ຂ່າວຕ່າງແຂວງ

ສະພາບການແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນຕາມເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດຂອບເຂດແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຕາມການລາຍງານຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018 ກ່ຽວກັບ ສະພາບການແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນຕາມເສັ້ນທາງຫລວງຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຜົົ້ງສາລີ, ສຳຫລັບເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 1A (ບຸນເໜຶອ ຫາ ດ່ານລານຕຸ໋ຍ) ປະຈຸບັນຈຸດກິໂລແມັດ 79+800 ແມ່ນຖືກຕັດຂາດໂດຍສິ້ນເຊີງ, ຍານພາຫະນະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປ-ມາແມ່ນມີຄວາມລຳບາກຫລາຍ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດ ແມ່ນ ຍ້ອນພຶ້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດສູງຊັນ, ຊັ້ນດິນຍອງຢູ່ເທິງຊັ້ນພະລານຫີນໃຫຍ່ ບວກໃສ່ກັບມີນ້ຳລອດພື້ນ ແລະ ມີຝົນ ຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເຊາະເຈື່ອນລົງຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີທາງຂາດຍາວ: 60 ແມັດ, ເລິກປະມານ 30 ແມັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມຂົວທາງ ແລະ ອະນຸກຳມະການຂັ້ນແຂວງ ເພຶ່ອ ຫາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນຊົ່ວຄາວ, ຊຶ່ງຄາດວ່າ: ຕອນແລງວັນດຽວກັນ ປະເພດພາຫະນະລົດ ກະບະທີ່ມີໂຟວິນແມ່ນສາມາດສັນຈອນໄດ້, ໃນນີ້ເສັ້ນທາງເວັ້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໃໝ່ແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ເນື່ອງຈາກຮາກ ຖານຂອງທາງເວັ້ນບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ບວກກັບຕະລິງທາງເບື້ອງເທິງທີ່ຕັດໃໝ່ມີຄວາມສູງຊັນຫລາຍ (ສູງ 53 ແມັດ). ສ່ວນລົດທົ່ວໄປແມ່ນຈະເປີດໃຫ້ສັນຈອນໄດ້ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018.

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດສຳລັບ ເສັ້ນທາງ, ທີ່ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ່ 11-15 ກັນຍາ 2017

ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ ຈາກ​ໄພ​ຂົມ​ຂູ່​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ເຊັ່ນ ດິນ​ເຈື່ອນ, ນ້ຳ​ສຸ​ໄຫຼ​ແຮງ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ພະ​ຍຸ ແລະ ອື່ນໆ ຊື່ງ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດໄດ້ ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ແລະ ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ອັນ​ໃຫ​ຍ່ຫຼວງ​ຕໍ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ກະຊວງ ຍທຂ)  ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ບູ​ລະ​ນະ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ທາງ ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ຈື່ງໄດ້​ຖື​​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ມື/ການ​ຕ້ານ​ທານ ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ສຝຍຂ) ແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ກະຊວງ ຍທຂ) ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການຂະແໜງ ຍທຂ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະ​ຖາ​ບັນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ໄດ້​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຈາກກະ​ຊວງ ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ, ໂດຍ​ສະ​ເພ​າະ​ໂຄງ​ການ LRSP 2 ​ທີ່​ເຫັນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຫົວ​ຂໍ້​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດສຳລັບເສັ້ນ​ທາງຊົນນະບົດ ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ພວມ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສັ້ນ​ທາງ. ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນຂະແໜງ ຍທຂ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດ ວຽກກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ. ສຝຍຂ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງພະນັກງານຈາກ  ພະແນກ ຍທຂ 6 ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຍທຂເມືອງ. ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ໂດຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ພາຍໄຕ້ ໂຄງການ RIP 6 ແລະ ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຄູ​ຝຶກ​ພາຍ​ໃນ ກະ​ຊວງ ຍ​ທ​ຂ, ຊື່ງເອກະສານແມ່ນໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ແຕ່ລະ ລະດັບວິຊາການ. 

​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຫົວ​ຂໍ້: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດສຳລັບເສັ້ນ​ທາງຊົນນະບົດ ທີ່​ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ່ 11-15 ກັນ​ຍາ 2017 ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ຂອງ ທ່ານ ສີນວນ ຄຳດີ ຮັກສາການ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດົົມໄຊ ແລະ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສາຍ​ຄຳ ທຳ​ມະ​ໂນ​ສຸດ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ ສະ​ຖາ​ບັນຝຶກອົບຮົມ ຍ​ທ​ຂ. ເຊີ່ງ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ​ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ​ຜົ້ງສາລີ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ທັງ​ໝົດ 45 ຄົນ. ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວ ກັບຫລັກການ ໃນການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ສາ​ມາດຄຸ້ມຄອງເຫດການຕ່າງໆ ຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ;   ການຕີລາຄາ ແລະ ສຶກສາເບີ່ງ ທາງເລືອກ: ວິທີທາງເລືອກ ໃນການປ້ອງກັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສຳຫລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ;ການອອກແບບທາງເລືອກໃນການຮັບມືຄວາມສ່ຽງສຳຫລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ ແປງເສັ້ນທາງ; ການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

 

 

ກອງປະຊຸມວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທົ່ວແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2016.

 

 

  ກອງປະຊຸມວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2016 ໄດ້ຈັດຂື້ນ ວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການ​ເປັນ​ປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ​ແລະ ທ່ານ ​ເພັງ​ນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ; ມີທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ມີທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ ຍທຂ; ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ; ມີທ່ານເຈົ້າເມືອງ-ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ  ຕະຫຼອດເຖິງຫົວໜ້າບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

 

  ກອງປະຊຸມວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2017 ຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ, ​ໂດຍທ່ານແພງຊ້ອຍ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາແຂວງ; ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຜົນງານດ້ານດີ-ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາການສະເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ທົ່ວແຂວງມີຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຍາວທັງໝົດ 3.000 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ. ໃນນັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຍາວ 500 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ. ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ 2.700 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ ແລະ ແຍກເປັນທາງປູຢາງຂົ້ວ 83 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ, ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ 855 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ, ປູຫີນ ແລະ ປູດິນທຳມະຊາດ 2.000 ກວ່າກິ​ໂລ​ແມັດ, ທົ່ວແຂວງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 430 ບ້ານ. ໃນນັ້ນເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດທຽວໄດ້ 2 ລະດູມີ 355 ບ້ານ, ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າເທົ່າກັບ 95% ຂອງແຜນການ, ການຂົນສົ່ງໂດຍສານເທົ່າກັບ 105 % ຂອງແຜນການ, ພາຫະນະທາງບຸກທີ່ຂຶ້ນທະບຽນທັງໝົດ 2.500 ກວ່າຄົນ, ທາງນໍ້າ 16 ລຳ. ໃນສົກ 2015-2016 ຜ່ານມາມີໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ອານຸມັດທັງໝົດມີ 123 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າ 1.200 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການລັດຖະບານມອບໃຫ້ແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 108 ໂຄງການ. ມູນຄ່າ 737 ຕື້ກວ່າກີບ. ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100 % ມີ 87 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 631 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 85,67 %. ກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບົດສະຫຼຸບເພື່ອໃຫ້ບົດດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ.

 

 ໂດຍປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດ ໝາຍ; ເຖຶ່ງວ່າຈະພົບບັນຫາ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນຄື: ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອຂງແຂວງເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ງເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮ້ອນ-ເຕັກນິກວິຊາການຈາກກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 ກອງປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ 2016 ແລະ ວາງທິດທາງ​ແຜນການພັດທະນາປະຈຳ​ປີ 2017 ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ຂອງແຂວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີໃນຕໍ່ໜ້າ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ວັນ​ທີ 31 ມີນາ 2017 ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ກວດກາ​ສະພາບ​ເສັ້ນທາງ​ແຕ່ເມືອງປາກ​ລາຍ-​ເມືອງ​ທົ່ງ​ມີ​ໄຊ. ວັນ​ທີ1 ​ເມສາ 2017 ທ່ານ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ​ໄດ້​​ໄປຢ້ຽມຢາມ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງປ້ອງ​ກັນ​ຕະຝັ່ງ​ເຈື່ອນ​ທີ ​ເມືອງ​ແກ່ນ​ທ້າວ(​ແຄມ​ນ້ຳ​ເຫື່ອ​ງ)ຊາຍ​ແດນ​ລາວ-​ໄທ ​ແລະ ​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນນັ້ນ ​ທ່ານ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ ກໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ເທ​ເບ​ຕົງໜ້າ​ຂົວ ຂອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳຂອງ​ປາ​ລາຍ(ນາ​ສັກ-​ໂຄກ​ເຂົ້າດໍ), ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ. 

Additional information