ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນທາງ

 

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມເສັ້ນທາງ Data for Road Incident Visualization Evaluation and Reporting (DRIVER), ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2020 ພາຍໃນການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ກົງສີ ສຸວັນນະຕູ້ມ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ກອງ ຮ້ອຍຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ 10 ຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ທົ່ວໂລກຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ສະຖານະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ສົກປີ 2018 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ World Health Organization (WHO) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ທົ່ວໂລກມີຄົນເສັຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ເຖິງ 1,35 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 8 ຄົນຕໍ່ວັນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກປະມານ 20-50 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ເປັນອັນດັບ 1 ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 5-29 ປີ, ໂດຍປັດໃຈ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ 66% ແມ່ນ ຄົນ, 26% ແມ່ນ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ 8% ແມ່ນ ຍານພາຫະນະ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2020, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຄັ້ງທີ່ 3, ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສະຕປະເທດ ຊູແອັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການ ສະຕັອກໂຮມ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກມີສະຖຽນລະພາບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃຫ້ໄດ້ 50% ຮອດປີ 2030, ໂດຍອີງໃສ່ 5 ​ເສົາ​ຄໍ້າ​ ຄື: (1) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານຈັດການ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ (Road Safety Management); (2) ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນແບບ ເພື່ອການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ (Safer Road and Mobility); (3) ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ (Safer Vehicle); ​(4) ສ້າງແຜນງານ, ນິຕິກໍາ, ປູກຈິດສໍານຶກການຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ (Safer Road User); ​(5) ຜັນຂະຫຍາຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມພະຍາບານຜູ້ບາດເຈັບ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກພື້ນທີ່ (Post-Crash Responds).

ສຳລັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ ມີອັດຕາເພີ່ມສູງຂື້ນ ຈາກຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ສະເລ່ຍ 553 ຄົນ ໃນປີ 2002-2010 ແລະ 980 ຄົນ ໃນປີ 2010-2019 ເພີ່ມຂື້ນ 44% ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນສາມເທົ່າຕົວ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ມີຈໍານວນຍານພາຫະນະເພີ່ມຂື້ນ 2,5 ເທົ່າຕົວ. ມາຮອດປີ 2019 ທົ່ວປະເທດມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6.616 ຄັ້ງ, ບາດເຈັບ 1.516 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 1.134 ຄົນ ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 276 ຄັນ ສະເລ່ຍແລ້ວແຕ່ລະມື້ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ ປະມານ 15-17 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3-4 ຄົນ, ບາດເຈັບ 4-5 ຄົນ ແລະ ຍານພາຫະນະເປ່ເພ 24 ຄັນ.  ໃນຈໍານວນຍານພາຫະນະທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນລົດຈັກ, ຮອງລົງມາແມ່ນລົດເກັງ, ກະບະ, ຈໍາໂບ້-ຕຸກໆ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ. ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 19-31 ປີ, ໃນນັ້ນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນອາຍຸລະຫວ່າງ 25-30 ປີ; ສ່ວນເວລາທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 17:00-22:00 ໂມງ ແລະ 1:00 ໂມງ ກາງຄືນ. ມູນຄ່າການເສຍຫາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,134 ຄົນ (ປີ 2019) ປະມານ 1,474 ຕື້ ກີບ, ໃນປະຈຸບັນ, ການເກັບກຳສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດຕາມເສັ້ນທາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ລວມສູນ,   ນຳໃຊ້ລະບົບ ຈົດ-ກ່າຍ (Paper Based) ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນຈາກ ຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ, ໂຮງໝໍ, ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ໂດຍສະເພາະບາງຂໍ້ມູນ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມມາດຖານຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການສັງລວມ-ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິອຸບປະຕິເຫດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍຄື ທະນາຄານໂລກ ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານ ປະເທດ ຟີລິປປິນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ແນະນຳ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມາ ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ນຳເອົາຜົ້ນໄດ້ຮັບນັ້ນ ມາປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ອຸບປະຕິເຫດເກີດຂື້ນອີກ, ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເພື່ອ ​ຢາກ​ໄດ້​ຂໍ້​ມູນ​ ສະ​ຖິ​ຕິ ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ ແບບ​ລວມ​ສູນ, ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະ​ຊວງ ປກ​ສ, ກະ​ຊວງ ຍ​ທ​ຂ, ກະ​ຊວງ ສາ​ທາລະ​ນະ​ສຸກ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ຫນ່ວຍ​ກູ້​ໄພ ຫລື ບໍ​ລິ​ສັດ ປະ​ກັນ​ໄພ ໂດຍ​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ ສະ​ຖິ​ຕິ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ ດັ່ງ​ກ່າວ ມາວິ​ໄຈ, ວິ​ເຄາະ ແລະ ສາ​ມາດ​ປັ​ບ​ປຸງ, ແກ້​ໄຂ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ ຈຸດ​ທີ່​ມັກ​ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ຕາມ​ເສັ້ນທາງ ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ເກີດ​​ຕື່ມ​ອີກ, ຄາດໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ອຸປະຕິເຫດ ສາມາດລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາການເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຕາມສະຖານທີ່ຈຸດອັນຕະລາຍ ທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ ແລະ ພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນການນຳໃຊ້, ການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຍີ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ.

 

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍທ່າບົກ

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍທ່າບົກໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 14-15 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລ້ອງງື່ມວິວຣີສອດ, ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ສນຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍທ່າບົກ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ເປັນເອກະພາບໃນການຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້, ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທ່າບົກ, ຊື່ແມ່ນເຂດໂລຊິດສະຕິກທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທ່າບົກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບການຂົນສົ່ງ ແນ່ໃສ່ນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜ່ານແດນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ປອດໄພ, ໂລ່ງລ່ຽນ, ທັນສະ   ໄໝ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດດຶງດູດ, ສົ່ງເສີມການລົງທືນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທ່າບົກໃນຄວາມໝາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນເຂດໂລຊິດສະຕິກທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງບົກ ຊຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບການຂົນສົ່ງ ສຳລັບການຄວບຄຸມ, ເກັບຮັກສາ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິນຄ້າທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະບົບການຄ້າສາກົນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ. ທ່າບົກໃນຄວາມໝາຍແຄບ ແມ່ນສູນກາງຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທີ່ເປັນລະບົບ ຮັບ-ສົ່ງ, ເຕົ້າໂຮມ, ແຈກຢາຍ, ຝາກສາງ, ເປີດ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າຕູ້ສິນຄ້າໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມໝາຍໜຶ່ງອີກເອີ້ນວ່າດ່ານສາກົນ ສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດແລະຜ່ານແດນ (ຊື່ພາສີສາກົນ ເອີ້ນວ່າ Dry Port).

ກອງປະຊຸມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ຮ່າງດຳລັດເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟ

ກອງປະຊຸມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ຮ່າງດຳລັດເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 13-14 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການ ສນຍ, ກົມ, ກອງອ້ອມກະຊວງ ຍຸຕິທຳ, ກະຊວງ ຍທຂ, ກະຊວງ ປກສ, ກະຊວງພາຍໃນ, ບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບການຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟທັງໝົດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງກວດກາຄວາມສອດຄອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງລົດໄຟໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນຄຸນະພາບ, ຮັດກຸມ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ່ສຳຄັນ, ສອດຄອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ດຳລັດສະບັບນີ້ແມ່ນນິຕິກຳຮ່ວມ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງ ປກສ, ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ອນ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປີ 2020 ຊຶ່ງຕາມວາລະ ຈະນຳເຂົ້າສະເໜີລັດຖະບານໃນເດືອນ 11 ປີ 2020.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ວຍກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ເປັນລະບົບທີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດຫຼັກການ,ລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຈອດ, ເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປອດໄພ. ຜ່ານມາຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີລົດໄຟ ສະບັບນີ້, ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄື: ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳຄິດເຫັນຂື້ນໃນວັນທີ 24-28 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຕໍ່ມາຄະນະຮັບ ຜິດຊອບກໍ່ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນ ຮ່າງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຕາມຄຳຄິດເຫັນຂອງກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂື້ນເພື່ອກວດກາ ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ລາວ ກຽມສຳຫລວດທາງລົດໄຟ ຄຳມ່ວນ-ສະຫວັນນະເຂດ-ສາລະວັນ-ວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ

 

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສຶກສາສຳຫລວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາໂຄງການທາງລົດໄຟ ຈາກເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ-ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ແຂວງສາລະວັນ ຫາ ວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 345 ກິໂລແມັດ ໃນມູນຄ່າ 20 ຕື້ບາດ (20.000 ລ້ານບາດ) ໃນຮູບແບບການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ບໍລິສັດ ສິນນະຄອນ ການໂຍທາ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ. ຕາງໜ້າເຊັນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ວັນໄຊ ອິນທະລາເຊດ ປະທານບໍລິສັດ ສິນນະຄອນການໂຍທາຈຳກັດມະຫາຊົນ, ມີທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສຸເນດ ກ້ອນພັນທະວົງ ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດ ສິນນະຄອນການໂຍທາຈຳກັດມະຫາຊົນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ຈະເລີ່ມລົງມືສຳຫລວດພາຍຫລັງທີ່ປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ເປີດດ່ານ ເຊິ່ງການສຳຫລວດນີ້ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 6-10 ເດືອນ, ຖ້າໂຄງການນີ້ສຳເລັດ ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຈະສາມາດຫລຸດຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງທາງດ້ານໂລຈິສຕິກ, ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນໄດ້ ແລະ ບັນດາພື້ນທີ່ ທີ່ລົດໄຟຜ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ; ຖ້າໂຄງການນີ້ສຳເລັດ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ກຳໄລຂອງທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດກໍຈະສູງຂຶ້ນ ແລະ ລັດຖະບານກໍຈະມີລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກໍຈະດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍປະເທດເຮົາສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບແຮງງານແມ່ນໝູນໃຊ້ແຮງງານລາວ ທຸກຢ່າງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຖ້າບໍ່ພຽງພໍຈຶ່ງນຳເຂົ້າຈາກຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ.

Additional information