ຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງ ປາກລາຍ-ພູດູ່

ຮູບເສັ້ນທາງປາກລາຍ-ພູດູ່

ຮູບດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ

ເສັ້ນທາງສາມແຍກ STA.0+000

ຮູບຕົ້ນໄມ້ຢູ່ດ່ານ

  ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ສຳນັກງານຄວາມຮວ່ມມືພັດທະນາເສດຖະກິດເພື່ອນ ບ້ານ (NEDA) ແຫ່ງລາດສະອານາຈັກໄທ, ໃນມູນຄ່າ 718 ລ້ານບາດໄທ, ເຊີ່ງໃນນັ້ນແບ່ງເປັນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 20% ເທົ່າກັບ 143,6 ລ້ານບາດ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ດອກເບຍຕ່ຳ 80% ເທົ່າກັບ 574,4 ລ້ານບາດ.

- ລວງຍາວຂອງທາງ 27,99 km ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍ ເຂົ້າບ້ານບວມເລົາ ແລະ ບ້ານຜາແກ້ວ ມີຄວາມຍາວ 4,21 km ລວມທັງໝົດມີຄວາມຍາວ 32,20 km.

- ກໍ່ສ້າງດ່ານເຂົ້າ-ອອກເມືອງສາກົນ ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ຊາຍແດນລາວ 1 ແຫ່ງ.

- ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງຂົວ 5 ແຫ່ງ ມີຄວາມຍາວ 174m.

                  ມາຮອດປະຈຸບັນເສັ້ນທາງປູຢາງໄດ້ 27 km.

- ການກໍ່ສ້າງ ອາຄານດ່ານແມ່ນ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ທຸກອາຄານຕາມແບບ ແລະ ແຜນການ. ຖ້າທຽບໃສ່ເປີເຊັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກ ຕາມແຜນການແມ່ນ 98.17%, ແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້100%,

ລື່ນແຜນການ 1.83%.

 

Additional information