ ແລະ ບ້ານ​ທີ່​ຢູ່​ລຽບ​ຕາມ​ສາຍ​ທາງ​ເລກ 13ໃຕ້ ຈຳ​ນວນ 8 ບ້ານ ຄື: ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ,  ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ ເມືອງປາກ​ຊັນ, ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ ເມືອງປາກ​ກະ​ດິງ, ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ ເມືອງຫີນ​ບູນ ແລະ ບັນ​ດາ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ບ້ານ ປ່າ​ໄລ່, ນ້ຳ​ໂລ້, ໂພນ​ສະ​ຫວັນ, ສິ​ວິ​ໄລ, ຫາງ​ຊິງ​ສະ​ຫວ່າງ, ນາ​ເຄືອ, ຄຳ​ແກ້ວ ແລະ ໃໝ່​ນ້ຳ​ປະ​ກັນ; ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການແມ່ນ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ຍົກ​ຍ້າຍ​ລະ​ດັບ​ທາງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ດິນ​, ຟ້າ​, ອາ​ກາດ, ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ເກີດ​ເຫດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ສຸກ​ເສີນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກັນ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ຊັບ​ສິນ ແລະ ສິ່ງ​ຂອງອື່ນໆ. ໃນ​ການ​ຈັດ​ຊື້​ເຮືອ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ(WB), ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ແໜງ​ຂົວ​ທາງ​ໄລ​ຍະ 2 (LRSP2-AF).

ກະຊວງ ຍທຂ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ 10 ສະໄໝທີ X ຂອງພັກ

    ກະຊວງ​ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ເຜີຍແຜ່​ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄົບ​ຄະນະ ຄັ້ງ​ທີ 10 ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ   ສະໄໝ​ທີ X  ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນ ໜ່ວຍພັກ ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ກັນຍາ 2020, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ ສະຫາຍ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ກໍາ​ມະ​ການ​​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ​ ຍທຂ; ມີບັນດາສະຫາຍ ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ, ກຳມະການພັກກະຊວງ, ບັນດາສະຫາຍ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງພະແນກ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ຈຸດປະສົງກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້, ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ນໍາ, ສະມາຊິກ​ພັກ, ພະນັກ​ງານ​-​ລັດຖະກອນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​-​ເຂົ້າໃຈ, ກຳ​ແໜ້ນ,  ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ສູງ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ເນື້ືອ​ໃນ​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ມະຕິ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ກົມ​ການເມືອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລຍະ ເພື່ອ​ຫັນ​ມະຕິ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ທິດ​ທາງ, ວຽກ​ງານ ແລະ ເປັນ​ແຜນ ​ປະຕິບັດ​ງານ​ລະອຽດ​ຂອງ​ຄະນະ​ພັກກະຊວງ, ບັນດາຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ​ໜ່ວຍ​ພັກຮາກຖານ, ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ.

    ໃຫ້​ກຽດ​ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງ​ປະຊຸມ​ຄົບ​ຄະນະ ຄັ້ງ​ທີ 10 ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ໂດຍສະຫາຍ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ກໍາ​ມະ​ການ​ກົມ​ການເມືອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ​ ຍທຂ; ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄົບ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ພັກ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຄັ້ງ​ທີ 7, 8, 9 ສະໄໝ X ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມ, ງົບປະມານ, ເງິນຕາ ປະ​ຈໍາ​ໄຕ​ມາດ 1 ປີ 2020 ແລະ ທິດ​ທາງຕໍ່ໜ້າ; ຮ່າງລາຍງານການເມືອງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ; ຮ່າງແຜນພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025); ການປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງພັກ ສະໄໝທີ X ແລະ ທິດປັບປຸງກົງຈັກລັດທະບານ; ຊຶ່ງຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ໄດ້​ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ມະຕິ​ດັ່ງກ່າວ ຜ່ານ​ມາ​ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ອົງການ​ປົກຄອງ​ແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ ກໍ​ຄື​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມ, ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​-​ເງິນຕາ ແນໃສ່ສ້າງ​ຄວາມ​ໜັກ​ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນ​ລະບົບໃຫ້​ແກ່​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

    ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີພິທີ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເປັນ ໜ່ວຍພັກ ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ,     ໜັກແໜ້ນ ປີ 2019 ໃຫ້ບັນດາຮາກຖານພັກ, ໜ່ວຍພັກ, ໜ່ວຍພັກທີຂື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ມີ 10 ຮາກຖານ ທີຍາດໄດ້ຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ການນຳພາຊີ້ນຳ, ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ.

ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີພິທີ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເປັນ ໜ່ວຍພັກ ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ,     ໜັກແໜ້ນ ປີ 2019 ໃຫ້ບັນດາຮາກຖານພັກ, ໜ່ວຍພັກ, ໜ່ວຍພັກທີຂື້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ມີ 10 ຮາກຖານ ທີຍາດໄດ້ຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ການນຳພາຊີ້ນຳ, ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ.

Additional information