ລັດຖະມົນຕີ ລົງເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອ

Additional information