ສູ້ຊົນພັດທະນາຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕາມວິໃສທັດ ຮອດປີ 2030: “ພັດທະນາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ເປັນປາຍແຫລມ, ມີຈຸດສຸມ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຍືນຍົງ”

      ກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 21-22/2/2017 ​ໃນ​ໄດ້​​ໄຂ​ຂຶ້ນ​​ທ່າມກາງ​ບັນຍາກ​າດທີ່​​ທົ່ວ​ພັກ, ທົ່ວ​ກໍາລັງ​ປະກອບ​ອາວຸດ ​ແລະທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ລາວທັງ​ຊາດພວມຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IX ຂອງສູນກາງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງລັດ.

    ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ: (1) ສະຫລຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ​ສົກງົບປະມານ​ປີ 2014-2015, 2015-2016 ແລະວາງທິດທາງ​ແຜນພັດທະນາປະຈຳ​ປີ 2017 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕາມທິດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ 4 ດ້ານ ຂອງ    ຂະແໜງການ ຍທຂ; (2) ຜ່ານຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການ ຍທຂ 10 ປີ 2016- 2025 ແລະແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ຍທຂ 5 ປີ 2016-2020; (3) ຜ່ານຮ່າງຄຳສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ ຂອງບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ.

  ພັກ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຖືເອົາຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຂະແໜງການ ປາຍແຫຼມຂອງເສດຖະກິດ, ເມື່ອການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງຂະຫຍາຍຕົວຮອດໃສ ການຜະລິດ ສິນຄ້າສິນຄ້າຢູ່ບ່ອນນັ້ນກໍຈະກໍຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ຍັງເປັນກຳລັງແຮງຊຸກ ດັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ຂອງປະເທດ. ນັບ​ແຕ່​ປີ ປີ 2014  ຫາ​ປີ 2016, ໃນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IX ຫາ X ຂອງພັກ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕົວຈິງນັ້ນ, ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ​​ໄດ້ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ​ຕົນ ໃນຖານະທີ່ເປັນ ຂະແໜງການປາຍແຫຼມຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະໄດ້ຖືເອົາເນື້ອໃນຈາກທິດນຳ ຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ: “ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບແລວທາງ ເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນທາງດ່ວນເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃຫ້ຄຽງ, ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນຜັງ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ເປັນໃຈກາງຊຸກຍູ້ແກ່ດຶງການພັດທະນາໃນເຂດພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບ, ເອົາຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນໃຈກາງການພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ, ຫັນປະເທດເຮົາເປັນໃຈກາງການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານຜ່ານໃນອະນຸພາກພື້ນ ໃຫ້ເປັນຈິງ...” ​ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ: ຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການພັດທະນາທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງພູມສາດເປັນໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນ ໂດຍການພັດທະນາແລວທາງເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ ລວມທັງທາງລົດໄຟໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ສົ່ງເສີມຍົກລະດັບກໍາລັງການຂົນສົ່ງພາຍໃນໃຫ້ສູງຂື້ນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິສຕິກ (ລະບົບການບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ທັນສະໄໝຄົບຊຸດ) ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເປັນ ລະບົບກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

     ນັບແຕ່ປີ 2014 ມາ​ຮອດປະຈຸ​ບັນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດສ້າງ ບາດກ້າວບຸກທະລຸ 4 ດ້ານ ​ຂະແໜງການ ຍທຂ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຄື: (1) ວຽກງານຂົນສົ່ງ  ແລະ ແກ້ໄຂລົດແອອັດ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ສະແດງອອກ ດັ່ງນີ້: ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ດ້ານບໍລິການການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະສິນຄ້າ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ ແລະທາງລົດໄຟ ຄື: ການຂົນສົ່ງທາງບົກ: ​ແມ່ນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຫລັກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ, ໃນປີ 2016 ສາ​ມາດປະຕິບັດ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ສານ​ໄດ້ 52,11 ລ້ານເທື່ອ​ຄົນ ແລະປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ໄດ້ 4,86 ລ້ານໂຕນ; ການຂົນສົ່ງທາງນ້ຳ:​ ໂດຍຜ່ານທ່າ​ເຮືອ 18 ແຫ່ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປີ 2016 ປະຕິບັດ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າໄດ້ 2,06 ລ້ານໂຕນ ແລະປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ສານ​ໄດ້ 1,67 ລ້ານ​ເທື່ອຄົນ; ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ເຮືອ​ຫວຸງ​ອາງ ທີ່​ເປັນ​ທ່າ​ເຮືອ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລ​າວ ແລະຫວຽດ​ນາມ ມີ​ສິນ​ຄ້າ​ຜ່ານ​ໃນ​ປີ 2016 ຈຳ​ນວນ 1,02 ລ້ານໂຕນ; ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ:  ບໍ​ລິ​ມາດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງທາງ​ອາ​ກາດ ​ໃນ​ປີ 2016 ສາມາດ​ຂົນ​ສົ່ງໂດຍສານ (ທັງພາຍໃນ ​ແລະຕ່າງ​ປະ​ເທດ) ຈຳ​ນວນ 1,07 ລ້ານຄົນ ແລະການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ 8.957 ໂຕນ; ການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດໄຟ: ໃນ​ປີ 2016 ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ 32.248 ເທື່ອຄົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ພາຫະນະ: ຈໍານວນພາຫະນະ (ລັດ​ຈັກ, ລົດ​ສາມ​ລໍ້ ຈົນ​ຮອດ​ລົດ​ເມ) ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນ​ປີ 2016 ຈໍ​າ​ນວນພາຫະນະ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ມີ 1.790.624 ຄັນ ​ສະ​ແດງວ່າ ໃນ 1 ປີ ຈຳ​ນວນ​ພາ​ຫະ​ນະ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນປະມານ 73.130 ຄັນ, ອັນສຳຄັນໄດ້ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນໄດ້ແກ້ ໄຂການພິມໃບຂັບຂີ ແລະ ທະບຽນພາຫະນະທີ່ຄາຄາມາຫລາຍປີ ສຳເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພິມໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ແບບທັນສະໄໝ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຕົວແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ແຂວງອື່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ສຳລັບການແກ້ໄຂຄວາມແອອັດ ຂອງການຈະລາຈອນໃນຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫ້າມລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ແລ່ນເຂົ້າຕົວເມືອງ, ຫ້າມຈອດ ລົດຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີການຈະລາຈອນໜາແໜ້ນ,  ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ ໄຟອໍານາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລົດຕິດຢູ່ຕາມຈຸດທາງຄົບກັນຫລາຍຈຸດໃນນະຄອນຫລວງວຽງັຈນ ​ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍທືນຂອງ ADB (Vientiane Urban Sustainable Transport).

(2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ວຽກງານຂົວທາງ: ການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນວຽກຈຸດສຸມໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນປີ ຜ່ານມາ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ສຳ​ເລັດບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ພາຍ​ໃນ ແລະພາກ​ພື້ນ ເປັນຕົ້ນ: ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງດອນໂຂງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 15A ແລະ 15B ແຕ່ນາປົ່ງ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ໂຄງການປັບປຸງ ທາງເລກ 9 (ຊ່ວງຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫລືອ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງປາກແບ່ງ ແລະພວມສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການ ສຳຄັນອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໂລ່ງລ່ຽນ ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ການ ບູລະນະສ້ອມແປງ ຕາຫນ່າງເສັ້ນທາງ ຫລວງ ໃຫ້ສາມາດຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງ ທີ່ສະດວກ ໂລ່ງລ່ຽນ, ຊຶ່ງໃນປີຜ່ານມາ ແມ່ນມີທັງໝົດ 202 ສັນຍາ ໃນທົ່ວປະເທດ; ວຽກງານເຄຫາຜັງເມືອງ: ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຕົວ​ເມືອງ ແລະທີ່​ຢູ່ອາໄສໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະດວກສະບາຍ, ສະອາດ ແລະປອດ​ໄພ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​​​ການ​ຮ່າງ​ບັນ​ດາ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງວຽກ​ງານ​ເຄ​ຫາ​ຜັງ​ເມືອງ​ ​ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານການອອກແບບສໍານັກງານອົງການຂອງລັດຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮ່າງລະບຽບ ການຄວບຄຸມອາຄານ ແລະລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງເຄຫາ. ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ ເອກະສານກໍ່ສ້າງອາຄານຂອງລັດທັງໝົດ 151 ໂຄງການ ສາມາດດັດປັບລາຄາໂຄງການລົງໄດ້ 88 ຕື້ກວ່າກີບ. ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຢ່າງມີຄວາມຄືບໜ້າເຊັ່ນ: ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 1 (ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງພີນ, ແດນສະຫວັນ, ເມືອງເຊໂປນ) ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ 39,4%; ໂຄງການປັບປຸງສີ່ງແວດ ລ້ອມຕົວເມືອງ ປາກເຊ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້  41,8% ແລະໂຄງການອື່ນໆ; ວຽກງານໂຍທາທິການທາງນ້ຳ: ໄດ້ສຸມ​ໃສ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນສຳເລັດຫລາຍໂຄງການເຊັ່ນ: ໂຄງການປ້ອງ ກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນທ່ານາແລ້ງ-ດົງໂພສີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ຊ່ວງ​ທີ 1), ໂຄງການ ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານ ດອຍແດງ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະຈຸດອື່ນໆ; ວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ອົງການການບິນພົນລະເຮືອນ ສາກົນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ໂດຍສະເພາະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ ຕາມມາດຕະຖານ ສາກົນໃນປີ 2010 ແລະຜົນ​ການກວດ​ກາໃນປີ 2015 ພວກເຮົາສາມາດຜ່ານການກວດສອບ ດ້ານຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ ການບິນດ້ວຍຄະແນນ 73% ໄດ້ສຳເລັດການ ປັບປຸງບັນ ດານິຕິກໍາ ແລະຄູ່ມືຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະບຽບການຮັກສາຄວາມປອດໄພການບິນ, ຄູ່ມືຄວບຄຸມ ການເຂົ້າອອກສະໜາມບິນ. ນອກ ຈາກນີ້, ຍັງເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຄົ້ນຄວ້າ ແກ້ໄຂເອກະສານ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນສະໜາມ ບິນເພື່ອອອກຂ່າວສານການບິນ, ຕິດຕາມການດຳເນີນ ງານເພື່ອຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສະໜາມບິນ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແຜນພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງສະໜາມບິນ ແລະເດີ່ນບິນ. ສຳ​ລັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ການ​ບິນ, ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສະໜາມບິນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ສະໜາມບິນປາກເຊ (ໄລຍະ 2). ພວມສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສາຍຕ່າງປະເທດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ; ວຽກງານນໍ້າປະປາ: ພາຍຫລັງສ້າງຕັ້ງກົມນໍ້າປະປາ, ບັນດາວຽກງານນໍ້າປະປາກໍ່ຍັງ ໄດ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະມີຜົນສຳເລັດຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ໂດຍສະເພາະໄດ້ສໍາ ເລັດການປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະພວມສືບຕໍ່ ປະຕິບັດ ໂຄງການອື່ນໆ ຢ່າງມີຄວາມຄືບໜ້າເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍນ້ຳປະປາດົງ ໝາກຄາຍໄລຍະ 2, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາ 5 ຕົວເມືອງ  ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການ NEDA; ວຽກງານທາງລົດໄຟ: ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະມີອັນພົ້ນເດັ່ນຫລາຍ ດ້ານເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການຮ່ວມມືທາງລົດ ໄຟລາວ-ໄທ ໄລຍະ II, ສ່ວນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ.

(3) ວຽກງານນິຕິກຳ: ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫລວງ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານການຮັບ ຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2016, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ທາງສະບັບເລກທີ 130/ລບ, ລົງວັນທີ 01 ມີຖຸນາ 2016 (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ຜ່ານມາ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຄົ້ນ  ຄ້ວາຢັ້ງຢືນແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ສົ່ງໃຫ້ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກົມກໍານົດແຜນປັບປຸງ ແລະສ້າງກົດໝາຍຂອງຕົນ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາ.

(4)​ ວຽກງານກວດກາຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ: ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະດໍາເນີນວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນນີ້ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ; ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ-ບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ. ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ໃຊ້ເງິນລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມ ແຕ່ຫົວທີເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງບ້ານຫາດແກ້ວ-ກ້ອນຕື້ນ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະບັນດາໜ້າວຽກອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໃນຂະແໜງການ.

(5)  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ: ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດເລກທີ 03/ກມສພ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ, ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ດຳເນີນການເກັບ​ກຳສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດການເຮັດທົດລອງວຽກງານສາມສ້າງໄລຍະ 2012-2016, ໂດຍສະເພາະ 42 ໜ້າວຽກທີ່ມອບໃຫ້ພະແນກຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແລະ 47 ໜ້າວຽກໃຫ້ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງທົດລອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຳເລັດການຈັດ ສຳມະນາຫົວຂໍ້ "ການວາງແຜນ ແລະການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງ" ໃຫ້ແກ່ເມືອງ 3 ສ້າງ ໃນ 8 ແຂວງພາກເໜືອ.

 ເວົ້າລວມແລ້ວ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ    ໃນຖານະທີ່ເປັນຂະແໜງການ ປາຍແຫລມຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານໃນຫລາຍໆດ້ານ, ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແນໃສ່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສ້າງຄວາມສີວິໄລ,  ຍຸຕິທຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດເຮົາ.

 ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດອັນຕັ້ງໜ້າຄືດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຍັງຫຼາຍບັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້ຄົງ ຄ້າງ ເນື່ອງຈາກຂະແໜງການ ຍທຂ ເປັນຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ້າງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ສັງຄົມ, ຕໍ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ຄື: (1) ໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ງົບປະມານ ເຖິງວ່າພວກ​ເຮົາ​ຈະພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການປະຕິບັດວິໃນແຜນການຂອງກະຊວງ ແຕ່ສະພາບໂດຍລວມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນຕາມຄາດໝາຍເທື່ອ; (2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂວຽກງານວິຊາສະເພາະຢູ່ບາງກົມກອງ ແລະ ບາງພະແນກ ຍທຂ ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ການ; ບາງໂຄງການມູນຄ່າຍັງບໍ່ທັນສົມເຫດສົມຜົນ ສະແດງອອກໃນໂຄງກນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈໍານວນໜື່ງມີມູນຄ່າແພງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄຸນະພາບຕໍ່າ; (3) ການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ທາງນໍ້າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບລາຄາຕົວຈິງໃນທ້ອງຕະຫຼາດປະຈຸບັນ; (4) ການຄຸ້ມຄອງ ຜັງເມືອງ ແລະການປຸກສ້າງຍັງບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະຂາດການຕິດຕາມ ກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ; ບັນຫາຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ພາຍໃນພາກທຸລະກິດດ້ວຍກັນ; (5) ຍັງບໍ່ທັນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍທຂ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາຕົວ ຈິງຕາມຂະແໜງການໄດ້ ຈື່ງພາໃຫ້ມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະການແກ້ໄຂການຈະລາ ຈອນແອອັດ ແລະອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

      ສະນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຕໍ່ໜ້າ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ບຸກທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ ໂດຍສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາແບບ ຍືນຍົງ  ເລີ້ມຈາກການນຳນົດທາງອອກທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະບັນຫາດ້ານນະໂຍບາຍ ຈາກນັ້ນ ຕ້ອງຫັນໃຫ້ເປັນນິຕິກໍາ, ກົນໄກ ແລະວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງກໍານົດແຜນໜ້າວຽກ ຈຸດສຸມທີ່ຊັດເຈນ ໃນປີ 2017 ບົນພື້ນຖານວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດ10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ  ດັ່ງຄຳຂັວນທີ່ວ່າ: ພັດທະນາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ເປັນປາຍແຫລມ, ມີຈຸດສຸມ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຍືນຍົງ  ມີດັ່ງ​ນີ້: (1)  ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້ອງກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມໂຄງການທີ່ນອນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້; (2) ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດຕາມ 5 ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ, ໃນນີ້ ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ ລວມທັງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງນິຕິກໍາປະຕິບັດວິໄນແຜນການ ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການຂົນສົ່ງ, ລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງຄຸມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິສັດຮັບ ເໝົາ-ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ-ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສະພາບການຕົວຈິງ; (3) ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງການ ຍທຂ ດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະມີຄຸນນະພາບ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະເປັນກໍາລັງແຮງໃນວຽກງານ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ; (4) ສືບຕໍ່ດໍາເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງ ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ.

 

Additional information