ຂ່າວຕ່າງແຂວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 2505 ແຕ່ສາມ ແຍກກະເສດປາກເຊືອງ ຫາ ເທດສະບານເມືອງປາກແຊງ

ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນລຸການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ທີ່ເປັນວຽກງານປາຍແຫຼມ ໃນການພັດທະນາຕົວ ເມືອງ ໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຄືຮັບປະກັນດ້ານການບໍລິການ, ການຄ້າ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສືກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງສົມສ່ວນ.

ໃນນັ້ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ທາງເລກທີ 2505 ແລະເສັ້ນທາງເທດສະບານເມືອງປາກແຊງ ໄດ້ເລີ່ມລົງມື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ມື້ເຊັນສັນຍາໃນວັນທີ 31 ພືດສະພາ 2012 ໄລຍະການກໍ່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່ 48 ເດືອນ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມແຕ່ສາມແຍກກະເສດປາກເຊືອງ ຫາ ເທດສະບານເມືອງປາກແຊງ ແລະເສັ້ນທາງ ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງປາກແຊງ. ທາງ 2505 ເປັນທາງຊັ້ນ 5. ທີ່ມີຄວາມຍາວ 64.366 ກມ ແລະເສັ້ນທາງ ພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງປາກແຊງ ທີ່ມີລວງຍາວທັງໝົດ 3.357 ກມ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງປະ ມານ 64 ກມ.   ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາ 44 ກຸ່ມບ້ານທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງ ແລະ 1 ບ້ານໃຫຍ່ ເທດສະ ບານເມືອງ. ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຈະມີລະບົບການຄົມມະນາຄົມທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະເສັ້ນທາງ ກໍຈະທະລຸເຂົ້າຫລາຍໝູ່ບ້ານ ແລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະເມືອງທີ່ຕິດກັບເມືອງປາກແຊງ ມີ: ເມືອງງອຍ, ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະເມືອງປາກອູ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2505 ແມ່ນໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫລວງ ພະບາງ ວາງໄວ້. ມີລວງຍາວທັງໝົດ 67.732 ກມ ລວມທັງເທດສະບານເມືອງປາກແຊງ. ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າທາງ 5-6 ແມັດ, ໄລຍະທີ່ມີຜົນກະທົບແມ່ນ 4 ແມັດ, ເຂດເທດສະບານກວ້າງ 4-7 ແມັດ, ຄວາມເນີນໜ້າທາງ 3% ປະ ກອບຊັ້ນຍົກລະດັບ, ຊັ້ນຮອງພື້ນ, ໜ້າທາງໜາ 30 ຊັງຕີແມັດ, ຊັ້ນພື້ນທາງໜາ 20 ຊັງຕີແມັດ, ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ລອດທາງ ແລະຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ ກໍ່ດ້ວຍຫີນພູທີ່ມີຄວາມເລິກ 0,8 ແມັດ, ກວ້າງ 1.9 ແມັດ, ລະບົບປ້ອງກັນເຈື່ອນກໍ່ດ້ວຍຫີນພູ, ພ້ອມສິ່ງອໍານວຍຄວາສະດວກ ຕາມທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່-ອອກແບບໄວ້. ງົບປະມານທີ່ນໍາ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນບໍລິສັດ ວອນທະບິງ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ລົງທຶນກ່ອນ 100%  ສໍາລະແຕ່ສົົກປີ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນສໍາເລັດ. ໂດຍໃຊ້ງົບປະມານການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 237 ຕື້ກວ່າກີບ. ສໍາລັບວັດສະດຸ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການກໍ່ສ້າງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ວັດສະດຸພາຍໃນແຂວງທີ່ມີ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ປະເພດຢາງກັນຊືມ ແລະຢາງໜຽວຊັ້ນ 1, ຊັ້ນ 2 ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະຄາດຈະໃຫ້ສໍາເລັດຕາມສັນຍາ ໃນວັນທີ 31 ພືດສະພາ 2016.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 2504 ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະເມືອງໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ປາກເຊືອງ-ເມືອງໂພນໄຊ ແລະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນເຂົ້າ-ອອກ ຕົວເມືອງຫລວງພະບາງ ໄດ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ແນໃສ່ ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ແຕ່ປີ 2011-2015 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ ກໍ່ສ້າງລະບົບຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນທາງເລກທີ 2504 ແຕ່ບ້ານປາກເຊືອງ, ເທດສະບານເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 48.423 ກມ. ເປັນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຂວງກັບເມືອງ ແລະເມືອງຕໍ່ເມືອງ ເປັນທາງອອກສູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ທາງທິດເໜືອຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເສັ້ນທາງ ດັ່ງກ່າວເປັນທາງດິນແດງ, ສະພາບເປ່ເພເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງມີ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງ ກໍຄື ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈກໍ່ສ້າງເສັ້ນດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່.

      ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2012. ເລີ່ມລົງມືການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2012, ທີ່ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 197 ຕື້ກວ່າກີບ. ທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນທາງປະເພດ 5 ມີລວງຍາວ 48.423 ກມ, ຄວາມກ້ວາງ ຂອງໜ້າທາງ 6 ແມັດ, ບ່າທາງເບື້ອງລະ 0.5 ມ, ຄວາມເນີນຂອງໜ້າທາງ 3%, ຄວາມເນີນທາງຍາວ 10.9%, ຈຸດທີ່ມີຄວາມເນີນ 10.9% ແມ່ນເຮັດກັນເຈື່ອນ ແລະຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແຄມທາງ ສໍາລັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງຊອຍຢ່າງ ໜ້ອຍປູຢາງ 5-10 ແມັດ. ທາງດັ່ງກ່າວປະກອບຊັ້ນຍົກລະດັບ, ຊັ້ນຍົກລະດັບຊັ້ນຮອງພື້ນທາງໜ້າທາງ 30 ຊັງຕີແມັດ, ຊັ້ນພື້ນທາງໜາ 20 ຊັງຕີແມັດ, ລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດ 20 ແມັດ, ມີລະບົບລະບາຍນໍ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ລອດທາງ ແລະຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຂ້າງທາງ ກໍ່ດ້ວຍຫີນພູທີ່ມີຄວາມເລີກ 0.8 ແມັດ, ກວ້າງ 1.9 ແມັດ. (ສະເພາະຊ່ວງດິນຕັດ). ລະບົບປ້ອງກັນເຈື່ອນກໍ່ດ້ວຍຫີນພູ. ຄວາມໄວອອກແບບ 40 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ແລະໄດ້ມອບໃຫ້ບໍລິສັດ ວາລິນ ຜູ້ສໍາຫຼວດ ອອກແບບການກໍ່ສ້າງ ແລະທີ່ປືກສາ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ. ບໍລິສັດ ວອນທະບິງ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ ໂດຍລົງທຶນກ່ອນ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ.

ການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ວຽກງານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຖືເປັນອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂົນສົ່ງ ທາງນໍ້າ, ທາງບົກ ແລະທາງອາກາດ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນສັງຄົມ. ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດໃນດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້.

ໃນນັ້ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ມີສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບກອງຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ມີສາຍຂວາງຂື້ນກັບພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ສະໜາມບິນສາກົນ ແຂວງຫລວງ ພະບາງ ມີທີ່ຕັ້ງສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 297,3 ແມັດ, ລານຈອດມີເນື້ອທີ່ 37.500 ຕາແມັດ. ສາມາດຈອດເຮືອບິນໄດ້ 7 ລໍາ, ໃນນັ້ນສາມາດຈອດເຮືອບິນ B 737 ຫລື 320 ໄດ້ພ້ອມກັນ 4 ລໍາ ແລະ ATR ໄດ້ອີກ 3 ລໍາໃນເວລາດຽວກັນ. ແລ່ນຂື້ນລົງມີຄວາມຍາວ 2900x45 m. ທາງແລ່ນຂື້ນລົງ 2 ສົ້ນ ຄື: 23 ແລະ 5 ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຊ່ວຍລົງ ເດີ່ນ, ໄຟຊ່ວຍລົງເດີ່ນ ແລະອື່ນໆອີກ. ລານຈອດລົດມີເນື້ອທີ 4,740 ຕາແມັດ ສາມາດຈອດລົົດໄດ້ 100 ຄັນ, ລະບົບ ແຈ້ງປີ້ ປະກອບມີ 6 ເຄື່ອງ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ໂດຍສານ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການທາງດ້ານຕຶກອາຄານ ລວມທັງການບໍລິການ ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະອື່ນໆ.

ໃນການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນສາກົນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນໄລຍະທໍາອິດ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ຕົ້ນປີ 1990 ແລະເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະໜາມບິນໃຫ້ເປັນສະໜາມບິນພູມີພາກ ໃນປີ 1998 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກຣາດຊະອາຈັກໄທ ຈໍານວນ 50.000.000 ລ້ານບາດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄດ້ສໍາເລັດ ໃນປີ 2002.

   ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາແຕ່ປີ 2009 ແລະຄາດຄະເນຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2014 ເຊິ່ງແມ່ນທຶນກູ້ຍືມ ຈາກ ສປ ຈີນ ໂດຍແມ່ນໂຄງການ ເຄັມຊີ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງດ້ວຍມູນຄ່າ 86 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວເລີ່ມດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ປີ 2009 ແລະສໍາເລັດໂຄງການໃນປີ 2013. ໃນໄລຍະຜ່ານມາຫ້ອງການ ຄຸ້ມ ຄອງສະໜາມບິນ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນຫລວງພະບາງ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການບໍລິການອາຄານສະໜາມບິນ.

ຜົນເສຍຫາຍຈາກອຸທົກກະໄພ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື

ອຸທົກກະໄພ ຫຼືໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນໄລຍະວັນທີ 19-25 ກັນຍາ 2013. ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍແກ່ ສັບສິນ, ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນ, ລວມທັງຖະໜົນຫົນທາງເປັນຈໍານວນຫຼວງ ຫຼາຍ. ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານສະ ພາບເສັ້ນທາງ  ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນທາງໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ມີຫຼາຍເສັ້ນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ແລະໄດ້ຮັບຜົນ ເສຍຫາຍມີທາງ: 1 ໄອ, ທາງ 18 ເບ, ທາງ 18 ອາ ແລະ ທາງ 1 ເຈ

      ທາງ 1 ໄອ ມີນໍ້າຖ້ວມ 14 ຈຸດ. ທາງຖືກຕັດຂາດ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້, ໃນວັນທີ 19-20 ກັນຍາ 2013 ຄື: ຢູ່ ກມ 2+500, ກມ 2+800, ກມ 9+700, ກມ 16+950   ນໍ້າຖ້ວມເລິກປະມານ 0.8 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 10+600 ນໍ້າຖ້ວມປະມານ 0.5 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 12+550-ກມ 13+150 ນໍ້າຖ້ວມ ປະມານ 1.5 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 14+500, ຢູ່ ກມ 36+200, ກມ 37+400, ກມ 39+100 ນໍ້າຖ້ວມປະ ມານ 1.2 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 41+300, ກມ 41+900 ແລະ ກມ 42+600 ນໍ້າຖ້ວມປະມານ 2.2 ແມັດ. ຂົວຫ້ວຍເຕົາໄຫ ກມ 2+800 ແລະ ຂົວຫ້ວຍຍຸບ ທັງ 2 ເບື້ອງຕ້ອງແກ້ໄຂດ່ວນ. ມາໃນວັນທີ 21 ກັນ ຍາ 2013 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາ ມາດສັນຈອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ.

      ມາໃນວັນທີ 22-23 ກັນຍາ ທາງ 18 ເບ. ນໍ້າຖ້ວມເສັ້ນທາງບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ 6 ຈຸດ ແລະດິນເຈື່ອນຖົມໜ້າທາງ, ຮ່ອງ ນໍ້າ ຈໍານວນ 30 ຈຸດ. ກມ 4+200 ປະມານ 1.9 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 4+800 ນໍ້າຖ້ວມປະມານ 1.7 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 8+600 ນໍ້າຖ້ວມປະມານ 0.5 ແມັດ, ຢູ່ ກມ 9+400 ນໍ້າຖ້ວມປະມານ 0.6 ແມັດ, ກມ 10+550 ປະມານ 0.9 ແມັດ​. ຢູ່ ກມ 18+100 ປະມານ 1.2 ແມັດ. ທາງພະແນກ ຍທຂ ໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ມາໃນວັນ 24 ກັນຍາ 2013 ສາມາດສັນ ຈອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ວັນທີ 22-23 ກັນຍາ ດິນເຈື່ອນຖົມໜ້າທາງ ແລະຮ່ອງນໍ້າ ເລີ້ມແຕ່ ກມ 46+00 ຫາ ກມ 110+100 ດິນເຈື່ອນຖົມໜ້າທາງ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ກມ 75+200, ກມ 97+100, ກມ 101+950. ທາງພະແນກ ຍທຂ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຍົກຍ້າຍດິນເຈືອນອອກຈາກໜ້າ ທາງ ແລະສາມາດສັນ ຈອນໄດ້ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2013.

      ທາງ 18 ອາ ນໍ້າຖ້ວມທາງ ແລະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ ແຕ່ເທດສະບານແຂວງ ກມ 0+00 ຫາ ບ້ານໃໝ່ ກມ 45+700 ແຕ່ວັນທີ 19-24 ກັນຍາ 2013, ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2013 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດສັນຈອນໄດ້ເຖິງ ຂົວຫ້ວຍ ໂອດ ກມ 17+500. (ຜົນເສຍຫາຍຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມີນໄດ້ ເພາະເສັ້ນທາງຍັງຖືກຕັດຂາດຫຼາຍໆໄລຍະ).

      ທາງ 1 ເຈ. ວັນທີ 19-24 ນໍ້າຖ້ວມທາງໄລຍະບ້ານ ເຊກະໝານ ກມ 2+100 ບໍ່ສາມາດສັນ ຈອນໄດ້, ບ້ານພູວົງນໍ້າ ຖ້ວມ 5 ຈຸດ ແຕ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້. ຜົນເສຍຫາຍຍັງບໍ່ທັນປະເມີນໄດ້ເທື່ອ.

      ສ່ວນເສັ້ນທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ແລະບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ນໍ້າຖ້ວມບ້ານຂອງ ປະຊາຊົນທັງໜົດ 32 ບ້ານ (ໃນຈໍານວນ 42 ບ້ານ). 1ໃນວ 9-21 ກັນຍາ 2013 ນໍ້າໄດ້ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມ 21 ບ້ານ, ວັນທີ 21-23 ກັນຍາ 2013 ຖ້ວມອີກ 8 ບ້ານ ລວມເປັນ 29 ບ້ານ ແລະໃນວັນທີ 23-25 ກັນຍາ 2013 ຖ້ວມຕື່ມອີກ 3 ບ້ານ ລວມເປັນ 32 ບ້ານ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ລົງເກັບ ກໍາຂໍມູນຜົນເສຍຫາຍ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ເມືອງພູວົງ, ທາງພູວົງ- ນໍ້າກົງ ນໍ້ຖ້ວມທາງ 9 ຈຸດ ທີ່ມີ ລວງຍາວປະມານ 1.860 ແມັດ (ຄວາມດໍາເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍຫາຍ), ທາງພູວົງ- ນາເຊືອກ ນາຖ້ວມ ທາງ 4 ຈຸດ ລວງຍາວປະມານ 150 ແມັດ (ຄວາມດໍາເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍຫາຍ) ທາງວົງລະຄອນ ນໍ້າ ຖ້ວມຂົວ 1 ແຫ່ງ (ຄວາມດໍາເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍຫາຍ), ທາງກຸດຄັງ ນໍ້າຖ້ວມທາງ 3ຈຸດ (ຄວາມດໍາ ເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍ ຫາຍ). ນໍ້າຖ້ວມເຮືອນ ແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຂອງປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 574 ຫຼັງ ແລະນໍ້າຖ້ວມໂຮງຮຽນ 3 ຫຼັງ (ຢູ່ບ້ານ ວົງລະຄອນ, ບ້ານວັງຍາງ, ບ້ານວົງວິໄລ). ເມືອງຊານໄຊ ວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2013 ນໍ້າຖ້ວມ 3 ບ້ານ, ເສັ້ນທາງ 9001 ໄລຍະທາງແຕ່ເທດສະບານເມືອງ ຊານໄຊ-ຈະເລີນໄຊ ມີດິນເຈື່ອນຖົມໜ້າທາງ ແລະຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຢູ່ ກມ 37+00-ກມ 39+100 ບໍ່ສາ ມາດສັນຈອນໄດ້ ນໍ້າຖ້ວມ 5 ບ້ານ, ຕ້ານເຈື່ອນເຮືອນປະຊາຊົນ ທີ່ມີລວງຍາວ 150 ແມັດ ຖືກນໍ້າເຈາະ ແລະ ຍຸບຕົວ ເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ (ໄດ້ແກ້ໄຂດ່ວນ) ສ່ວນມູນຄ່າການເສຍຫາຍຍັງບໍ່ສາ ມາດປະ ເມີນໄດ້. ປັດຈຸບັນ ຄວາມດໍາເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍຫາຍ. ເມືອງໄຊເສດຖາ, ວັນທີ 22-23 ກັນຍາ 2013 ນໍ້າຖ້ວມ 5 ບ້ານ, ຕ້ານເຈື່ອນເຮືອນ ປະຊາຊົນ ທີ່ມີລວງຍາວ 150 ແມັດ ຖືກນໍ້າເຈາະ ແລະ ຍຸບ ຕົວເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ (ໄດ້ແກ້ໄຂດ່ວນ) ສ່ວນມູນຄ່າ ການເສຍຫາຍຍັງບໍ່ສາ ມາດປະເມີນໄດ້. ປັດຈຸ ບັນຄວາມດໍາເນີນເກັບກໍາຜົນເສຍຫາຍ.

      ສ່ວນບໍລິມາດ, ໜ້າວຽກ ແລະມູນຄ່າການເສຍຫາຍ ຂອງເສັ້ນທາງແຕ່ລະເສັ້ນ ຈະໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຊາບຕາມຫຼັງ ໂດຍ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື ຈະໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການ ໄພພິບັດຂັ້ນ ແຂວງ ແລະເມືອງ.

Additional information