ຂ່າວຕ່າງແຂວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງຊົນນະບົດໄລຍະ 3 ແລະ 4 ແຂວງ ອັດຕະປື

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ​ລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເສັ້ນທາງຂອງແຕ່ລະເມືອງພາຍໃນແຂວງໃຫ້ມີ ຄວາມສະດວກ ໃນການໄປມາຫາສູ່ ກັນໄດ້ ສອງລະດູ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາບ້ານ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະເປັນການກໍ່ສ້າງທາງ ໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບ້ານຫາບ້ານ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະ ຫວ່າງເມືອງຫາເມືອງ ແລະແຂວງຫາແຂວງ. ໃນການກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງຊົນນະບົດເຂດຮ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານເຢຍລະ ມັນ 90% ໂດຍຜ່ານອົງການ (KfW )  ແລະ ລັດຖະບານລາວປະກອບສົມທົບທຶນບ້ວງການກໍ່ສ້າງ 10% ຂອງມູນຄ່າ ໂຄງການ. ໃນນັ້ນ ກະຊວງ ຍທຂ 5% ແລະແຂວງ 5%. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາເລີ່ມຈາກ ພາກ ເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຸບັນ ໃກ້ຈະ ສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງອັດຕະປື. ໄດ້ສືບຕໍ່ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ເມືອງ ດາກຈືງ ຍາວປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼາດເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ, ໂຄງການນີ້ໄດ້ມີການຍົກ ເວັ້ນພາສີນໍາເຂົ້າວັດສະດຸ, ຍົກເວັ້ນຄ່າອາກອນ ຕົວເລກທຸລະກິດ.

ນອກຈາກວຽກງານການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະທ່າເຮືອແລ້ວ ໂຄງການຍັງໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານໃນ ພະແນກ ຍທຂ ປະຂໍາແຂວງຝືກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ, ຝືກໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການ ຂົວທາງ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູເຝືກ, ສ້ອມແປງ ແລະປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງ ແລະພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂື້ນຕື່ມ ແລະ ທາງໂຄງການໄດ້ພີມໂປດສະເຕີ ແລະ ປືມແຈກໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງການຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ ເລື່ອງ ຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ພາຫະນະຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອປູກຈິດສຳນືກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ກົດລະບຽບການສັນຈອນ, ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງທາງສໍາເລັດໂຄງການໄດ້ເຊີນເອົານາຍບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານທີ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກໍ່ສ້າງໃຫ່ມມາຝືກອົບ ຮົມ ວິທີການບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ບ້ານເປັນຜູ້ບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂອບເຂດຊາຍແດນບ້ານຕໍ່ບ້ານ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງຊົນນະບົດຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື ໄລຍະ 3. ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ທ້າຍປີ 2010 ໄດ້ທືນ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມີ 2 ສັນຍາ. ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ເມືອງມີ: ເມືອງສະໜາມໄຊ 5.2 ກມ, ເມືອງໄຊເສດຖາ 5.6 ກມ ແລະເມືອງຊານໄຊ 11.2 ກມ. ລວງຍາວທັງໜົດຂອງເສັ້ນທາງທີ່ ໂຄງການ ໄດ້ກໍ່ສ້າງມີ 23.2 ກມ, ວາງທໍ່ດາໂລ 2 ແຫ່ງ, ປູຢາງປະມານ 4.5 ກມ , ໄລຍະທີ 4 ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍປີ 2011. ໄດ້ທືນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມີ 5 ສັນຍາ. ມີ 11 ເສັ້ນທາງກໍ່ສ້າງ, ມີລວງຍາວທັງໝົດ 83.85 ກມ, ກໍ່ສ້າງຂົວເບເລ 2 ແຫ່ງ, ໄດ້ມີການ ປ່ຽນແປງຈາກຂົວເບເລ ເປັນ ທໍ່ດາໂລ, ປູຢາງຜ່ານບ້ານປະຊາຊົນ ຍາວປະມານ 12 ກມ, ກໍ່ສ້າງຕະ ຫຼາດ 3 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອຂະໜາດນ້ອຍ 5 ແຫ່ງ.

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ປາກຄອນ-ທ່າເດື່ອ

ໃນການພັດທະນາຕາໜ່າງວຽກງານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ຖືເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນນັ້ນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ-ຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ນໍ້າປະປາ, ການບູລະນະ ຮັກສາເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງປັບ ປຸງເສັ້ນທາງ, ບັນດາຂົວຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາຕົວເມືອງ ແລະ ອອກສູ່ຊົນນະບົດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ມີ ທາງຫລາຍເສັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບ ແລະກໍ່ສ້າງຂື້ນໃໝ່, ຂົວຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂື້ນໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົມມະນາຄົມທີ່ສະດວກສະບາຍ. ເຊິ່ງເປັນໃບໜ້າໃບຕາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ປາກຄອນ-ທ່າເດື່ອ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເລກ 4 ເມືອງຊຽງເງິນ ປາກຄອນ-ທ່າເດື່ອ ເຂດແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ. ແມ່ນຖືເປັນວຽກງານທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ຍທຂ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການໂດຍກົງ. ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາແມ່ນ: Dohwa Consulting Engineer co. LTD. ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວ. ໂດຍແມ່ນທຶນກູ້ຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີ (EDCF) 80% ແລະເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ 20%, ມູນຄ່າສັນຍາ ທີ່ປືກສາ 2.077.268 USD. ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນ EJUNGC & D-KABULCONSTRUCTION JV. ມູນຄ່າ ສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນ 18.861.292.08 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນ ນັ້ນມີວຽກເພີ້ມຄັ້ງທີ 1 : 1.332.912.05 ໂດລາສະຫະລັດ, ວຽກເພີ້ມຄັ້ງທີ 2 ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນສົມທົບຂອງ ລັດຖະບານ: 2.523.599.43 ໂດລາສະຫະລັດ,  ວຽກເພີ້ມຄັ້ງທີ 3: 141.800 ໂດລາ ສະຫາລັດ, ລວມມູນຄ່າສັນຍາທັງໜົດ: 22.859.603.6 ໂດລາສະຫະລັດ. ສະເພາະມູນ ຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງ ກ່າວ 9.155.373.22 ໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ປາກລາຍ- ທ່າເດື່ອເລີ້ມລົງມື ການກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2009. ກໍານົດສັນຍາ 42 ເດືອນ, ຕໍ່ເວລາອອກຕື່ມ 130 ວັນ: 10 ກັນຍາ 2013. ຕາມແຜນຈະກໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດືອນ 9/2013.

      ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ປາກຄອນ-ທ່າເດື່ອ ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາເຖິງ ທ້າຍເດືອນ 5/2013 ສໍາເລັດແລ້ວ 95%, ລ້າຊ້າ 5%. ການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ. ທາງບໍລິສັດທີ່ຮັບເໜົາການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະກໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງເອົາໄວ້.

ການພັດທະນາວຽກງານການຄົມມະນາຄົມຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດ ທະນາວຽກງານ ຄົມມະນາຄົມທົ່ວ ແຂວງອັດຕະປື ໃນປີທີ່ຜ່ານມາພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື ມີຜົນງານ, ຜົນສໍາ ເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຜົນງານໃນການກໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍເສັ້ນ ທາງເທດສະບານແຂວງ ເພື່ອຕ້ອນຮັບກອງປະ ຊຸມ CLV, ໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເຂດຮ່າງໄກຊອກ ຫຼີກ ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ແລະລັດຖະບານລາວສົມທົບຈໍາ ນວນໜຶ່ງ, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງຫຼວງ ແຫ່ງຊາດ, ເສັ້ນທາງແຂວງ ແລະ ທາງຊົນນະບົດ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງເທດສະບານເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງຄື: ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ຊານໄຊ ແລະເມືອງສະໜາມໄຊ. ໄດ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ແລະສໍານັກ ງານ ອົງການ, ກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະໃນເທດສະບານແຂວງ, ໄດ້ຕິດຕາມການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ.

      ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວ ແຂວງອັດຕະປື ມີເສັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 1.372 ກມ, ທາງປູຢາງ 271.45 ກມ, ທາງປູແຮ່ມີ ຄວາມຍາວ 634.5 ກມ, ທາງປູດີນມີຄວາມຍາວ 417 ກມ. ໃນນັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດມີ 3 ເສັ້ນ ມີລວງຍາວ 357.8 ກມ, ທາງຫຼວງຂອງແຂວງມີ 1 ເສັ້ນມີຄວາມຍາວ 67 ກມ ປູຢາງ 17 ກມ, ທາງຫຼວງເມືອງມີ 9 ເສັ້ນມີຄວາມຍາວ 411.7 ກມ ປູຢາງ 4.7 ກມ, ປູແຮ່ 329.7 ກມ, ປູດິນ 77 ກມ, ທາງເທດສະບານມີ 99 ເສັ້ນ ມີຄວາມຍາວ 379 ກມ, ປູຢາງ 11.65 ກມ, ປູແຮ່ 210 ກມ, ປູ ດິນ 166.1 ກມ, ທາງສະເພາະມີ 8 ເສັ້ນ ມີຄວາມຍາວ 60.2 ກມ ປູຢາງ 19 ກມ. ທົ່ວແຂວງອັດຕະ ປື ມີຈໍານວນບ້ານ 172 ບ້ານ, ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ 2 ລະດູມີ 172 ບ້ານ, ມີເສັ້ນທາງທຽວ ໄດ້ ລະດູ ດຽວມີ 41 ບ້ານ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໄປຮອດມີ 10 ບ້ານ.

      ປັດຈຸບັນທາງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ເທດສະບານ ແຂວງ ແລະເມືອງ, ບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງເມືອງ, ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ແລະຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ບັນດາ ເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພໃນລະດູຝົນ. ຈາກຄວາມທຸ້ມເທ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຮັບຜິດຊອບອັນສູງສົ່ງຂອງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາ ແຂວງອັດຕະປື, ບວກກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕາໜ່າງ ວຽກງານກ່ຽວກັບການຄົມມະ ນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ເຄຫະສະຖານ ແລະນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ແຂວງອັດຕະປື ເຮັດໃຫ້ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ວາງອອກ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລ້ວ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປະຈໍາແຂວງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດຕາມການ​ປັບປຸງກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ, ​ເຄຫາ​ສະຖານ-ຜັງ​ເມືອງ, ການ​ພັດທະນາ​ຕົວ​ເມືອງ, ນໍ້າ​ປະປາ, ການຂົນ​ສົ່ງທາງ​ບົກ, ທາງ​ນໍ້າ, ທາງ​ອາກາດ, ພາຍ​ໃນຂອບ ເຂດເທດສະບານແຂວງ, ບັນດາເມືອງ​, ບ້ານ ເພື່ອສ້າງສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກດ້ານ​ຄົມມະນາຄົມຂົນ​ສົ່ງ ແນ່​ໃສ່ລຶບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

      ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ. ສາມາດຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນທາງພະແນກຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ ການກໍ່ສ້າງປູຢາງບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງ ແລະພາກພື້ນ. ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເສັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 3.066 ກມ ທຽບໃສ່ປີ 2011 ເພີ້ມຂື້ນ 55.78 ກມ. ທາງປູອາສະຟານມີຄວາມຍາວ 41 ກມ, ທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນມີຄວາມຍາວ 500 ກມ, ທາງປູຫີນ ແລະດິນທໍາມະຊາດມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 2.500 ກມ. ບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າເຖິງຍັງມີ 5 ບ້ານ, ຫຼຸດລົງຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ 3 ບ້ານ. ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າ. ສໍາລັບວຽກງານປັບປຸງຜັງເມືອງ ໃນເທດສະບານແຂວງ, ເທດສະບານບັນດາເມືອງ ແລະຜັງຈຸດສຸມ, ຜັງບ້ານພັດທະນາ ແລະຜັງດ່ານສໍາເລັດ ແລະສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ. ສໍາລັບການປັບປຸງເມືອງໃນເທດສະບານແຂວງ ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງກໍ່ສ້າງສະໜາມຫຼວງ, ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງດອນກາງທາງ ແລະໄຟຟ້າເຢືອງທາງເສັ້ນ ທາງອານຸສາວະລີ-ຂົວນໍ້າຮຸງ 4 ແຍກນາໄຮ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ຕິດຕັ້ງໄຟເຢືອງທາງ ເສັ້ນທາງ ເດີ່ນຮົ່ມຫາ 3 ແຍກ ບ້ານທະນາ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ມີການສົບທົບກັບເມືອງໃນການປັບປຸງ ຜັງເທດສະບານເມືອງບໍ່ແຕນ, ແກ່ນທ້າວ, ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງເງິນ ແລະເມືອງຊຽງຮ່ອນ ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະຕັດຜັງບ້ານ ທົ່ວແຂວງລວມທັງບ້ານ ພັດທະນາ 3 ສ້າງ ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 70%.

      ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທາງພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ສ້າງຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ກາຍເປັນເມືອງຕົວແບບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວ, ປັບປຸງຄອງລະບາຍນໍ້າໃນເທດສະບານແຂວງ, ກໍ່ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແຄມນໍ້າຮຸ່ງ ເມືອງໄຊຍະບູລີໄດ້ 7 ຈຸດ ມີຄວາມຍາວ 4.7 ກມ, ນໍ້າເຫືອງເມືອງບໍ່ແຕນ 3 ຈຸດ ມີລວງຍາວ 1.290 ແມັດ ແລະພວມກໍ່ສ້າງຢູ່ນໍ້າຮຸ່ງ 3 ຈຸດ ມີຄວາມຍາວ 2.650 ແມັດ. ນອກນັ້ນຍັງມີການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງນໍ້າປະປາ ສໍາເລັດຢູ່ບັນດາເມືອງເຊັ່ນ: ເມືອງ ເງິນ, ເມືອງພຽງ, ບ້ານພັດທະນາ, ເມືອງໄຊຍະ ແລະບ້ານນໍ້າຕວນ-ນາລວມ.

      ສໍາລັບສົກປີ 2012-2013 ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີຄຸ້ມຄອງມີ ທັງໜົດ 56 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ 447.94 ຕື້ກີບ, ໂຄງການຂອງກະຊວງ ຍທຂ ມອບໃຫ້ ແຂວງຄຸ້ມຄອງມີທັງໜົດ 7 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ 570.86 ຕື້ກີບ ແລະໂຄງການສ້ອມ ແປງສຸກເສີນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທໍາມະຊາດມີ 25 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 45.94 ຕື້ກີບ.

           ດ້ວຍການເປັນເຈົ້າການ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສູງສົ່ງ ຂອງພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງປະຈໍາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍ່ຄືຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນແຂວງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກ ງານຂະແໜງ ຍທຂ ໂດຍມີການປະສານສົບທົບກັບກະຊວງ ຍທຂ, ອໍານາດການປົກຄອງ ລວມເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງ ຄຸນະພາບຂອງ ແຕ່ລະໂຄງການ ໃນການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປວງຊົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ແນ່ໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ ຍາກ ຂອງປວງຊົນຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງພັກ-ລັດຖະບານທີ່ວາງໄວໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງ.

Additional information