ບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ ຂະແໜງຕ່າງໆ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່ 27 ພຶດສະພາ 2020
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ 27 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ 22 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ແນວ​ພັນ​ພືດ 22 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ 22 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ 22 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ອາ​ນຸ​ລັກ​ພະ​ລັງ​ງານ 20 ພຶດສະພາ 2020
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ 27 ເມສາ 2020
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ 27 ເມສາ 2020
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ 07 ພະຈິກ 2019
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 24 ກໍລິກົດ 2019
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 19 ມິຖຸນາ 2019
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) 19 ມິຖຸນາ 2019
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 06 ກຸມພາ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ 06 ກຸມພາ 2019
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) 01 ກັນຍາ 2018
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ 17 ພຶດສະພາ 2018
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ 04 ພຶດສະພາ 2015
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊອກຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ 13 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮອດປີ 2020 12 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ 12 ມັງກອນ 2014
ດຳລັດແນະນຳ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 01 ພະຈິກ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ 26 ຕຸລາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານ ແລະຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ອປສ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ໄລຍະ 2012-2015 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ... 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ XII (2011-2015) 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ໜັງສືຜ່ານແດນ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 14 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ 13 ມິຖຸນາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ 13 ມິຖຸນາ 2012

Additional information