ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ກອງປະຊຸມສັບປະດາວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ ອານາຄົດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ

 

 

ກອງປະຊຸມສັບປະດາ, ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ: ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ, ອານາຄົດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2020, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອປ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ອາວີ ຊາກາ ຫົວໜ້າອົງການ UN Habitat ​ປະ​ຈຳ ​ສ​ປ​ປ ລາວ, ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນເດືອນຕຸລາຂອງທຸກໆປີ ໄດ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນເຄຫະສະຖານໂລກ ຮ່ວມກັບບັນດາປະຊາຊາດໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປວງຊົນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ຍືນຍົງ ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ເພື່ອປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະນະໂຍບາຍ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຮືອນຢູ່ອາໃສ, ການສະເຫລີມສະຫລອງໃນປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ເຮືອນຢູ່ສຳລັບທຸກຄົນ: ອານາຄົດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ”. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພົນລະເມືອງຂອງຕົວເມືອງຢູ່ໃນໂລກ ຫລາຍກວ່າ 20% ຫລື ປະມານ 1,8 ຕື້ຄົນ ຍັງຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 1 ຕື້ຄົນ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນແອອັດ ຫລື ສະລຳ ແລະ ຫລາຍກ່ວາ 100 ລ້ານຄົນ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ (Homeless), ຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2030 ຈຳນວນຕົວເລກຜູ້ທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 3 ຕື້ຄົນ. ສະຖານະການຄືດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນໂລກ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການສະໜອງເຮືອນຢູ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ, ມີຄວາມປອດໄພ, ເຂົ້າເຖິງລະບົບໂຄງລ່າງ, ການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ມີລາຄາເໝາະສົມສຳລັບທຸກກຸ່ມຄົນ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າຈະຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່ຍັງມີລາຍໄດ້ຕ່ຳປານກາງ, ແຕ່ກໍເປັນໜື່ງໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າບໍ່ມີຜູ້ຄົນທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄຸ້ມຊຸມຊົນແອອັດ ຫລືສະລຳ ທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມຊຸດໂຊມ ດັ່ງທີ່ພົບເຫັນໃນຂົງເຂດອື່ນຂອງພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະຊາຊົນລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນອກຕົວເມືອງ ຍັງມີສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະທັດສະນິຍະພາບຂອງບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ດີກ່ວາ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສໃນເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບລາຄາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ນັບມື້ນັບແພງຂື້ນ ແລະມີຂະໜາດທີ່ ນັບມື້ນັບແຄບລົງ, ນອກນັ້ນ, ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນ ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາສະເພາະ, ແຕ່ຄົງຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ບັນຫາການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມືອງ ທີ່ແຜ່ລາມໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງ ຮອບດ້ານຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຕົ້ນເຫດມາຈາກການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງແຜນຜັງຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບັນຫາການຈະລາຈອນແອອັດໃນໄລຍະເລັ່ງດ່ວນ, ການເກີດນ້ຳຂັງ ແລະນ້ຳຖ້ວມຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີງົບປະມານມະຫາສານ ເພືີ່ອກໍ່ສ້າງໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຖະໜົນຫົນທາງ, ລະບົບນ້ຳປະປາ, ລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ, ການສະໜອງພະລັງງານ  ແມ່ນອາດສາມາດຫລຸດຜົນກະທົບລົງໄດ້ ຖ້າມີການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດໂຄງການການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຮືອນຢູ່ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກກຸ່ມຄົນ, ສິ່ງສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ, ຈາກການສັງເກດຕົວເລກຈຳນວນຫລັງຄາເຮືອນ ທີ່ຖືກກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃນແຕ່ລະປີ ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າ ທ່າແຮງທາງດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງການດ້ານນີ້ສາມາດຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົວເມືອງ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດຢ່າງເຕັມສະມັດຕະພາບ. ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະເປັນຂໍກະແຈ ໃຫ້ພວກເຮົາໄຂເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ທ່າແຮ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ ແນວທາງດຳເນີນການ ເພື່ອຫັນໃຫ້ຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ແບບກຸ້ມຕົນເອງພໍໃຜພໍມັນ ມາເປັນແບບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເປັນລະບົບຕາມກົດໝາຍ.

ເພື່ອເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທັງເປັນກົນໄກໃນການດືງດູດເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ເປັນຮູບປະທຳໃນການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການກາຍເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃຫ້ມີຄວາມ ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ ຊ່ວຍຍູ້ໜູນການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ລົງຊຸກຍູ້ຊີ້ນຳປັບປຸງສ້ອມແປງທາງເລກ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດ - ໂພນໂຮງ - ວັງວຽງ

 

 

ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະພາບການສ້ອມແປງທາງ 13 ເໜືອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະແຕ່ ສີເກີດ - ໂພນໂຮງ ທີ່ມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນຈອນໄປ-ມາ ແລະການເປ່ເພຂອງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໃນໂອກາດການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຢູ່ແຄ້ມ ຂອງບໍລິສັດ ຫູເປີຍ ຊາງຈຽງ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ກິໂລແມັດທີ 47 ທາງ 13 ເໜືອ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ສະເໜີແຜນການກໍ່ສ້າງ ໄລຍະ1, ໄລຍະ2 ແລະ ໄລຍະ3 (10/2020 ຫາ ) ພ້ອມທັງຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຈາກທ່ານ Yoon ISWS Team Leader ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ຫູເປີຍ ຊາງຈຽງ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບເສັ້ນທາງ ແລະ ມາດຕະການໃນການສ້ອມແປງໃນຕອນທາງທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕອນທາງທີ່ຍັງນອນໃນແຜນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາທີ່ຍັງເຫລືອ ຈາກທ່ານ ລັດສະໝີ ອາລິຍະວົງສິງ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງເລກ 13 ເໜືອຕື່ມອີກ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ໂຄງການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂການສ້ອມແປງທາງໃນລະດູແລ້ງຕາມແຜນການສ້ອມແປງທາງປີ 2020-2021 ໂດຍໃຫ້ແບ່ງເສັ້ນທາງອອກເປັນ 3 ໄລຍະເພື່ອແກ້ໄຂ ຄື: ໄລຍະທີ1 ແຕ່ສີໄຄ-ສີເກີດ, ໄລຍະທີ 2 ແຕ່ສີເກີດ-ໂພນໂຮງ ແລະ ໄລຍະທີ 3 ແຕ່ໂພນໂຮງ-ວັງວຽງ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໃຫ້ມີລະບົບບໍລິການລະບາຍການສັນຈອນໃນໄລຍະທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ພາຫະນະຜ່ານໄປ-ມາໄດ້ສະດວກຂື້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສຳຫລວດເບີ່ງສະພາບທາງເລກທີ 13    ເໜືອ ທີ່ມີຈຸດເປ່ເພ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນໄປມາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ໄປຕິດຕາມເບີ່ງສະພາບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໃນນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ໂຄງການປັບປຸງແກ້ໄຂແຍກແຕ່ເມືອງຫີນເຫີບເຂົ້າໄປທາງເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດດັ່ງກ່າວມີນ້ຳຂັງ ເປັນຕົມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາບໍ່ສະດວກ ແລະ ໃຫ້ໂຄງການແກ້ໄຂໄລຍະເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ນ້ຳຖ້ວມ ເມື່ອຝົນຕົກ ແລະ ຈຸດອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ

ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ຊຸດທີ 23 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ

 

 

ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ຊຸດທີ 23 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ທ່ານ ຮສ ສະໝຸດທອງ ສົມພານິດ ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ, ມີທ່ານຕາງໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ, ສະຖາບັນ ຍທຂ, ນັກສຳມະນາກອນທັງມົດ 33 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາ 50 ວັນ ຫຼື 10 ອາທິດເຕັມ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 28 ກັນຍາ - 4 ທັນວາ 2020 ຈຶ່ງສໍາເລັດ, ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງມົດ 33 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ, ຊຶ່ງມາຈາກບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ ແລະລັດວິສາຫະກິດ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຍທຂ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າຈະມີອາຈານເຂົ້າຮ່ວມສິດສອນທັງໝົດ 33 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ, ຄູອາຈານທັງມົດແມ່ນມາຈາກ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງຈະມີຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ກະຊວງ ຍທຂ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ ໃຫ້ກຽດມາຂື້ນຫ້ອງໃນບາງຫົວຂໍ້ຕື່ມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີເນື້ອໃນໜັກແໜ້ນຂື້ນຕື່ມ.

ຫຼັກສູດທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງນີ້ປະກອບມີ 5 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີບົດຮຽນທັງໝົດຢູ່ 39 ບົດເຊັ່ນ: ພາກວິຊາ ປັດຊະຍາ, ມີ 8 ບົດ; ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດການເມືອງ, ມີ 10 ບົດ; ພາກວິຊາ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ວິທະຍາສາດ, ມີ 8 ບົດ; ພາກວິຊາ ບໍລິຫານສາດ, ມີ 8 ບົດ ແລະ ພາກວິຊາ ກໍ່ສ້າງພັກ ມີ 5 ບົດ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ຈະປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ການຮໍ່າຮຽນທິດສະດີຢູ່ຫ້ອງຮຽນ, ການຄົ້ນຄວ້າລວມຫ້ອງ, ການຄົ້ນຄວ້າເປັນໜ່ວຍ, ການໄປທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ສໍາຄັນໆເຊັ່ນ: ຫໍພິພິທະພັນຂອງອະດີດຜູ້ນຳ ແລະໄປຖອດຖອນບົດຮຽນນຳຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນເປັນສິນຄ້າ ຫຼືຫົວໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ, ການຂຽນບົດ ແລະຜ່ານບົດເປັນໜ່ວຍ ພ້ອມທັງການຮັບລາຍງານສ່ອງແສງ ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນທຸກທ່ານ ໃຫ້ເອົາໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ, ຫຼັກສູດທີ່ສຶກສາອົບຮົມ, ເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈຶ່ງ, ເພາະນັກສຳມະນາກອນທຸກທ່ານໃນທີ່ນີ້ຄື ພະນັກງານສືບທອດໃນການນຳພາວຽກພັກ-ວຽກລັດ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ, ໃຫ້ສົມກັບຄຳຂັວນຂອງຂະ ແໜງ ຍທຂ ທີ່ວ່າ “ພັດທະນາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເປັນປາຍແຫລມ, ມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ທັນສະ ໄໝ, ປອດໄພ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຍືນຍົງ”. 

Additional information