ຂະແໜງຂົນສົ່ງ

ເອກະສານປະກອບເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ 25 ມິຖຸນາ 2019
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປັບ​ໃໝ ແລະມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ ຕໍ່​ຜູ່​ລະ​ເມີດ ​ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາ ທາງຫຼວງ 24 ຕຸລາ 2016
ການຄຸ້ມຄອງລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່່ວຄາວ 13 ມັງກອນ 2014
ຫລັກການ ກ່ຽວກັບການກວດກາລົດບັນທຸກ ດພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຂົນສົ່ງ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກ ແລະສິ້ນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນ ແລະປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຢູສປປ ລາວ 13 ມັງກອນ 2014
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບລະບຽບການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ 12 ມັງກອນ 2014
ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ ພົນລະເມືອງລາວ 12 ມັງກອນ 2014
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຂໍປ່ຽນ ການນໍາໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ປະເພດຕ່າງໆ ເງືອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະການຂໍໃບຂັບຂີ່ສະບັບໃຫມ່ ເພື່ອປ່ຽນແທນສະບັບເກົ່າທີ່ເສັຍຫາຍ 12 ມັງກອນ 2014
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ລົດບັນທຸກໜັກ (ຊັ່ງນ້ຳໜັກ) ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 12 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍ້າຫນັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ (ລົດລາກ) 22 ລໍ້, 06 ເພົາ 10 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງພາກສ່ວນບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະໂຄງການ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂ 10 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄຂປກ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະຕິກເກີກວດກາເຕັກນິກປ່ຽນແທນ ແລະເພີ່ມໄລຍະເວລາກວດກາເຕັກນິກແບບບັງຄັບສອງເທົ່າຕົວ 10 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ 01 ຕຸລາ 2013
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ 01 ຕຸລາ 2013
ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 20 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ 18 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສອນຂັບລົດ 18 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ 18 ກັນຍາ 2013
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ 07 ກັນຍາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ 07 ກັນຍາ 2012
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ 07 ກັນຍາ 2012
ຂໍ້ກຳນົດຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ 14 ມິຖຸນາ 2012

Additional information