ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ(ນໍ້າຖ້ວມ) ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງທ້ອງ ຖິ່ນຖືກເປ່ເພ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຮອດ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຂໍຖືເປັນກຽດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ໂດຍສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ເປັນປົກະຕິໂດຍໄວຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

I.     ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

1.1.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກ 12 (ກມ 55+000-128+000, ຍົມມະລາດ-ລັງຄັງ) ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ມີນໍ້າຖ້ວມທາງ 3 ຈຸດ ຄື: ກມ 68+000-72+000 ນໍ້າຖ້ວມເລິກ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ກມ 85+200-85+400 ນໍ້າຖ້ວມເລິກ 10 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກມ 86+200-86+500 ນໍ້າຖ້ວມເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ວັນທີ 7-8 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າແມ່ນເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ຈຸດນໍ້າຖ້ວມທັງ 3 ຈຸດ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັນເປັນຈຸດດຽວ ແຕ່ ບ້ານ ນາໂສກ, ກມ 64+000 ຫາ ບ້ານ ໄຮ, ກມ 86+500, ລະດັບນໍ້າຖ້ວມເລິກປະມານ 1,20 ແມັດ ການສັນຈອນຖືກຕັດຂາດ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງພາຍໃນ ແລະ ຜ່ານແດນລະຫວ່າງປະເທດ ປິດການສັນຈອນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ມາຮອດວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ 23 ຊັງຕີແມັດ, ການສັນຈອນຍັງບໍ່ສາມາດໄປມາໄດ້.

1.2.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກ 12 (ຊ່ວງຕອນທາງພູ 18 ກມ, ກມ 128+000-ກມ 146+000, ລັງຄັງ-ຊາຍແດນລາວ/ຫວຽດນາມ) ຢູ່ ກມ 143+500 ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ມີດິນເຈື່ອນຈໍານວນຫຼາຍເຈື່ອນຖົມທາງໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ ໂດຍບໍລິສັດແກ້ວໂພສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງ ໃນຕອນທາງດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ເຈື່ອນເປັນໄລຍະ. ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ແກ້ໄຂດິນເຈື່ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຝົນຕົກ ແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງກາງຄືນ ມາຮອດປະຈຸບັນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຕົກຢູ່, ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ສະເພາະແຕ່ ກມ 86+500 (ບ້ານ ໄຮ)ຈຸດນໍ້າຖ້ວມທາງ ຫາ ຊາຍແດນ ລາວ/ຫວຽດນາມ (ດ່ານນາເພົ້າ/ຈໍຫຼໍ).

 II.   ແຂວງສາລະວັນ.

2.1.     ເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ (ເມືອງຄົງເຊໂດນ-ປາກເຊ), ກມ 609+000 ເຂດ ບ້າຫີນສິ່ວ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ຖືກນໍ້າຖ້ວມທາງ ໃນວັນທີ 5-8 ກັນຍາ 2019 ການສັນຈອນຖືກຕັດຂາດ, ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກໜ້າທາງ, ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເຫັນວ່າສະພາບໜ້າທາງເປ່ເພຫຼາຍສົມຄວນຍ້ອນນໍ້າກັດເຊາະ ແລະ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ບໍລິສັດຫົງຄໍາ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງໃນຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າແກ້ໄຂຖົມຈຸດທີ່ເປ່ເພດ້ວຍຫີນຂົບ ເພື່ອໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຖ້າສະພາບອາກາດອໍານວຍ ກໍ່ຈະສ້ອມແປງຄືນດ້ວຍການປູຢາງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ. 

2.2.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກ 15 (ນາປົ່ງ-ສາລະວັນ), ກມ 13+000 ຫ້ວຍກອດ ເຂດ ເມືອງວາປີ ຖືກນໍ້າຖ້ວມທາງ ໃນວັນທີ 3-8 ກັນຍາ 2019 ການສັນຈອນຖືກຕັດຂາດ, ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກໜ້າທາງ, ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເຫັນວ່າສະພາບໜ້າທາງເປ່ເພຫຼາຍສົມຄວນຍ້ອນນໍ້າກັດເຊາະ ແລະ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ບໍລິສັດສົມໄຊ ຈະເລີນການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງໃນຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າແກ້ໄຂຖົມຈຸດທີ່ເປ່ເພດ້ວຍຫີນຂົບ ເພື່ອໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຖ້າສະພາບອາກາດອໍານວຍ ກໍ່ຈະສ້ອມແປງຄືນດ້ວຍການປູຢາງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ.

2.3.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກ 15 (ສາລະວັນ-ຊດ.ຫວຽດນາມ, ກມ 77+800) ເຂດ ເມືອງສາລະວັນ, ຖືກນໍ້າໄຫຼຊຸ ດິນຖົມທາງເຂົ້າທໍ່ລ່ຽມທັງສອງຂ້າງ ລວມທັງດິນຖົມຫຼັງທໍ່ຂາດ ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019, ລົດບໍ່ສາມາດສັນຈອນຜ່ານໄປມາໄດ້, ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ແລະ ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຮັດຂົວໄມ້ນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ລົດຈັກໄປມາໄດ້, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຖົມດິນເຮັດທາງເວັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂການສັນຈອນ ສໍາເລັດ ໃນເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ເປີດການສັນຈອນຜ່ານໄດ້ ທັງລົດນ້ອຍ ແລະ ລົດບັນທຸກໜັກ. ເພື່ອແກ້ໄຂການສັນຈອນ ແລະ ຮັບປະກັນ ໃນກໍລະນີຝົນຕົກແຮງຈະເຮັດໃຫ້ທາງເວັ້ນຂາດ ບໍລິສັດສົມໄຊ ຈະເລີນການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງໃນຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕິດຕັ້ງຂົວເຫຼັກເບເລປະເພດ 2ແຖວ 1ຊັ້ນ ໃສ່ຈຸດທໍ່ຂາດ ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຈອນໄປມາໄດ້ຈົນກວ່າໝົດລະດູຝົນນີ້ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດປູແຜ່ນພື້ນຂົວ ແລະ ເທເບຕົງທາງເຂົ້າຂົວ ສໍາເລັດໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ແລະ ຈະສາມາດເປີດການສັນຈອນຜ່ານຂົວໄດ້ ເປັນປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

 

III. ແຂວງຈໍາປາສັກ.

3.1.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງ 13 ໃຕ້ (ກມ 654+000, 663 ແລະ 664) ເຂດ ບ້ານສີວິໄລ, ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ໃນວັນທີ 4-6 ກັນຍາ 2019, ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມທາງ ຄວາມຍາວ 1.200 ແມັດ, ເລິກ 70 ຊັງຕີແມັດ ການສັນຈອນບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້. ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງຈາກໜ້າທາງ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກສະພາບໜ້າທາງ ແລະ ບ່າທາງຖືກນໍ້າກັດເຊາະຮອດເຄິ່ງກາງທາງ, ບໍລິສັດປັນຍາທິລາດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສ້ອມແປງໃນຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າແກ້ໄຂດ້ວຍການຖົມຫີນ ແລະ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນການສັນຈອນ, ຖ້າສະພາບອາກາດອໍານວຍ ກໍ່ຈະສ້ອມແປງຄືນດ້ວຍການປູຢາງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ.

3.2.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງເລກ 18 ເອ (ເມືອງປະທຸມພອນ-ເຊຄໍາພໍ) ກມ 3+800 ເຂດ ບ້ານທ່າຮູ້, ເມືອງປະທຸມພອນ ໃນວັນທີ 4-6 ກັນຍາ 2019 ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມທາງ, ເລິກ 50 ຊັງຕີແມັດ, ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງແຕ່ກໍ່ຍັງສູງຢູ່ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ. ມາຮອດວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງຈາກບ່າທາງແລ້ວ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກສະພາບບ່າທາງຖືກນໍ້າກັດເຊາະຮອດໃຈກາງທາງ ປະຈຸບັນກໍາລັງກະກຽມເຄື່ອນຍ້າຍກົນຈັກເຂົ້າສ້ອມແປງ.

 

IV. ແຂວງເຊກອງ.

4.1.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງ 16 ເບ (ເຊກອງ-ດັກຈຶງ), ກມ 37+100 ແລະ ກມ 80+200 ເຂດ ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງດັກຈຶງ, ໃນວັນທີ 3-4 ກັນຍາ 2019, ເກີດມີດິນເຈື່ອນຫຼາຍຈຸດ, ການສັນຈອນຖຶກຕັດຂາດ, ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ແກ້ໄຂຕັກດິນເຈື່ອນອອກໝົດແລ້ວ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

4.2.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງ 1 ໄອ, ກມ 9+800 ເຂດ ເມືອງລະມາມ, ໃນວັນທີ 3-4 ກັນຍາ 2019, ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມທາງ ແລະ ຂົວຫ້ວຍລໍາພັນ, ເລິກ 2.0 ແມັດ, ການສັນຈອນຖຶກຕັດຂາດ, ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະພາບ
ໜ້າທາງເປ່ເພເລັກນ້ອຍ.

 V.  ແຂວງອັດຕະປື.

5.1.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງ 1 ໄອ (ເຊກອງ-ອັດຕະປື) ກມ 39-40 ເຂດ ເຂື່ອນຫ້ວຍເຫາະ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ໃນວັນທີ 3-5 ກັນຍາ 2019, ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມທາງ ຄວາມຍາວ 1.200 ແມັດ, ເລິກ 70ຊັງຕີແມັດ, ການສັນຈອນຖຶກຕັດຂາດ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້, ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອ 1 ຈຸດ ຄວາມເລິກ 50 ຊັງຕີແມັດ, ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ. ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງຈາກໜ້າທາງ ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ສະພາບໜ້າທາງ ແລະ ບ່າທາງເປ່ເພເລັກນ້ອຍ.

5.2.     ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ທາງ 18 ເອ (ເມືອງສາມັກຄີໄຊ-ເມືອງສະໜາມໄຊ-ເຊຄໍາພໍ) ໃນວັນທີ 3-6 ກັນຍາ 2019, ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມທາງຫຼາຍຈຸດ ເລິກ 50-100 ຊັງຕີແມັດ, ການສັນຈອນໄປມາຖືກຕັດຂາດ. ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງ ຢູ່ຊ່ວງ ກມ 64+000 (ຂົວເຊປຽນ) ໄປຫາ ເຊຄໍາພໍ (ຊດ.ຈໍາປາສັກ) ລະດັບນໍ້າເລິກປະມານ 1,60 ແມັດ ການສັນຈອນຍັງບໍ່ສາມາດໄປມາໄດ້. ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນໍ້າໄດ້ເພີີ້ມຂື້ນຕື່ມເລັກນ້ອຍ ການສັນຈອນຍັງຖືກຕັດຂາດ.

 

  • ສໍາລັບມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນ ຈະໄດ້ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ຕາມພາຍຫຼັງ, ຫຼັງຈາກລະດັບນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນປົກກະຕິ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການບໍລິການ ການອອກແບບລະອຽດ ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ພິທີເຊັນສັນຍາການບໍລິການ ການອອກແບບລະອຽດໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ລະຫວ່າງກົມນໍ້າປະປາ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ນີຮົງຊຸຍໂດ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພິທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ຍທຂ; ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານພົມມາ ແວວລາວັນ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ທ່ານ ໂຢຊິຮາລຸ ໂຢເນຢາມະ ຫົວໜ້າອົງການໄຈກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ອັດສະວິນ ອິນພິທັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ທາເກຮີໂກະ ໂອກະ ຫົວໜ້າຝ່າຍວິສະວະກໍາ ແລະດໍາເນີນງານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ນິຮົງຊຸຍໂດ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ ໂຕຣູ ອາໂອກິ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດນິຮົງຊຸຍໂດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງມີ ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຊຽວຊານຈາກອົງການໄຈກາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຈາກກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ເຊັນຈົດໝາຍແລກປ່ຽນ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2019; ອົງການໄຈກາ ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ການອອກແບບລະອຽດໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 97 ລ້ານເຢັນ.

ສໍາລັບວຽກການບໍລິການທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດ ນີຮົງຊຸຍໂດ ຕໍ່ກົມນໍ້າປະປາ ຈະເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019 ຫາ 31 ມັງກອນ 2020 ແລະ ກອບໜ້າວຽກທີ່ຈະໄດ້ເຮັດຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແມ່ນການອອກແບບລະອຽດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ການອອກແບບຫົວງານ (ສະຖານີສູບນໍ້າດີບ) ປະກອບດ້ວຍຈັກສູບນໍ້າ 6 ເຄື່ອງ, ມີຄວາມສາມາດສູບນໍ້າໄດ້ 13.200 ແມັດກ້ອນ/ ມື້; ອອກແບບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາ ປະກອບມີ: ອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະອ່າງປະສົມເຄມີ ຂະໜາດ 12.000 ແມັດກ້ອນ/ມື້ ແລະພ້ອມດ້ວຍ ອ່າງກວນ ແລະອ່າງຕົກຕະກອນ ຂະໜາດ 6.000 ແມັດກ້ອນ/ມື້, ກໍ່ສ້າງດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຕີມສານເຄມີ; ອອກແບບສະຖານີບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ປະກອບມີ: ອ່າງເກັບນໍ້າເປື້ອນ, ອ່າງເກັບຂີ້ຕົມຂະໜາດ 450 ແມັດກ້ອນ; ອອກແບບສະຖານີສົ່ງນໍ້າປະປາພ້ອມຈັກສູບນໍ້າ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ; ອອກແບບທໍ່ແຈກຈ່າຍນໍ້າປະປາ 60.2 ກິໂລແມັດ; ອອກແບບອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດຂະໜາດ 1.500 ແມັດກ້ອນ ກໍ່ສ້າງດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ; ຈຸດກ໋ອກດັບເພີງ 45 ຈຸດແລະ ອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມອຸປະກອນເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນສາຍທໍ່, ຕູ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ, ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນໍ້າ 5 ໜ່ວຍ, ໝໍ້ແທກນໍ້າ ເຂົ້າ-ອອກ 7 ໜ່ວຍ, ສໍາລັບບັນດາໜ້າວຽກອອກແບບດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020.

ກອງປະຊຸມກອງເລຂາໜ່ວຍປະຕິບັດງານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສິງກະໂປ-ຄຸນມິງ ຄັ້ງທີ 21 ທີ່ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມກອງເລຂາໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ເສັ້ນທາງ ລົດໄຟສິງກະໂປ-ຄຸນມິງ ຄັ້ງທີ 21, The 21st Special Working Group Meeting On The Singapore-Kunming Rail Link (SWG-SKRL), ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5-6 ກັນຍາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພາຊາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ທ່ານ ໂມຮາມັດ ຄາຍຣູ ອາດິບ ອັບດຸນ ລາມັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົມມະນາຄົມ ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີປະເທດຊະມາຊິກ SKRL ຈາກປະເທດ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ , ກໍາປູເຈຍ, ມຽນມ້າ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB), ຜູ້ແທນຈາກ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນໃໝ່ຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟ SKRL ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ, ປຶກສາຫາລືໂຄງ ການຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟ SKRL ແລະ ວາງແຜນວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ, ສົ່ງຕໍ່ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກອງເລຂາໜ່ວຍ ປະຕິບັດງານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສິງ ກະໂປ-ຄູນໝິງ ຄັ້ງທີ 22 ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ; ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກການປະຊຸມເດືອນສິງຫາ ປີ 2018 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບປະເທດສະມາຊິກ,

ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຮູບແບບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂອງ SKRL, ການວິເຄາະ ດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລະບົບທາງລົດໄຟຂອງ SKRL; ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ ຕ່າງໆທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລະບົບທາງລົດໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ; ພ້ອມທັງຮັບຟັງບົດສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ SKRL; ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານ ສັນຍາຂອບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂ້າມແດນ; ບົດສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂົນ ສົ່ງ ແລະ ຮູບແບບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟໃນພາກພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສົ່ງຕໍ່ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກອງເລຂາໜ່ວຍປະຕິບັດງານເສັ້ນທາງ ລົດໄຟ ສິງກະໂປ-ຄູນໝິງ ຄັ້ງທີ 22 ໃຫ້ແກ່ປະເທດມຽນມາ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂອງກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂອງກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງ ຍທຂ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ທອງປານ ອິນທະຈັກ, ປະທານກຳມະບານຮາກ​ຖານ ຫ້ອງການກະຊວງ ຍທຂ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະຫາຍ ບຸນຈັນ ສິນຣາຊະວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານຫ້ອງການ, ສະຫາຍ ແສງດາວວີ ກັດຕິຍະສັກ ປະທານສະຫະພັນ ກຳມະບານກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາສະຫາຍປະທານ, ຮອງປະທານກຳມະບານຮາກຖານອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງລາຍງານການເມືອງ ແລະ ບົດສຳຫຼວດການນຳພາລວມຂອງກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການຊຸດເກົ່າ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ, ບົດຮຽນທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານ ໃນໄລ​ຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເປັນເອກະສັນຮັບຮອງເອົາທິດທາງ, ແຜນການ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2019-2023 ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການຊຸດໃໝ່ ບົນພື້ນຖານຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ ແລະ ເລືອກຕັ້ງໄດ້ 5 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະ​ຫາຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກໄດ້ເປັນເອກະສັນເລືອກເອົາສະຫາຍ ທອງປານ ອິນທະຈັກ ເປັນປະທານ, ສະຫາຍ ນາງ ວະນິດາ ວໍລະສານ ເປັນຮອງປະທານ, ສະຫາຍ ວຽງຄອນ ວົງຄຳຈັນ ເປັນຄະນະທັງເປັນຜູ້ກວດກາ, ສະຫາຍ ບຸນລັບ ເຄນກິດຕິສັກ ເປັນຄະນະ ແລະ ສະຫາຍ ວົງຈັນ ສີສະຫວັດ ເປັນຄະນະ. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ຜູ້ແທນສໍາຮອງ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VII ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ ແລະ ເລືອກຕັ້ງໄດ້ 5 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຜູ້ແທນສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ ແສງດາວວີ ກັດຕິຍະສັກ ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ອນອື່ນສະຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການຊຸດເກົ່າ ທີ່ໄດ້ນຳພາສະມາຊິກກຳມະບານປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງຂອງຕົນ, ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຕໍ່ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຊຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການຊຸດໃໝ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ຈາກນັ້ນ ສະຫາຍໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ, ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການຊຸດໃໝ່ ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ຂອງກຳມະບານຮາກຖານຫ້ອງການ ໃຫ້ຍາດໄດ້ຜົນງານ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດກວ່າເກົ່າ.

Additional information