ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດພັນກັບ ທາງເລກທີ 11 ຕອນໃຕ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດພັນກັບ ທາງເລກທີ 11 ຕອນໃຕ້, ແມ່ນເປັນໂຄງການຍ່ອຍໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຄຖລ ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມື ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS) ມີສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບ ກົມທາງນໍ້າ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 32.15 ກມ.ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊ່ວງຄື:

ຊ່ວງທີ່ 1: ປັບປຸງຄູກັນນໍ້າເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ສະຖານີດາວທຽມລາວ ຫາ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ມີໄລຍະທາງ 4 ກມ, ກວ້າງ 4 ແມັດ ເປັນຄູດິນແດງ

ຊ່ວງທີ່ 2: ກໍ່ສ້າງຄູກັນນໍ້າໃໝ່ແຕ່ຈຸດກ້ອງຂົວມິດຕະພາບ ຫາ ບ້ານປ່າຫວ້າ ມີໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ, ກວ້າງ 4 ແມັດເປັນຄູດິນແດງ

ຊ່ວງທີ່ 3: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເລກທີ່ 11 ຕອນໃຕ້, ແຕ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ຫາສາມແຍກ ປາກຫ້ວຍ   ໝາກຮຽວ ມີໄລຍະທາງ 26.15 ກິໂລແມັດ, ໂດຍອອກແບບໃຫ້ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ, ຕາມມາດຕະຖານຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ , ໃຫ້ເປັນຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເປັນທາງສັນຈອນ. ໄລຍະທີ 1 ຈາກຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ຫາ ສາມແຍກເສັ້ນທາງ 450ປີ ກ້ວາງ 14ແມັດ; ຍາວ 0.725ກິໂລແມັດ ແລະ ໄລຍະທີ2 ຈາກສາມແຍກເສັ້ນທາງ 450ປີ ຫາສາມແຍກປາກຫ້ວຍໝາກຮຽວກ້ວາງ 10ແມັດ ຍາວ 25.425 ກິໂລແມັດ ທັງສອງຊ່ວງ ປູດ້ວຍຢາງອັດສະຟານຄອນກຼີດ ຫນາ 5 ຊັງຕີແມັດ, ມີທໍ່ລະບາຍນໍ້າລອດທາງທໍ່ກົມ22 ແຫ່ງ, ປະຕູຄອບຄຸມລະບາຍນໍ້າ 7 ແຫ່ງ, ມີຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງເບື້ອງຊ້າຍຍາວ2,465 ແມັດ ແລະ ເບື້ອງຂວາ 2,515 ແມັດ ແລະ ລະບົບປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນອື່ນໆ.

ສ່ວນລະດັບຄວາມສູງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ/ໜ້າທາງ ແມ່ນກໍານົດເອົາລະດັບນໍ້າຖ້ວມສູງສຸດປີ 2008 ບວກລະດັບປ້ອງກັນໄພ (Free Board)50 ຊມ. ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແມ່ນເຊັນສັນຍາ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2016ມອບສະໜາມກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຜູ້ຮົບເໝົາ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2016, ມີມູນຄ່າສັນຍາໃນເບື້ອງຕົ້ນ 10,241,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນ 10,950,563.72 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ 32 ເດືອນ, ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2018, ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແມ່ນ ບໍລິສັດສຸກປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ-ເຄຫາ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ພົງສັບທະວີ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ-ເຄຫາ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ລາວວິສະວະກຳ ທີ່ປຶກສາຈຳກັດ ໃນມູນຄ່າ 637,791  ໂດລາສະຫະລັດ

ສໍາລັບການອອກແບບການອອກແບບ ຊ່ວງທີ່ 1 ແລະ ຊ່ວງທີ່ 2 ເປັນຄັນຄູດິນ, ມີຄວາມກ້ວາງໜ້າທາງ 4 ແມັດ,ຊ່ວງທີ່ 3 ເຊີ່ງເປັນການຍົກລະດັບທາງເລກທີ່ 11 ຕອນໃຕ້ ໃຫ້ເປັນທັງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງສັນຈອນ, ໜ້າທາງລົດແລ່ນກວ້າງ 14 ແມັດ ແລະ 10 ແມັດ, ຕາມລໍາດັບ, ໜ້າທາງປູດ້ວຍອັດສະຟານຄອນກຼີດ ໜາ 5 ຊມ;ການຮັບນໍ້າໜັກແມ່ນ 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ, ຊັ້ນຄັນທາງ Sub-Grade ໜາ 30ຊມ, CBR≥8%, ຊັ້ນຮອງພື້ນທາງ Sub-Base ໜາ 30 ຊມ, CBR≥35%, ຊັ້ນພື້ນທາງ Base Course ໜາ 20 ຊມ, CBR≥90%

ສໍາລັບວຽກຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທັງໝົດ 197 ຄົວເຮືອນ ​ແລະ 3 ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ເຊັ່ນ : ( ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ , ຫ້ອງການກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ) ຈັດແບ່ງປະເພດຂອງຜົນກະທົບ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເພດສິ່ງປຸກສ້າງ, ເນື້ອທີ່ດິນ, ຕົ້ນໄມ້, ເສົາໄຟຟ້າ ​ແລະ ຄອງ​ຊົນລະ​ປະທານ. ໃນນັ້ນມີດິນທີ່ຢູ່ອາໃສຖືກຜົນກະທົບ 1,928.98 ຕາແມັດ, ເທີບ 1,920.46 ຕາແມັດ, ຮົ້ວ 1,749.59 ແມັດ, ພື້ນເບຣຕົງ 177.6 ຕາແມັດ, ໂຄງຫຼັງຄາ 700 ຕາແມັດ, ຕົ້ນໄມ້ 168 ຕົ້ນ, ​ໂຮງສີ​ເຂົ້າ 2 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າ 2 ຫຼັງ, ເສົາໄຟຟ້າ 33 ເສົາ, ຄອງຊົນລະປະທານເກົ່າ 1,450 ແມັດ, 9 ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ເງິນອຸດໜຸນພິເສດ ຍ້ອນກະທົບຕໍ່ການປະກອບອາຊີບຊົ່ວຄາວ , ດັດແກ້ໃບຕາດິນ 66 ຄົວເຮືອນ ​ແລະ ອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ   4,229,363,120 ກີບ (US 528,670). ໂຄງການ ໄດ້ຈັດພິທິມອບຮັບຄ່າຊົດເລີຍ ໃນວັນ​ທີ 22-23 ​ກັນຍາ 2016, ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງ​ການ​ປົກຄອງ​ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸນາລົມ ປະທານ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ຄຖລ.

ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ທໍ່​ນ້ຳ​ປະປາ​​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໃນ​ເວລາ​ກໍ່ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ນ້ຳ​ປະປາ​ນະຄອນຫຼວງ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ ຈໍານວນ 28,654,277 ກີບ ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ບ້ວງເງິນ​ແຮ​ໃນ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງດາກຈິງ ແຂວງເຊກອງ

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງດາກຈິງ, ແຂວງເຊກອງ ລະ ຫວ່າງກົມນໍ້າປະປາ ກະຊວງ ຍທຂ ກັບ ບໍລິສັດ ພຸດປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ Grand Hotel Vientiane, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ວີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ; ທ່ານ ສຈ ປອ ສົມພອນ ເດດອຸດົມ, ອາດີດທີ່ປຶກສາລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນ​ດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB Loan 3041 ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມ ຈໍານວນ 35,00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນຄັ້ງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013, ທະນາຄານ ADB ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການຕີລາຄາການປະມູນໃນວັນທີ 02 ມີນາ 2020, ກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຜົນການປະມູນ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ເຊັນສັນຍາ ເລກທີ 5656/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2020, ໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ, ຄາດຄະເນມື້ສໍາເລັດວຽກ 100% ຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້ 20 ມັງກອນ 2021, ມື້ສິ້ນສຸດໄລຍະຄໍ້າປະກັນ 1ປີ 20 ມັງກອນ 2022, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 14,830,401,000 ກີບ (ລາຄານີ້ບໍ່ລວມພາສີ ແລະອາກອນນໍາເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ) ແຕ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ VAT 10%, ບໍລິສັດຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນບໍລິສັດ ພຸດກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ເປົ້າໝາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກຈິງ, ບ້ານດາກບອງ, ບ້ານໂນນສະຫວັນ ແລະ ບ້ານງອນດອນ, ມີ 525 ຄອບຄົວ, ຈໍານວນປະຊາກອນ ປີ 2017 ແມ່ນ 3,187 ຄົນ ແລະປີ 2035 ຄາດຄະເນປະຊາກອນຈະມີ 5,703 ຄົນ, ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການປີ 2035 ແມ່ນ ນໍາໃຊ້ນໍ້າ 1,000 ມກ/ມື້, ແຫຼ່ງນໍ້າດິບທີ່ໃຊ້ ນໍ້າຫ້ວຍປວງ.

ໃຫ້ກຽດເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ລະ​ຫວ່າງ ທ່ານ ສົມປອງ ສິດທິວົງ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ທ່ານ ສຸດສະນະ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ທ່ານ ພຸດສະດາ ສີຫາຄົມ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ພຸດປະເສີດ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມກັນເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ພ້ອມຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 82 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ (Inland Transport Committee ITC) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ເອີຣົບ (UNECE) ທີ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ

   ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົ​ນ​ສົ່ງ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 82 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ (Inland Transport Committee “ITC”) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ເອີຣົບ (UNECE) ທີ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-29 ກຸມພາ 2020.

   ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 82 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ (Inland Transport Committee “ITC”) ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ປະຈຳເອີຣົບ (UNECE) ທີ່ເຊີແນວ ປະເທດສະວິດ. ກອງ​ປະ​ຊຸມໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກຄື:

ພາກທີ 1: ສໍາມະນາຍ່ອຍ 2 ຫົວຂໍ້ຄື: ພາຫະນະມືສອງ “ນໍາໃຊ້ແລ້ວ” ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ, ພາກທີ 2: ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ຂອງຄະນະກໍາມະທິການຂົນສົ່ງທາງບົກພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງການຂົນສົ່ງແບບຢືນຍົງ”.

ພາກທີ 3: ກອງປະຊຸມສາມມັນປະຈໍາປີ.

   ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້​ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ເພີ່ມທະວີທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ” (Enhancing Sustainable Inland Transport Solutions to Global Climate and Environmental Challenges -A United Call to Action-); ອົງການ UNECE ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ ສປປ ລາວ ຊາບວ່າ: “ພາຍຫລັງທີ່ຄະນະຜູ້ແທນ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ນາງ  Olga Algayerova ເລຂາທິການໃຫຍ່ UNECE ແລະ ທ່ານ Jean Todt ທູດພິເສດ  UN ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫລວງ ໃນກອງປະຊຸມປີ 2019, ໃນນີ້ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ສົ່ງບົດສະເໜີ 3 ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກກອງທຶນຄວາມປອດໄພ ອົງການ ສປຊ (United Nations Road Safety Fund “UNRSF”). ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຂອງ UNRSF ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 570,000 USD ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຂັບຂີ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຄະແນນອັນດັບ 1​ ຂອງໂລກ ໃນ 10 ໂຄງການ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ພິຈາລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕື່ມ 2 ໂຄງການທີ່ຍັງເຫລືອ”.

   ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຢູ່ໃນວາລະທີ 3: ການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດບາດຂອງກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ ໃນລະດັບເວທີຂອງ ອົງການ ສປຊ (Session III: International cooperation for climate and environment solutions and the role of the ITC as the United Nations Platform for Inland Transport) ໂດຍການສະເໜີຮ່າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມ ຊຶ່ງສະຖາບັນ ເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ (Global Green Growth Institute “GGGI”) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ, ໄດ້ລົງເລິກບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງ ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ທີ່ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ວາງວິໄສທັດ 2030 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ມີບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້: ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງ, ຫລຸດຜ່ອນ ມົນລະພິດ ແລະ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການສົ່ງເສີມການໃຫ້ນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໂດຍນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ເຊັ່ນ: ລົດໄຟຟ້າ; ຫລຸດຜ່ອນການຈະລາຈອນແອອັດ; ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງສະອາດ ເຂົ້າໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ໃຫ້ສັງຄົມ. ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການ ”ເພີ່ມທະວີທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ”.

    ໃນການພົບປະ 2 ຝ່າຍ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນດີງາມດັ່ງນີ້: ທ່ານ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ ​ຍ​ທ​ຂ ພ້ອມ​ຄະ​ນະ​​ ເຂົ້າພົບປະກັບທ່ານ Jean Todt ທູດພິເສດສຳລັບຄວາມປອດໄພທາງຫລວງ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ ຄັ້ງວັນທີ 26/2/2020: ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານ ຄວາມປອດໄພທາງຫລວງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ຕໍ່ໄປ. ທ່ານ Jean Todt ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງຫລວງ (UN Road Safety Convention) ອີກດ້ວຍ.

 

Additional information