ຕອບຫາງສຽງ ຂອງປະຊາຊົນ

ແຈ້ງຕອບຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII 07 ພະຈິກ 2019
ແຈ້ງຕອບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານສາຍດ່ວນລັດຖະບານ 1516 ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 03 ຕຸລາ 2019
ແຈ້ງຕອບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານສາຍດ່ວນສະພາ 156 ແລະ ສາຍດ່ວນ 1518 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ 05 ກັນຍາ 2019
ແຈ້ງຕອບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນຜ່ານສາຍດ່ວນ 1518 ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງບ້ານນາຕາກ, ເມືອງມື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຄ່າຖາງ ຢູ່ເມືອງງອຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ 02 ກໍລິກົດ 2019
ແຈ້ງຕອບຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII 11 ມິຖຸນາ 2019
ແຈ້ງຕອບຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບລາຄາລົດໂດຍສານສາຍເໜືອ-ສາຍໃຕ້ ປັບຂື້ນລາຄາ 03 ມິຖຸນາ 2019
ແຈ້ງຕອບຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງເປ່ເພໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 29 ພຶດສະພາ 2019
ຕອບຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ໃນບັ້ນລົງພົບປະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII 29 ພຶດສະພາ 2019
ຕອບຄຳຖາມສາຍດ່ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ໂທເຂົ້າໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII 29 ພຶດສະພາ 2019
ແຈ້ງຕອບຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການເກັບເງິນຄ່າຂ້າມຂົວປາກກະຍຸງ 29 ພຶດສະພາ 2019
ຕອບສາຍດ່ວນ 1518 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 16 ພຶດສະພາ 2018
ຕອບສາຍດ່ວນ 1518 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 13 ກຸມພາ 2018
ຕອບສາຍດ່ວນ 1518 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 07 ກຸມພາ 2018 11 ກຸມພາ 2018
ຕອບຄຳຖາມສາຍດ່ວນ 1518 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ 24 ຕຸລາ 2017
ຄຳຖາມ ທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ 04 ມີນາ 2016
Savannakhet- Lao Bao Railway project 10 ກຸມພາ 2016

Additional information