ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ກອງປະຊຸມ ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ

     ກອງປະຊຸມ ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກ ນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020  ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາສະຫງົບ, ມີບັນທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວ ໜ້າກົມຂົນສົ່ງ,  ຮອງພະແນກ ຈາກກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ ແລະ ບໍລິສັດ Hytera ການສື່ສານ ຈໍາກັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP, ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ຂອງ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 792/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Hytera ການສື່ສານ ຈໍາກັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP

     ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ໂຄງການທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຶກສາ ລະອຽດ ໃນການລົງທືນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP. ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການລິ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄືຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແຈ້ງ ຕໍ່ ບັນຂະແໜງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແບບແຜນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ມີລາຍລະອຽດ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຊຶ່ງປະກອບມີ:

 1. ເນື້ອໃນ ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ສະບັບວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ນໍາສະເໜີ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທືນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ;
 2. ກອບໜ້າວຽກ (TOR) ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ
 3. ນໍາສະເໜີ ຮູບແບບການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແບບທັນສະໄໝ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະຈໍາກັດ.

     ສະນັ້ນຈິ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານເອົາໃຈໃສ່ໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການສຶກສາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ ຊຶ່ງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນສໍາຄັນໃນການຍົກລະດັບ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງພາກລັດ ກໍ່ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ທີທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 9 ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ກອງປະຊຸມວຽກງານປ້ອງກັນ

 

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 9 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ກອງປະຊຸມວຽກງານປ້ອງກັນ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ກະຊວງ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ; ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຈາກສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ຄັ້ງທີ 8 ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາຄັ້ງທີ 9 ລາຍງານໂດຍທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ (ຜູ້ປະຈຳການ) ກ່ຽວກັບການສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຄັ້ງວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2020, ລວມມີທັງໝົດ 35 ໜ້າວຽກ, ໃນນັ້ນຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີ 7 ໜ້າວຽກ, ຄະນະສະເພາະກິດຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມີ 5 ໜ້າວຽກ, ກ່ຽວກັບຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີ 3 ໜ້າວຽກ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈັນ ມີ 6 ໜ້າວຽກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 4 ແຂວງ ມີ 7 ໜ້າວຽກ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາ ແຕ່ລະໜ້າວຽກແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນການມອບພື້ນທີການກໍ່ສ້າງ ຊ່ວງທີ 1 ແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫາ ສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມຄວາມຍາວ 409 ກມ ແມ່ນສຳເລັດ 100% ແລະ ຊ່ວງທີ 2 ແຕ່ສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້(ທ່ານາແລ້ງ) ຄວາມຍາວ 17 ກມ ແມ່ນສຳເລັດ 69,44%; ນອກຈາກນັ້ນ ກ່ຽວການຍົກຍ້າຍ ບັນດາບ້ານ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາການ

ກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄຟໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໜ້າວຽກອື່ນໆ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງລາຍງານໂດຍ ທ່ານ ຈັນຕຸລາ ພະນະລາສີ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: “ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເຖິງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2020 ມີຄື: ຄວາມຄືບໜ້າທີພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ຊ່ວງທີ 1 (409 ກມ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 94,15% ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ (ທຽບໃສ່ເດືອນ 9/2020 ເພີ່ມຂື້ນ 1,95%, ໃນນີ້ມີໜ້າວຽກລະອຽດຄື: ການລົງມືກໍ່ສ້າງຂົວ 165 ແຫ່ງ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 165 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ສ້າງເສົາຂົວສໍາເລັດ 2.041 ເສົາ (ທຽບໃສ່ເດືອນ 09/2020 ເພີ່ມຂື້ນ 13 ເສົາ), ສໍາເລັດການວາງຂາງຂົວ 1.842 ຊ່ວງເສົາ (ທຽບໃສ່ເດືອນ 9/2020 ເພີ່ມຂຶ້ນ 108 ຊ່ວງເສົາ) ກວມເອົາ 88,70% ຂອງການອອກແບບທັງໝົດ, ສໍາລັບວຽກງານການວາງລາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ມາຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ 2020 ສໍາເລັດ 161,60 ກມ, ໃນຄວາມຍາວ 409 ກມ ເທົ່າກັບ 39,51%, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວງທີ 2 (17 ກມ) ມີດັ່ງນີ້: ແຕ່ສະຖານີໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ສະຖານີສິນຄ້າວຽງຈັນໃຕ້ ທີ່ທ່ານາແລ້ງ ໄລຍະທາງ 17 ກມ, ປະຕິບັດສໍາເລັດ 8,49% (ທຽບໃສ່ເດືອນ 9/2020 ເພີ່ມຂື້ນ 3,49%).

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານທັງສອງບົດແລ້ວ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ, ການວາງທິດທາງແຜນງານສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດທັນກັບເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການ ມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຢ່າງເປັນທາງການ.

 

ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ທ່ານ ບຸຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນທັນວານີ້.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຜ່ານການລົງກວດກາຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເສັ້ນທາງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ສຳເລັດ 99% ເຫຼືອພຽງການອະນາໄມ ໃສ່ປ້າຍ ແລະ ປັບປຸງບາງຈຸດຕື່ມ ກໍຈະສຳເລັດ 100% ຄາດວ່າຈະສາມາດຈັດພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການໃນເດືອນ ທັນວາ 2020 ນີ້ ແລະ ໃນການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະທີ່ໄດ້ລົງມາກວດກາກໍໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ວຽກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດທັນຕາມເວລາ ເພື່ອເປັນການກະກຽມໃຫ້ກັບການຈັດພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ຂັດຕິຍະສັກ ໃຈຍະວົງ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕື່ມວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 2018 ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ 99% ເຊິ່ງໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດກ່ອນສັນຍາ 5 ເດືອນ ໃນນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງທໍ່ລອດທາງ 100% ການກໍ່ສ້າງຂົວໄດ້ 97% ການກໍ່ສ້າງອຸໂມງ 100% ເຊິ່ງຄວາມຍາວອຸໂມງເບື້ອງຂວາ 845 ແມັດ ເບື້ອງຊ້າຍ 875 ແມັດ ການກໍ່ສ້າງຊັ້ນພື້ນທາງສຳເລັດ 98% ການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງຂົ້ວຊັ້ນ 1 ສຳເລັດ 98 % ແລະ ຂົ້ວຊັ້ນທີ 2 ສຳເລັດ 95% ການແຕ້ມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນ 80% ການຕິດຕັ້ງລະບົບເກັບເງິນ 80% ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມກວດກາ 70% ການຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ 40% ການສ້ອມແປງບາງຈຸດທີ່ເປ່ເພ 98% ແລະ ການກໍ່ສ້າງລະບົບຕ້ານຕາຝັ່ງເຈື່ອນ 98% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບພິທີມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໃນເດືອນທັນວານີ້.

ສຳລັບເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 109,10 ກິໂລແມັດ ຕັດຜ່ານ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ເມືອງຫິນເຫີບ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ຄວາມກວ້າງຂອງທາງ 23 ແມັດ ອອກແບບໂດຍມາດຕະຖານເຕັກນິກທາງດ່ວນ ສປ ຈີນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອາຊຽນເປັນພື້ນຖານ ມີອຸໂມງ 1 ແຫ່ງ, ຂົວ 45 ແຫ່ງ ຍາວທັງໝົດ 2.408 ແມັດ; ຄວາມໄວອອກແບບ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຕອນທາງດັ່ງກ່າວປະກອບມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ 7 ແຫ່ງ ຈຸດເກັບເງິນ 8 ແຫ່ງ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບ້ານນາຊອນ ບ້ານບົວ ບ້ານສະກ້າ ບ້ານໂພນໂຮງ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ຈຸດພັກລົດມີ 2 ຈຸດ, ສູນຄວບຄຸມ 2 ບ່ອນ ແລະ ສູນສ້ອມແປງ 2 ບ່ອນ ລົງທຶນທັງໝົດ 1.293 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການເກັບຄ່າຜ່ານທາງນັ້ນສຳລັບລົດທົ່ວໄປແມ່ນເກັບໃນລາຄາ  0,06 ໂດລາຕໍ່ກິໂລແມັດ,  ສ່ວນປະເພດລົດບັນທຸກແມ່ນຈະມີເຄື່ອງຊັງນໍ້າໜັກ ເກັບຕາມການຄິດໄລ່ຂອງນໍ້າໜັກ ສ່ວນປະເພດລົດທີ່ບໍ່ສາມາດຂຶ້ນໄປນຳໃຊ້ໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນລົດຈັກທຸກປະເພດ ພ້ອມທັງລົດຕຸກໆ ຈຳໂບ້.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງ ຍທຂ ຄັ້ງທີ V ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່່າງາມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ອົງຄະນະພັກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ຄັ້ງທີ V ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງສະຫງ່່າງາມຕາມຈຸດປະສົງ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານເມືອງ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ ຍທຂ ໂດຍມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ທັດສະນະການສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ອົງຄະນະພັກກະຊວງ ຍທຂ ຄັ້ງທີ IV, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີຜ່ານ​ມາ, ຊຶ່ງສະແດງອອ​ກ​ດ້ວຍຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ພວກເຮົາຍາດມາໄດ້ ອັນໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການປະຕິບັດຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງ​ມີຫຼັກ​ການຂອງພັກ ໃນຂະແໜງ ການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ ໃຫ້ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່​ເປັນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ປາຍ​ແຫຼມຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ້າວຂຶ້ນສຳເລັດໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງ ແລະ ມີກຽດ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມອບໝາຍໃຫ້.

ຜູ້ແທນສົມບູນຈຳນວນ ຈຳນວນ 236 ສະຫາຍ, ຍິງ 53 ສະຫາຍ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກທັງໝົດ ຈຳນວນ 686 ສະຫາຍ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ ສະໄໝທີ V (ຊຸດ ໃໝ່) ຈຳນວນ 19 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ ຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອເປັນຫລັກແຫລ່ງແກ່ນສານ ໃນການນຳພາ-ຊີ້ນຳວຽກງານຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຢ່າງຮອບ ດ້ານໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າດັ່ງລາຍລຸ່ມນີ້:

 1. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ
 2. ສະຫາຍ ລັນ ແສງອາພອນ
 3. ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ
 4. ສະຫາຍ ປອ. ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ
 5. ສະຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ແພງສີດາ
 6. ສະຫາຍ ແສງດາລິດ ກັດຕິຍະສັກ
 7. ສະຫາຍ ລິດຕາ ຂັດທິຍະ
 8. ສະຫາຍ ປອ. ວຽງນາມ ດວງພະຈັນ
 9. ສະຫາຍ ວັນທອງ ບຸດຕະນະວົງ
 10. ສະຫາຍ ໄຊສົງຄາມ ມະໂນທັມ
 11. ສະຫາຍ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ
 12. ສະຫາຍ ປອ. ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ
 13. ສະຫາຍ ສົມປອງ ສິດທິວົງ
 14. ສະຫາຍ ວຽງໄຊ ສິງຄຳ
 15. ສະຫາຍ ດາວຈິນດາ ສີຫາລາດ
 16. ສະຫາຍ ສີລິພອນ ອິນທິລາດ
 17. ສະຫາຍ ຄຳຫລ້າ ພົມມະວັນ
 18. ສະຫາຍ ຈັນທະລາ ພິມມະຈັກ
 19. ສະຫາຍ ບຸນມາ ຫຼວງບັນດິດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງຄະນະບໍລິຫານ​ງານພັກກະຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ​ແລະ ​ຂົນ​ສົ່ງ ສະໄໝທີ V ໄດ້ເປັນເອກະສັນເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະປະຈຳ​ພັກ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາ ​ແລະ ປະທານ, ຮອງປະທານກວດກາ​ພັກ ດັ່ງນີ້:

    ເລືອກຕັ້ງຄະນະປະຈຳພັກ ປະກອບມີ 5 ສະຫາຍ ຄື:

 1. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ
 2. ສະຫາຍ ລັນ ແສງອາພອນ
 3. ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ
 4. ສະຫາຍ ລິດຕາ ຂັດທິຍະ
 5. ສະຫາຍ ໄຊສົງຄາມ ມະໂນທັມ

    ເລືອກຕັ້ງເອົາເລຂາ, ຮອງເລຂາແລະ ປະທານ, ຮອງປະທານກວດກາ​ພັກ ຄື:

 1. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ເປັນ​ເລ​ຂາ
 2. ສະຫາຍ ລັນ ແສງອາພອນ      ເປັນຮອງເລຂາ
 3. ສະຫາຍ ໄຊສົງຄາມ ມະໂນທັມ   ເປັນ​ປະ​ທານກວດ​ກາ​ພັກ
 4. ສະຫາຍ ສີພັນດອນ ສຸພັນທອນ   ເປັນຮອງ​ປະ​ທານກວດ​ກາ​ພັກ
 5. ສະຫາຍ ພອນພະນາ ພົຣມມາລາ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພັກ

ກອງ​ປະຊຸມ​​ໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ​ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ຜູ້​ແທນສຳຮອງ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ຄື:

 1. ສະຫາຍ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ        ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 2. ສະຫາຍ ລັນ ແສງອາພອນ             ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 3. ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ       ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 4. ສະຫາຍ ປອ. ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ      ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 5. ສະຫາຍ ໄຊສົງຄາມ ມະໂນທັມ          ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 6. ສະຫາຍ ລິດຕາ ຂັດທິຍະ              ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 7. ສະຫາຍ ປອ. ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ        ເປັນ​ຜູ້​ແທນສົມບູນ
 8. ສະຫາຍ ປອ. ວຽງນາມ ດວງພະຈັນ      ເປັນ​ຜູ້​ແທນສຳຮອງ
 9. ສະຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ແພງສີດາ                    ເປັນ​ຜູ້​ແທນສຳຮອງ

   ຊຶ່ງບັນດາສະຫາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດຄັ້ງນີ້, ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີບົດຮຽນໃນການນຳພາ-ຊີ້ນຳວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທັງເປັນຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ.

ໂອກາດນີ້, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຄຳໂອ້ລົມອັນມີຄວາມໝາຍໜັກ​ແໜ້ນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຈາກ ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກຜົນ, ຜົນງານແຫ່ງການນຳພາ-ຊີ້ນໍາ ແລະ ຈິດໃຈບຸກບືນສູ້ຊົນຂອງຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກຂອງຕົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ການປົກປັກຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນໝັ້ນຄົງ, ລະບົບການເມືອງນັບແຕ່ຂັ້ນໜ່ວຍພັກຮາກຖານຂຶ້ນມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງປົວແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕະຫລອດມາ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້, ເປັນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນຊີວິດການເມືອງ ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານໃນທົ່ວກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ.

ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມເພື່ອເປັນເຂັມຊີ້ທິດເຍືອງທາງ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການແບ່ງວຽກ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ໃນຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງຄືນໃໝ່ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະສະຫາຍ. ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຫັນເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກໍຄື ທິດທາງແຜນການ ໃຫ້ເປັນແຜນດໍາເນີນງານຕະຫລອດສະໄໝ, ແຜນງານໂຄງການ ແລະ ສ້າງເປັນນິຕິກໍາລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ, ຮາກຖານພັກບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ກອງວິຊາການ ຈົນເຖິງບັນດາໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເນັ້ນໃຫ້ເຊີດຊູຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າວຽກນັ້ນຈະໜັກ ຫລືເບົາ, ແມ່ນຂະແໜງການໃດ, ຂົງເຂດ ຫລື ທ້ອງຖິ່ນໃດ ແລະ ບໍ່ຈໍາແນກວຽກນັ້ນ ວ່າເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ຫລື ບໍ່, ຈະຍົກຍ້າຍບ່ອນໃໝ່ ຫລື ບໍ່, ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງແຂງແຮງເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສຍ, ຕ້ອງທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເສຍສະຫລະ ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລັກການເຮັດວຽກ ແລະ ນໍາພາຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫລັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ໝູນໃຊ້ສະຕິປັນຍາລວມໝູ່ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເອກະພາບປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ ທີ່ແມ່ນກໍາລັງແຮງ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງທຸກວຽກງານ. ມີທັດສະນະມະຫາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍເລີ່ມຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງມະຫາຊົນ, ໃຫ້ມະຫາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານຕ່າງໆ, ທຸກວຽກງານຈະໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວ ຈະຕ້ອງມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງແນ່ນອນ. ຄຽງຄູ່ກັນັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຕົນເອງໃນຂະບວນການວຽກງານວິຊາສະເພາະຕົວຈິງ, ເຊື່ອມຊຶມກໍາແໜ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການນໍາພາປະຕິບັດບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນນໍາມະຫາຊົນ, ລົງເລິກໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະ ນໍາພາເຮັດວຽກຕົວຈິງ, ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງໃນແບບແຜນວິທີນໍາພາ, ວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ, ສຶກສາອົບຮົມສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ລູກຫລານ, ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງໃນສັງຄົມ.

ພ້ອມນີ້, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ພາຍໃຕ້ການນຳ ພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ສາມາດປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ກະຊວງ ຍທຂ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ ສືບ ຕໍ່ເປັນປາຍແຫລມຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ຮອບດ້ານ ຕາມຄໍາຂວັນຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ທີ່ວ່າ: “ພັດທະນາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໃຫ້ເປັນປາຍແຫລມ, ມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື່ອມຈອດ ແລະ  ຍືນຍົງ”.

Additional information