ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່າບົກທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ກອງປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່າບົກທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສະພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ, ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາ ກົນຈໍາກັດ ແລະແຂກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່າບົກທ່າແຂກ, ເປັນກອງປະຊຸມຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອຈະລົງທືນ ແລະພັດທະນາທ່າບົກທ່າແຂກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນອານາຄົດ, ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່າບົກທ່າແຂກໃນຄັ້ງກ່ອນຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018, ແມ່ນມີບໍລິສັດລົງທືນໄດ້ມີການສຶກສາສໍາເລັດເຖິງ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກົມຂົນສົ່ງຊີ້ນໍາ ແລະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່າບົກທ່າແຂກ ຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈໍາກັດ ຄື: ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019 ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມາປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ມາຮອດວັນທີ 28 ມີນາ 2019, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຍື່ນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໃຫ້ກະຊວງ ຍທຂ, ກະຊວງ ຍທຂ ກໍ່ໄດ້ກວດກາຄືນເນື້ອໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2019 ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນບໍລິສັດມາ ແລະໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຕືນ ຈົນເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດ, ຊຶ່ງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຕາມໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ໃນເວລາຕໍ່ມາກະຊວງ ຍທຂ ກໍໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 527/ຍທຂ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019 ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່າບົກທ່າແຂກ, ໃນກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກ, ໄດ້ມີການລາຍງານໃນກອງປະຊຸມເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈ, ໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການຂອງ ຫສນຍ ສະບັບເລກທີ 1217/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍມີເນື້ອໃນ ມອບໃຫ້ກະຊວງ ຍທຂ ແນະນໍາບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈໍາກັດ ປະກອບເອກະສານຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການລົງທຶນ, ເພື່ອນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງການລົງທືນຂັ້ນສູນກາງ (ຄລທສ) ພິຈາລະນາ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນທີ່ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ, ອີງໃສຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານ ທີ່ຕັ້ງພູມມີປະເທດ ແລະຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຜ່ານແດນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ທ່າບົກທ່າແຂກ ຈະເປັນປະຕູດ່ານເຂົ້າ-ອອກຂອງສິນຄ້າສາກົນ ແລະສູນເຕົ້າໂຮມ ແລະແຈກຢາຍສິນຄ້າ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ກໍານົດໃນແຜນຍຸດທະສາດ ໂລຊິດສຕິກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະເຮັດບົດບາດເປັນຕ່ອງໂສ້ ໃນການບໍລິການ ໂລຊິດສຕິກ ທີ່ສໍາຄັນ, ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທ່າເຮືອນໍ້າເລິກ ຂອງໄທ ແລະທ່າເຮືອຫວຸງອ່າງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານ ສປປ ລາວ ແລະການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງ ໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ-ຈີນ ຜ່ານເສັ້ນທາງເລກ 12

ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ, ທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຈໍາກັດ ແລະ ບັນດາຄໍາຄິດເຫັນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ເພື່ອສາມາດຮວບຮວມ ເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ໄປລາຍງານຕໍ່ຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງໃນມໍ່ໆນີ້.

ເປີດສາຍການບິນ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ - ເມືອງຫາງໂຈ ສປ ຈີນ

ເພື່ອ​ຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ,  ລັດ­ຖະ­ບານ​ລາວ​ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາ­ໃຈ­ໃສ່​ພັດ​ທະນາ​ພື້ນ­ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ­ທາງ​ຄົມ­ມະ­ນາ­ຄົມ​ໃຫ້​ເຊື່ອມ​ຈອດ​ກັນ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ ແລະ ເຊື່ອມ​ກັບ​ບັນ­ດາ​ປະ­ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ແຕ່​ເໜືອ​ຮອດ​ໃຕ້ ແລະ ເນັ້ນ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ​ແບບ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ເພື່ອ​ປະ­ກອບ­ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ລຶ­ບລ້າງ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ບັນ­ດາ­ເຜົ່າ ກໍ​ຄື ການພັດ­ທະ­ນາ​ເສດ­ຖະ­ກິດ-ສັງ­ຄົມ​ ຂອງ​ປະ­ເທດ ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ເຂັ້ມ­ແຂງ.
ການ​ເປີດ​ສາຍ​ການ­ບິນ ຫາງ​ໂຈ່ວ-ວຽງ​ຈັນ-ຫາງ​ໂຈ່ວ ກໍ​ເປັນ​ອີກ​ກິດ­ຈະ­ກຳ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ປະ­ກອບ­ສ່ວນ​ອັນ​ສຳ­ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ­ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ເສດ­ຖະ­ກິດ-ສັງ­ຄົມ ສົ່ງ­ເສີມ​ການ​ຄ້າ-ການ​ລົງ­ທຶນ ເພີ່ມ​ທະ­ວີ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເດີນ ທາງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ­ມາ­ຫາ­ສູ່​ກັນ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ສອງ​ຊາດ ລາວ-ຈີນ ນັບ​ມື້​ນັບ​ສະ­ດວກ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ. ສຳ­ລັບ​ສາຍ​ການ​ລາວ ປັດ­ຈຸ­ບັນ ມີ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ລະ­ຫວ່າງ​ປະ­ເທດ​ໄປ​ຫາ ແຂວງ​ຂອງ ສປ ຈີນ ຄື: ວຽງ​ຈັນ-ຄຸນ​ໝິງ ກວາງ​ໂຈວ ຊາງ​ຊາ ເສິນ​ຕູ ຊວງ​ໂຈວ ເວິນ​ໂຈວ ຊຽງ​ໄຮ ແລະ ຫາງ​ໂຈ່ວ ນອກ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ-ຊຽງ​ຮຸ່ງ ພ້ອມ​ນັ້ນ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ແຜນ​ເປີດ​ສາຍ​ການ­ບິນ ວຽງ​ຈັນ-ກຸຍ​ໂຈວ ຊິງ​ຈຽງ ຊີ​ອານ ແລະ ວຽງ​ຈັນ-ປັກ​ກິ່ງ.

ພິທີເປີດຂະບວນແລ່ນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ1 ຖ້ຽວປະຖົມມະລຶກ

ກົມທາງລົດໄຟ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດແລ່ນລົດໄຟ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ1 ຖ້ຽວປະຖົມມະລຶກ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 01 ສິງຫາ 2019 ທີ່ສະຖານີສິນຄ້າ (CY) ທ່ານາແລ້ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ກຽດຕິຄຸນ ຊາດປະເສີດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ວໍລະວຸດ ມາລາ ຮັກສາການແທນຜູ້ການ ການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ

ໃນພິທີ ທ່ານ ແສງທະວີໃສ ມະລີວັນ ຫົວໜ້າກົມທາງລົດໄຟ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຊື່ມຕໍ່ລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ໄລຍະ1, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກອົງການນິດາປະເທດໄທ, ມູນຄ່າ 197 ລ້ານບາດ, ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟມີຄວາມຍາວ 3,5 ກມ, ໃນທ້າຍປີ 2008 ແລະໄດ້ເປີດການນໍາໃຊ້ຕົ້ນປີ 2009 ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາຮ່ວມແລ່ນລົດໄຟລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ລາວ-ໄທ ທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2008, ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ດໍາເນີນການບໍລິການແລ່ນລົດໄຟຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ-ສະຖານີໜອງຄາຍມີຄວາມຍາວ 6 ກມ, ມີຜູ້ໂດຍສານນໍາໃຊ້ບໍລິການສະເລ່ຍ 35 ພັນຄົນຕໍ່ປີ, ມີ 2 ຖ່ຽວຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງແມ່ນການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສອງຝາກຝັ່ງຂອງ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວໄປມາໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ, ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2012 ໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະອົງການນິດາ ປະເທດໄທ ເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ໄທ ໄລຍະ2 ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 1,650 ລ້ານບາດ, ດ້ວຍເງິນກູ້ຢືມ 70% ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 30% ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຕອນຄື: ຕອນທີ 1 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງແຕ່ ເດືອນມີນາ 2013 ແລະສໍາເລັດໃນ ເດືອນກັນຍາ 2015 ປະກອບມີລານຕູ້ສິນຄ້າ CY, ຫ້ອງການສາງໃນຮົ່ມ, ທາງລົດໄຟເຂົ້າໄປຫາລານຕູ້ສິນຄ້າ, ລາງຫຼີກລະບົບໂທລະຄົມ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນມູນຄ່າ 655 ລ້ານບາດ, ສ່ວນຕອນທີ 2 ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແຕ່ທ່ານາແລ້ງ-ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ບ້ານຄໍາສະຫວາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ) ຍາວ 7,5 ກມ, ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2019 ຄາດວ່າຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2019, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດືອນ ທັນວາ 2021, ເພື່ອສືບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ລານຕູ້ສິນຄ້າ CY ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຈັດຫາ ດ້ານເຕັກນິກລະຫວ່າງ ກົມທາງລົດໄຟ ແລະການທາງລົດໄຟແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ, ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຕາມສັນຍາທີສອງລັດຖະບານ ລາວ-ໄທ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໄວ້ນັ້ນ, ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາກົມທາງລົດໄຟ ແລະການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາມາດແລ່ນຜ່ານໄປມາໄດ້, ອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ໄທ-ຈີນ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນອານາຄົດອັນໃກ້, ສໍາລັບເວລາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນມີ 2 ໄລຍະຄື 6 ໂມງ ແລະ 21 ໂມງ, ນໍ້າໜັກສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 15 ໂຕນ/ເພົາ (1ຖ່ຽວມີ 10 ເພົາ).

ພິທີມອບ-ຮັບ ແລະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ພິທີມອບ-ຮັບ ແລະ​ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ບ້ານປາກຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕື່ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຫາເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍ​ເປັນ​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ທ່ານ ກຽດຕິຄຸນ ຊາດປະເສີດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງຣາດຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ; ທ່ານ ປີຣະເມດ ວຸດທິທອນຕິຣັກ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການນີດາ (NEDA), ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງ​ກົມ, ເຈົ້າເມືອງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ, ແຂກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ​​ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ​ແລະ ແຕ່ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ບ້ານປາກຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕື່ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ແຕ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ລາວ-ໄທ, ​ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ສະໜອງທືນຜ່ານອົງການນີດາ (NEDA) ຈໍານວນ 1.390 ລ້ານບາດ, ໃນນັ້ນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 20% ເທົ່າກັບ 278 ລ້ານບາດ ແລະ ກູ້ຢືມດອກເບັ້ຍຜ່ອນຜັນ 80% ເທົ່າກັບ 1.112 ລ້ານບາດ. ຊຶ່ງ​ໂຄງການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ໄທ ແລະເປັນໂຄງການທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ເທື່ອທີ VIII ຂອງລັດຖະບານເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເພື່ອແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການຄ້າ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການຕ່າງໆ ຕະຫລອດຮອດການໄປມາຫາສູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂົງເຂດນີ້ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບຣາຊະນາຈັກໄທ, ຜ່ານດ່ານປາງມອນ ສປປລາວ, ດ່ານບ້ານຮວກ ແຂວງພະເຍົາ ປະເທດໄທ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ ຊາຍແດນ ສປ ຈີນ ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

ສຳລັບມາດຕະຖານເຕັກນິກການອອກແບບ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເປັນທາງຊັ້ນ IV, ໂຄງສ້າງຂອງທາງປະກອບມີ ຊັ້ນຍົກລະດັບ, ຊັ້ນວັດສະດຸຄັດເລືອກໜາ 20 ຊັງຕີແມ້ດ, ຊັ້ນຮອງພື້ນທາງໜາ 20 ຊັງຕີແມ້ດ, ຊັ້ນພື້ນທາງປູດ້ວຍຫີນຂົບໜາ 20 ຊັງຕີແມ້ດ, ຄວາມກ້ວາງຂອງໜ້າທາງ 8 ແມ້ດ ເຂດພູດອຍ ແລະ 9 ແມ້ດ ເຂດທົ່ງພຽງ ​ແລະ ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ,  ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ. ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຂວງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ສັນຍາຄຶ: ສັນຍາ1: ເລີ້ມແຕ່ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ບ້ານປາກຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕື່ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: ລວງຍາວທັງໝົດ 54 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນປະກອບມີເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກຍາວ 44.5 ກິໂລແມັດ, ປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເທດສະບານເມືອງຄອບຍາວ 7.5 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງທາງ ແຍກໄປຫາບ້ານປາກຄອບຍາວ 2 ກິໂລແມັດ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງທໍ່ 4 ຫຼ່ຽມ 28 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກ 5 ແຫ່ງ, ວາງທໍ່ກົມ ກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ກໍ່ສ້າງຕ້ານເຈື່ອນ, ກໍ່ສ້າງອາຄານດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟເຍືອງທາງບາງຊ່ວງ. ​ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 656,999,000 ບາດ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດຊີໂນໄທເອັນຈີເນັຍລິງແອນຄອນສະຕຼັກຊັນຈຳກັດມະຫາຊົນເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. ສັນຍາ2: ເລີ້ມຈາກ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີໄລຍະທາງ 56 ກິໂລແມັດ ໃນນັ້ນປະກອບມີເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກຍາວ 45 ກິໂລແມັດ, ປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນເທດສະບານເມືອງຊຽງຮ່ອນ 11 ກິໂລແມັດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງທໍ່ຫຼ່ຽມ 21 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກ 2 ​ແຫ່ງ, ວາງທໍ່ກົມ, ກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕ້ານເຈື່ອນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ໃນມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ 612.995.000ບາດ. ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດເນົາວະລັດ ພັດທະນາການ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ) ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກົມຂົວທາງ ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ເປັນເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ມີບໍລິສັດ ເອຊ່ຽນເອັນຈີເນັຍລິງ ຄອນຊາວຕັນຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສະຫະກິດ ວິສະວະກຳຄົມມະນາຄົມ ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄຸມງານກໍ່ສ້າງ. ໂດຍມີໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາການ​ກໍ່ສ້າງ 30 ເດືອນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສໍາເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະເປີດການນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

Additional information