ຂ່າວ

ຕອບສາຍດ່ວນ 1518 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດ ຢູ່ທາງລຸ່ມ:

ຕອບຄຳຖາມສາຍດ່ວນ 1518 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດ

ຄຳຖາມ ທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ

ຄຳຖາມ ທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ

     ກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍຖືເປັນກຽດລາຍງານມາຍັງທ່ານຊາບກ່ຽວກັບຄຳຖາມທີ່ ປະ ຊາຊົນສົນໃຈດັ່ງນີ້:

Attachments:
Download this file (04071_DOT Reply People_3.pdf)04071_DOT Reply People_3.pdf[ ]

Additional information