ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ເສັ້ນທາງ Data for Road Incident Visualization Evaluation and Reporting (DRIVER)

      ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ໄດ້້ຈັດຝຶກຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມ ເສັ້ນທາງ Data for Road Incident Visualization Evaluation and Reporting (DRIVER) ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ໄອຊີທີ ມິດຕະພາບ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ທ່ານ ກົງສີ ສຸວັນນະຕູ້ມ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ທ່ານ ສົມບັດ ສຸດທິວົງ, ຫົວໜ້າທິມງານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທະນາຄານໂລກ; ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ກົມຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ, ວິຊາການຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ກອງຮ້ອຍຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ 06 ຕົວເມືອງ ຈາກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (ທ່າພະບາດ, ປາກຊັ້ນ, ປາກກະດິງ) ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ (ຫີນບູນ , ທ່າແຂກ, ເຊບັ້ງໄຟ); ຜູ້ຕາງໜ້າ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.

     ການເກີດອຸບປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ທົ່ວໂລກຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານສະຖານະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ສົກປີ 2018 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ World Health Organization (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ທົ່ວໂລກມີຄົນເສັຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ເຖິງ 1,35 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 8 ຄົນຕໍ່ວັນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກປະມານ 20-50 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ເປັນອັນດັບ 1 ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 5-29 ປີ, ໂດຍປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ 66% ແມ່ນຄົນ, 26% ແມ່ນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ 8% ແມ່ນຍານພາຫະນະ.

     ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2020, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຄັ້ງທີ່ 3, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຕອກໂຮມ, ປະເທດຊູແອັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ສະຕອກໂຮມ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກມີສະຖຽນລະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃຫ້ໄດ້ 50% ຮອດປີ 2030, ໂດຍອີງໃສ່ 5 ເສົາຄ້ຳ ຄື : (1) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານ-ຈັດການ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ (Road Safety Management); (2) ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ (Safer Road and Mobility); (3) ກຳນົດມາດຕະຖານເຕັກນິກສໍາ: ລັບການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ (Safer Vehicle); (4) ສ້າງແຜນງານ, ນິຕິກຳ, ປູກຈິດສຳນຶກການ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ (Safer Road User); (5) ຜັນຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານຜູ້ບາດເຈັບ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກພື້ນທີ່ (Post-Crash Responds).

     ສຳລັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ ມີອັດຕາເພີ່ມສູງຂື້ນຈາກຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ສະເລ່ຍ 553 ຄົນ ໃນປີ 2002-2010 ແລະ 980 ຄົນ ໃນປີ 2010-2020 ເພີ່ມຂື້ນ 45% ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນສາມເທົ່າຕົວ, ໃນຄະນະດຽວ ກັນນັ້ນ ມີຈຳນວນຍານພາຫະນະເພີ່ມຂື້ນ 2,6 ເທົ່າຕົວ. ມາຮອດປີ 2020 ທົ່ວປະເທດມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6.774 ຄັ້ງ, ບາດເຈັບ 10.027 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 1.031 ຄົນ, ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 12.007 ຄັນ ສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະມື້ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນປະມານ 15-17 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3-4 ຄົນ, ບາດເຈັບ 4-5 ຄົນ ແລະ ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 24 ຄັນ, ໃນຈຳນວນຍານພາຫະນະທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົດຈັກ, ຮອງລົງມາແມ່ນລົດເກັງ, ກະບະ, ຈຳໂບ້-ຕຸກໆ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ. ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 19-31 ປີ, ໃນນັ້ນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-30 ປີ; ສ່ວນເວລາທີ່ມັກເກີດອຸບປະຕິເຫດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 17:00-22:00 ແລະ 1:00 ໂມງກາງຄືນ. ມູນຄ່າການເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,031 ຄົນ (ປີ 2020) ປະມານ 1,438 ຕື້ ກີບ.

      ໃນປະຈຸບັນ, ການເກັບກຳສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ລວມສູນ, ນຳໃຊ້ລະບົບ ຈົດ-ກ່າຍ (Paper Based) ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນຈາກ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ, ໂຮງໝໍ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ໂດຍສະເພາະບາງຂໍ້ມູນ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການສັງລວມ-ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ຄືທະນາຄານໂລກ ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານປະເທດ ຟີລິບປິນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ແນະນໍາ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມາ ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ນຳເອົາຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ມາປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນອີກ. ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຢາກໄດ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດແບບລວມສູນ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ປກສ, ກະຊວງ ຍທຂ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ສະມາຄົມຫນ່ວຍກູ້ໄພ ຫລື ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ ດັ່ງກ່າວ ມາວິໄຈ, ວິເຄາະ ແລະ ສາມາດປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ຈຸດທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຕື່ມອີກ.

    ຄາດໝາຍ ແມ່ນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ອຸປະຕິເຫດ ສາມາດລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ , ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຕາມສະຖານທີ່/ຈຸດອັນຕະລາຍ ທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ ແລະ ພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ.

ພິທີປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວຄົບຮອບ 65 ປີ ( 1 ກຸມພາ 1956-1 ກຸມພາ 2021)

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021 ໄດ້ຈັດພິທີປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 65 ປີ (1 ກຸມພາ 1956- 1 ກຸມພາ 2021) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງໃຫ້ກຽດຂື້ນເລົ່າມູນເຊື້ອໂດຍ ສະຫາຍ ລັນ ແສງອາພອນ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກະຊວງ ຍທຂ, ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກບັນດາຮາກຖານ, ຜູ້ຊີ້ນຳນຳວຽກງານສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂັ້ນຮາກຖານ; ບັນດາສະຫາຍປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານກະຊວງ; ບັນດາສະຫາຍປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງວິຊາການ, ສະຖາບັນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ  ແລະ ບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກກຳມະບານອ້ອມຂ້າງກະຊວງກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ທ່ານປະທານ ໄດ້ຫວນຄືນມູນເຊື້ອການກຳເນີດ ແລະ ການລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານບໍ່ຍອມຈຳນົນ ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ວ່າ: ໃນທ້າຍສັດຕະຫວັດທີ 19 ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຍຶດຄອງ 3 ປະເທດອິນດູຈີນ ແລະ ໄດ້ປຸ້ນສະດົມ, ເຂັ້ນຂ້າ ແລະ ກົດຂີ່ຂຸດຮີດຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດ ຈົນມາຮອດວັນ​ທີ 3 ກຸມພາ 1930 ປະທານ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາພາຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ອິນດູຈີນ ແລະ ໃນປີ 1934 ອົງຄະນະພັກແຄ້ວນລາວກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ພັກ, ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຫາຊົນ ຂະ​ບວນການ​ຕໍ່ສູ້​ກຳ​ເນີ​ດຂຶ້ນ​​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ມາຮອດ​ວັນ​ທີ 22 ມີນາ 1955 ທີ່​ບ້ານນາ​ແມວ ​ເມືອງວຽງ​ໄຊ ​ແຂວງຫົວພັນ ພັກ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ປະທານ​ ​ໄກສອນ ພົມວິຫານ ​ເປັນ​ເລຂາ​ຄະນະ​ຊີ້​ນຳ​ສູນ​ກາງພັກ, ​ເປັນ​ເລຂາ​ຄະນະ​ພັກ​ສູນ​ກາງ - ​ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ສູງ​ສຸດ​ກຳລັງ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ປະຊາຊົນ​ລາວ. ເພື່ອໂຄສະນາຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມກຳມະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານຊົນຊັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜົ່າ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 1956 ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກໍ່ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານລາວຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເຂດທີ່ໜັ້ນ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍແມ່ນ ສະຫາຍ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳສູນກາງພັກ. ພາຍຫຼັງທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງຫຼວງປະກອບສ່ວນຢ່າງສົມກຽດ ເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດແຕ່ລະໄລຍະ ຈົນສາມາດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ ແລະ ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດໄດ້ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການຜະລິດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສູ້ຮົບ, ທັງປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ກໍ່ຄືການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງານລາວບັນດາເຜົ່າ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານປະທານຍັງໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສູນກາງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນກະມະບານ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ຄັ້ງທີ VII, ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ, ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ທົ່ວສະມາຊິກກຳມະບານ, ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜົ່າ, ເພື່ອໃຫ້ສະມະຊິກກຳມະບານ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ກຳແໜ້ນວຽກງານກຳມະບານ ແລະປຸກລະດົມສຸກຍູ້ຊະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງມະຫາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຟົດຟື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

 

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລວມໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຼາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ພູໂຂງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ໂສມ ບຸດຕະກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າ KOICA ແລະ GGGI ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຍທຂ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ວິຊາການ, ກະຊວງອ້ອມຂ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມ.

ໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ໂດຍແມ່ນລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ (KOICA) ແລະ ສະຖາບັນເຕີບໂຕສີຂຽວ (GGGI)  ພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປັນການຜັນຂະ ຫຍາຍນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂະແໜງການ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2018 ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ມອບໃຫ້ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມູນຄ່າຂອງໂຄງການທັງໝົດ 6,78 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນເລີ່ມປີ 2019-2024 (ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ 9 ເດືອນ) ພຶ້ນທີ່ຂອງໂຄງການແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ຊຶ່ງປະກອບມີ 3 ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ:

1.       ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ;

2.       ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຫັນເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນ (ທຸລະກິດຂີ້ເຫຍື້ຶອ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

3.       ຍຸດທະສາດ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ການພັດທະນາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປື້ອນ ຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເຖິງວ່າສະພາບການຂອງໂລກ ກໍ່ຄືພາກພຶ້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ກັບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີພໍສົມຄວນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊ່ຽວຊານແມ່ນ ໄດ້ມາປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ວມມືເປັນເປັນຢ່າງດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 48.55% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການຊ້າກວ່າ 7% ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ຕົວເມືອງສີຂຽວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປະສານງານ ວຽກງານຕົວເມືອງສີຂຽວ ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ການຮັບຮອງ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນ ໄປຫາຈຸດລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຮູ້ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ຂອງໂຄງການ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1)       ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາ ຂອງໂຄງການ;

2)       ໂຄງຮ່າງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຂອງໂຄງການ;

3)       ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ;

4)       ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດໂຄງການ ປີ 2019 – 2020 ແລະ ແຜນວຽກໂຄງການປະຈໍາປີ 2021;

5)       ວຽກງານການຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນໂຄງການ.

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ທົບທວນຄືນຕໍ່ກັບບົດ ແລະ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນທີ່ຜ່ານມາ.

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ I ຂອງຄະນະປະສານງານຂັ້ນສູງ (1st JCC Meeting)

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ I ຂອງຄະນະປະສານງານຂັ້ນສູງ (1st JCC Meeting) ຈັດຂື້ນໂດຍໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຂົວ (JICA-BMM Project).

            ໃນວັນທີ 05 ກຸມພາ 2021, ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ. ຕົວ​ແທນຈາກພະແນກຄຸ້​ມ​ຄອງ​ທາງ​ຫຼວງ, ພ້ອມ​ກັບໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົ​ນ​ສົ່ງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຮ່ວມກັບທີມ ຊ່ຽວຊານໄຈ​ກາ (JICA Experts) ໄດ້ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ຢູ່ ກອງປະຊຸມຄັ້ງ​ທີ່ I ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ(1st JCC Meeting) ຂອງໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້​ມ​ຄອງ  ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຂົວ (JICA- BMM Project), ເພື່ອເປີດຕົວໂຄງການ 3 ປີຢ່າງເປັນທາງການ.

            ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານນາງ ​ອາ​ກິ​ໂກ ຊານ​ນາ​ດາ (Akiko SANADA), ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາວຸໂສ ຈາກໄຈ​ກາ (JICA) ແລະ ທ່ານ ​ລິດ​ຕາ ຂັດ​ທິ​ຍະ, ຫົວໜ້າກົມ, ພະ​ແນກ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ທາງ​ຫວຼງ, ກະ​ຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ, ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ I ຂອ​ງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູງ (1st JCC Meeting) ຂອງໂຄງ​ການພັດທະ ນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້​ມ​ຄອງ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຂົວ (JICA- BMM Project) ໄດ້ຈັດຂື້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວ ກັບການ​ປະ​ຕິ​ບັດຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ​ວິ​ທີ​ການໂດຍ​ລວມ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບປະເດັນຫຼັກໆ ທີ່ເກີດຂື້ນ ຫຼື ພົວ​ພັນກັບໂຄງການ.

            ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງໂຄງ​ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້​ມ​ຄອງ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຂົວ (JICA- BMM Project)ເພື່ອ: ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຂົວຂອງບັນດາອົງ ການຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານໄຈກາ (JICA Experts) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງໂຄງການລວມທັງການປັບປຸງ (i)  ຄວາມສາມາດໃນການບົ່ງມະຕິ  ແລະ  ກວດກາຂົວ, (ii) ຄວາມສາມາດໃນ ການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຂົວ   (iii)  ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ  ງົບປະມານຢ່າງເປັນລະບົບຜ່ານ ການດຳເນີນງານຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂົວ.

            ໂຄງ​ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້​ມ​ຄອງ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາຂົວ (JICA-BMM Project)  ຍັງໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ແກ່ ໂຄງການການຮ່ວມມືກັບ ພາກລັດ - ເອກະຊົນ-  ວິຊາການທັງໃນລາວ ແລະ  ຍີ່ປຸ່ນ,  ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊ່ຽວຊານໄຈ​ກາ (JICA Experts) ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລາວ  (NUOL) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລນາ​ກາ​ຊາ​ກິ (Nagasaki University)ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນຖານະເປັນຜູ້ ປະຕິ​ບັດຫລັກຂອງໂຄງການ .

ຫຼັງຈາກຊ່ຽວຊານໄຈກ້າ (JICA Experts) ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ້ສົນທະນາ ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ- ເອກະຊົນ- ​ວິ​ຊາ​ການ. ທ່ານຮອງ ສາດສະດາຈານ ​ຄຳ​ປະ​ເສີດ ເທບ​ວົງ​ສາ​, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUOL), ໄດ້ກ່າວຄຳຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມືຂອງ ພາກລັດ - ເອກະຊົນ - ​ວິ​ຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມໃຫ້ວິສະວະກອນໜຸ່ມ​ໃຫ້ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ. ທ່ານນາງ ​ສາຍ​ຄຳ ທຳ​ມ​ະ​ໂນ​ສຸດ, ຮອງຫົວ​ໝ້າ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (PTTI) ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງ ໂຄງການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທົ່ວປະເທດລາວ ເຖີງຢ່າ​ງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມກໍ່​ເປັນຜົນສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ - ເອກະຊົນ - ວິ​ຊາ​ການ.

             ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ (Covid- 19) ໃນທົ່ວໂລກ, ການສົນທະນາທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເຫລົ່ານັ້ນ​ແມ່ນໄດ້ຈັດຜ່ານທາງອອນ​ລາຍ ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫ່​ຍ​ຂອງ​ໄຈ​ກາ(JICA-Head Quarter) ແລະ ຊ່ຽວຊານ​ໄຈ​ກາ (JICA Experts)ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂະນະດງວ​ກັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ກໍ່​ໄດ້ປະຕິ ບັດມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ການໃສ່ໜ້າກາກ ແລະ ການໃຊ້ເຈວ​ລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ.

Additional information