ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ກອງປະຊຸມກວດກາແບບແຕ້ມເຕັກນິກ ແລະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂົວເຫຼັກ ເບເລ່ 69 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 1464/ຍທຂ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008 ແລະອີງຕາມໜັງສືຂອງບໍລິສັດ CAMCE ສະບັບ ເລກທີ 159/CAMCE ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ. ດັ່ງນັ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2013 ກົມຂົວທາງ ຈຶ່ງໄດ້, ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາແບບແຕ້ມເຕັກນິກ ແລະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂົວເຫຼັກເບເລ່ 69 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ບໍລິສັດ China CAMC Engineering Co.Ltd ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະສະເໜີກວດກາຜ່ານແບບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິມາດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເບີ 01 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ.

      ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຍທຂ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຄະນະຮັບຜິດຊອບເຈລະຈາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສະໜອງຂົວເບເລ, ບັນດາພະແນກ ຍທຂ ໃນແຕ່ລະແຂວງ 17 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ່ມສໍາຫຼວດ ແຕ່ປີ 2010. ສໍາເລັດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2011 ແລະສໍາເລັດການອອກແບບລະອຽດປີ 2012. ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ຈໍານວນຂົວທັງໝົດມີ 69 ແຫ່ງ ແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນຫຼຸດລົງ 21 ແຫ່ງ ເຫຼືອ 48 ແຫ່ງ. ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ເຂດພາກເໜືອ 8 ແຂວງ:

-    ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີ 2 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 73.15 ແມັດ.

-    ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີ 6 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວ 1ແຫ່ງ, ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 5 ແຫ່ງ ທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 158.49 ແມັດ.

-    ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 170.68 ແມັດ.

-    ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 247 ແມັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນທາງແຂວງໄດ້ ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດທັງ 5 ແຫ່ງແລ້ວ.

-    ແຂວງຫົວພັນ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີໜຶ່ງແຫ່ງທີ່ກໍາລັງຈະກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນ, ປະຈຸບັນຍັງ ເຫຼືອ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີລວງຍາວທັງໝົດ 188.97 ແມັດ.

-    ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 146.3 ແມັດ.

-    ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 4 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງກໍາລັງຈະກໍ່ສ້າງ 2 ແຫ່ງ ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 2 ແຫ່ງ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 158.5 ແມັດ.

-    ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 286.54 ແມັດ.

 • ພາກກາງ

-    ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 1 ແຫ່ງ ແລະກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ 2 ແຫ່ງ. ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 231.65 ແມັດ.

-    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 2 ແຫ່ງ ທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 1 ແຫ່ງ ແລະກໍາລັງຂໍອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອກໍ່ສ້າງອີກ 1 ແຫ່ງ.

-    ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 4 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 103.64 ແມັດ.

-    ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະສ່ວນທີ່ ເຫຼືອກໍ່ໄດ້ສັນຍາກໍ່ສ້າງໝົດແລ້ວ.

 • ພາກໃຕ້

-    ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 121.93 ແມັດ.

-    ແຂວງສາລະວັນ ມີ 7 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 557.79 ແມັດ.

-    ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 2 ແຫ່ງ, ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ 1 ແຫ່ງ, ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອແຕ່ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີລວງຍາວທັງໝົດ 60.96 ແມັດ.

-    ແຂວງເຊກອງ ມີ 2 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 51.81 ແມັດ.

-    ແຂວງອັດຕະປື ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 170.69 ແມັດ.

ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວເປັນຂົວ ທີ່ໃຊ້ຕາມມາດຖານ AASHTO. HS20 ແລະHS15

ເປັນປະເພດຂົວເຫຼັກ HD200 ມີໜຶ່ງຄອງລົດແລ່ນ, ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງ 4.20 ແມັດ ສ່ວນການເສີມແຮງ ແມ່ນອີງຕາມມາດຖານ ແລະລວງຍາວຂອງຊ່ວງຂົວເບເລທັງໝົດ. ປະເພດ DSR ມີ ຄວາມຍາວ 2.984.03 ແມັດ, ປະເພດ DS ມີຄວາມຍາວ 505.968 ແມັດ ແລະປະເພດ TSR ມີ ຄວາມຍາວ 179.832 ແມັດ, ສໍາລັບມູນຄ່າທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສະເໜີມາ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 58.900.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ຂົວ 69 ແຫ່ງ) ຫຼັງຈາກການຫັກຈໍານວນທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວ 21 ແຫ່ງ, ຍັງເຫຼືອ 48 ແຫ່ງ ມີມູນຄ່າ 55.212.600 ໂດລາສະຫະລັດ.

ກອງປະຊູມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂົນສົ່ງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ຈັດຂື້ນທີ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ສປປ ລາວ

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແຕ່ວັນທີ 28-30/5 /2013 ທີ່ຜ່ານມາ.ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ມີບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ 12 ປະເທດ ທັງມາຈາກກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ແລະ ມາຈາກປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາບັນຫາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນວາລະກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

 1. ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 22 ທີ່ ປະເທດ ບຣູນາຍດາຣູຊາລາມ;
 2. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານບຣູນາຍ;
 3. ກອງປະຊຸມໜ່ວຍວິຊາການອາຊຽນ ດ້ານການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ;
 4. ກອງປະຊຸມໜ່ວຍວິຊາການອາຊຽນ ດ້ານການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຄັ້ງທີ 22;
 5. ກອງປະຊຸມໜ່ວຍວິຊາການອາຊຽນ ດ້ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງ;
 6. ກອງປະຊຸມໜ່ວຍວິຊາການອາຊຽນ ດ້ານການຂົນສົ່ງທາງທະເລ;
 7. ການລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານ ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນຄັ້ງທີ 4;
 8. ການຮ່ວມມືດ້ານການຂົນສົ່ງ ກັບຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະບັນຫາອື່ນໆ.   

 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປະຊຸມສ່ອງແສງພັກ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ

ໃນວັນທີ 30 ພືດສະພາ 2013 ເວລາ 13:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງພັກກະຊວງ ຍທຂ ຂື້ນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ສົມມາດ ພົລເສນາ ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ມີຮອງເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກກະຊວງ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ກຳມະການຄະນະພັກ ບັນດາຮາກຖານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 36 ສະຫາຍ, ຍິງ 04 ສະຫາຍ.

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 6 ສະ ໄໝທີ IX ຂອງພັກ (ໂດຍສັງລວມ) ບົດຄຳເຫັນຂອງສະຫາຍ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກປະ ຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ, ບັນຫາສະພາບການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ບາງເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ 5/2013 ຕໍ່ການພັດທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກໍ່ຄືຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງຄະນະພັກກະຊວງ, ຄະນະພັກບັນດາຮາກຖານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການບຸກທະລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ການສູ້ຊົນບັນລຸ 9 ເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດຂອງປະເທດເຮົາ.

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 6 ສະ  ໄໝທີ IX ຂອງພັກ ແລ້ວ, ສະຫາຍເລຂາ ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ຄະນະພັກແຕ່ລະຮາກຖານ ກະກຽມການຈັດຕັ້ງ ເຊື່ອມຊຶມ ຢູ່ຂັ້ນ ກະຊວງ ແລະ ຮາກຖານ ຕາມເນື້ອໃນເອກະສານມະຕິ 6 ສະໄໝທີ IX ຂອງພັກທີ່ຄະນະໂຄ ສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ກຽມຈັດສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະອົງຄະນະພັກໃນຄໍ່ໜ້ານີ້ ໃຫ້ເລິກເຊີ່ງທົ່ວເຖິງ.

ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຈະລາຈອນ ທາງອາກາດຮູບແບບໃໝ່

  ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ

  ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈາກ ສປປ ລາວ

  ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ

  ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈາກ ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ

ໃນ​ວັນ​ທີ 16-17 ພຶດສະພາ 2013 ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ສູນການ​ຮ່ວມມື​ສາກົນ​ ​ແລະຝຶກ​ອົບຮົມ ຫລັກ 5 ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກາງ​ສະ​ໄໝ ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ວິທະຍຸ​ການບິ​ນ ​ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່ ລະຫວ່າງ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູ​ເຈຍ ​ແລະ​ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງ​ທີ 2, ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ທ່ານ ຢາ​ກົວ ລໍ​ປາງ​ກາວ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ການບິນພົນລະ​ເຮືອນ ກະຊວງ ຍທຂ ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະຕ່າງປະ​ເທດ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 84 ທ່່ານ. ​ທ່ານ ສົມ​ມາດ   ພົລ​ເສນາ, ລັດຖະມົນ​ຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​​ໄດ້​ໃຫ້ກຽດກ່າວ​​ເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້ດ້ວຍ, ທ່ານ​ໄດ້​ຢັ້ງຢືນທັດສະນະ​ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ​​ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການບິນ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ໃຫ້​ ກົມ​ການ​ພົນລະ​ເຮື​ອນ ສ້າງ​ແຜນ​ພັດທະນາລະບົບ​ວິທະຍຸ​ການບິນ ​ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່ ​ແລະ ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ. ເຊິ່ງແຜນ​ພັດທະນາ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ຈາກ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2012 ​ໂດຍ​ມີ​ກຳນົດ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ສອງ​ໄລຍະ ຄື: ​ໄລ​ຍະ​ທີ​ໜຶ່ງ: ​ແຕ່ປີ 2013 ​ເຖິງ​ປີ 2015 ​ແລະ ​ໄລ​ຍະ​ທີ​ສອງ: ​ແຕ່​ປີ 2016 ​ເຖິງ 2020. ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ລັດຖະບານ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອລ້າ ​ໂຄງການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ທາງ​ດ້ານ​ບຸກຄະລາ​ກອນ  ​ໃນ​ການ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ສູ່​ລະບົບ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ການບິນ ​ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງການຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່ ​ແກ່ສາມ​ປະ​ເທດ​ ຄື: ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ​ແລະ​ກຳປູ​ເຈຍ, ນັບ​ແຕ່​ປີ 2011-2015 (5ປີ) ມີໜ້າ​ວຽກສຳ​ຄັນ ​ດັ່ງ​ນີ້:

- ດ້ານ​ດານ​ອອກ​ແບບ​ແຜນ​ທີ່​ວົງ​ຈອນ​ຂື້ນ-ລົງ​ ສະໜາມ​ບິນ​ດ້ວຍ​ດາວ​ທຽມ;

- ດ້ານ​ການກໍ່ສ້າງ​ອາຈານ​ສອນ ວິຊາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ ​ແລະ ວິທະຍຸ​ການບິນ;

- ດ້ານ​ການ​ສ້າງ​ລະບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ ​ໂຄງການ​ນີ້ ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 5 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ. ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ສາມ​ປະ​ເທດ ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ແຜນ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຮ່ວມກັນ ​ແຕ່​ປີ 2013-2015 ​ເຊິ່ງ​ເນັ້ນ​ໜັກ​​ໃສ່ :​

- ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເສັ້ນທາງ​ບິນ, ການ​ສ້າງ​ວົງ​ຈອນ​ກາ​ນບິນ​ຂື້ນ-ລົງ ສະໜາມ​ບິນ​ດ້ວຍ​ດາວ​ທຽມ ​ໃນ​ສະໜາມ​ບິນ​ອື່ນ​ນອກຈາກ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ ປາກ​​ເຊ, ພ້ອມ​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ ຄ້ວາ​ເຖິງການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຮື​ອບິນ ​ເພື່ອ​ບິນ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ ຂອງ​ການ​ອອກ​ແບບ​ວົງ​ຈອນບິນ;

- ສື​ບຕໍ່​ກໍ່ສ້າງ​ອາຈານ​ສອນ​ລະດັບ​ສູງ;

- ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດລະບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ການບິ​ນ ຂອງ​ກອງ​ວິຊາ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຈະລາຈອນ​ທາງ​ອາກາດ.

Additional information